NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ”Solidarność” z dnia 4 czerwca 2013r.

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ”Solidarność” z dnia 4 czerwca 2013r.

dodano: 2013-06-05

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się podziałowi sprywatyzowanej w 2010 roku Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych SA z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 177 na odrębne podmioty gospodarcze będące w rozumieniu kodeksu pracy pracodawcami, wbrew obowiązującemu Pakietowi Socjalnemu i ustawodawstwu krajowemu.
O tej bulwersującej decyzji nie zostało powiadomione Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy czyli Ministerstwo Skarbu Państwa, przedstawiciele Załogi w Radzie Nadzorczej Spółki oraz zakładowe organizacje związkowe będące sygnatariuszem obowiązującego Pakietu Socjalnego uzgodnionego w ramach dokonanego procesu prywatyzacji. Podział ten jest złamaniem pakietu socjalnego i warunków umowy sprzedaży spółki. Podjęta decyzja może spowodować niepokój społeczny i przyczynić się do zwolnień pracowników z pominięciem gwarancji uzgodnionych w Pakiecie Socjalnym.
Wzywamy Ministerstwo Skarbu Państwa posiadające reprezentację w organach statutowych Spółki do podjęcia pilnych decyzji z unieważnieniem umowy prywatyzacyjnej włącznie.
Wobec zagrożenia praw pracowniczych Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną w obronie tych praw.
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego