NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

DOŚĆ LEKCEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA - OGÓLNOPOLSKIE DNI PROTESTU, 11-14 września 2013r.

DOŚĆ LEKCEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA - OGÓLNOPOLSKIE DNI PROTESTU, 11-14 września 2013r.

dodano: 2013-08-23

 
Obecna władza lekceważy społeczeństwo. Idziemy do władz rządowych i do prezydenta aby wykrzyczeć to o czym nie chcą słyszeć. Dość lekceważenia społeczeństwa! Do słusznych postulatów ogólnokrajowych dodajemy nasze – regionalne. Dość lekceważenia ziemi świętokrzyskiej!
Rządy PO-PSL (2007-2013r.) zostawiają na kielecczyźnie dramatyczny spadek społeczny i gospodarczy.
- W samym 2012 roku w naszym województwie wyrejestrowano 7.062 firmy a 4.893 firmy zawiesiły swą działalność.
- W 2012 roku z racji upadłości i likwidacji firm w naszym województwie straciło pracę około 1.200 osób powiększając bezrobocie do prawie 85.000 osób, z tego ponad 80% bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku.
- W I kwartale 2013 roku byliśmy jedynym województwem, w którym przedsiębiorstwa poniosły ogromną stratę bo aż 220 934 tys. złotych.
Wśród upadłych i zlikwidowanych firm w latach 2007-2013 są znaczące przedsiębiorstwa, które dawały pracę w sumie dla tysięcy pracowników, m.in.:
- Chłodnia Kielce SA (2012r.),
- PKS Kielce SA (2013r.),
- R.R. Donnelley SA Kielce (2009r.),
- Browar Kielce (2009r.),
- Tema Polska SA Kielce (2007r.),
- PKS Jędrzejów SA (2012r.),
- PKS Busko-Zdrój SA (2013r.),
- PKS Skarżysko-Kamienna (2007r.),
- PKS Końskie (2012r.),
- Kowent Sp. z o.o. Końskie (2013r.),
- HTM Końskie (2008r.),
- H.K. CUTIRON Sp. z o.o. Końskie (2009r.),
- BAUMA-SYSTEM SA Starachowice (2012r.),
- ZWK MARYWIL SA Suchedniów (2013r.).
W tym samym czasie „wyprowadzono” z terenu naszego województwa istotne instytucje, zostawiając na miejscu bezdecyzyjne oddziały bądź filie. Dotyczy to m.in.:
- PKP CARGO SA (do Lublina),
- Poczta Polska SA (do Warszawy),
- PZU i PZU „Życie” (do Krakowa),
- Warta SA (do Krakowa),
- ZEORK SA (do Lublina i Łodzi),
- Telekomunikacja SA,
- Ruch SA.
W okresie od 1 września 2008 roku do 1 września 2013 roku ze względu na niedofinansowanie oświaty (niż demograficzny był do przewidzenia) zlikwidowanych zostało 258 placówek oświatowych, degradując lokalne społeczności.
Do dalszej degradacji przyczynia się także likwidacja 5 sądów regionalnych (Kazimierza Wielka, Opatów, Pińczów, Staszów, Włoszczowa).
Poczucie bezpieczeństwa obywateli zostało zagrożone likwidacją 35 posterunków policji (koniec 2012r.), w większości w ośrodkach gminnych. Również likwidacja większości Rejonowych Zakładów Energetycznych jest objawem dalszej degradacji regionu.
 
Wymienione problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Świętokrzyskiego są wystarczającym powodem byśmy licznie przybyli do Warszawy 14 września 2013r. na ogólnonarodową demonstrację.
Dość lekceważenia społeczeństwa!
 
 
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach (Tel. 41-344-77-03 i solidarnosc@home.pl) oraz z Delegaturami Zarządu Regionu we wszystkich miastach powiatowych.

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego