NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Do Trybunału z Kodeksem Pracy

Do Trybunału z Kodeksem Pracy

dodano: 2013-10-02

Obradująca w Stalowej Woli Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" (1-2 października 2013r.) przyjęła uchwałę w sprawie złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 150 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy z art. 1, 2 ust. 1 i 4 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień (Dz. U. z 1977 r. Nr 39, poz. 178).

więcej


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego