NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Komunikat

Komunikat

dodano: 2013-11-28

Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka-Koruba była łaskawa odnieść się do demonstracji w Kielcach organizowanej przez związki zawodowe w dn. 27 listopada 2013r. W audycji Radia Kielce 28 listopada 2013r. „Rozmowa dnia” na pytanie dziennikarki o choćby jeden przykład pozytywnych decyzji wynikających z dialogu społecznego prowadzonego w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, podała sprawę spółki Collar Textil w Opatowie i pomocy dla pracowników upadającego zakładu. Fakty temu przeczą. W audycji tego samego Radia Kielce w dniu 21 listopada br. podano informację, iż „pracownicy nieistniejącej już opatowskiej firmy Collar Textil (…) nie widzą szans na odzyskanie pieniędzy, które jest im winny pracodawca. (…) Po tym, jak w styczniu 2010 roku ogłoszono upadłość Collar Textil, 400-osobowa załoga dostała tylko trzymiesięczne wynagrodzenie z Funduszu Gwarancji Pracowniczych”. Jeśli to jest dobry przykład, to jak wyglądają te złe?
W stosunku do związkowego zarzutu, iż w trakcie tzw. restrukturyzacji PKP Cargo pominięto argumenty strony społecznej aby zarządzanie tym zakładem pozostawić w regionie świętokrzyskim, Pani Wojewoda stwierdziła, iż rzeczona restrukturyzacja nie przyniosła większych szkód, gdyż niewielka liczba pracowników odeszła z pracy w ramach tzw. Programu Dobrowolnych Odejść. I tutaj Pani Wojewoda mija się z prawdą.
W ramach rugowania władz spółki z województwa świętokrzyskiego (redukcja dyrekcji kieleckiej w 2009r., redukcja dyrekcji skarżyskiej w 2011r.) straciło pracę w ramach owego PDO (trzy transze zwolnień) w sumie 720 pracowników. Trudno to nazwać niewielką grupą.
Poza tym nasz zarzut dotyczy przede wszystkim fikcyjności dialogu i okoliczności debatowania na forum WKDS o losach PKP Cargo to pokazują. Dla przypomnienia: w momencie zapewnienia czynionego przez liderkę rządzącej partii, że władze spółki pozostaną w świętokrzyskiem, w tym samym momencie Zarząd PKP podjął uchwałę o połączeniu z Lublinem, czyli likwidacji organów zarządzających spółką w Skarżysku-Kamiennej.
A co do samej formuły dialogu społecznego – zamiast pustych haseł o kontynuowaniu należy raczej zapoznać się z tekstem porozumienia trzech central związkowych w tej sprawie przedstawionych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.
 
Kielce, 28 listopada 2013r.
 
Andrzej Pawlik
Rzecznik Prasowy
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego