NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Pamięć o ofiarach stanu wojennego

Pamięć o ofiarach stanu wojennego

dodano: 2013-12-16

W piątek, 13 grudnia 2013r. minęła 32. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Świętokrzyska „Solidarność” przypominając tamten niechlubny dzień modliła się w kieleckiej bazylice katedralnej za ofiary stanu wojennego. Mszę świętą koncelebrowaną sprawował biskup Kazimierz Gurda. W homilii mówił o idei „Solidarności”, która pomimo prób zniszczenia jej należy do polskiego dziedzictwa. Jest dobrem, które należy pomnażać aby ubogacić pokolenie obecne i przyszłe. W historii „Solidarności” zawarta jest wielka mądrość, która odwołuje się do źródła. Źródłem tym jest Bóg.
Przed mszą świętą delegacje parlamentarzystów, władz samorządowych, organizacji społecznych i związkowych, którym przewodniczył szef Świętokrzyskiej „Solidarności” Waldemar Bartosz złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą powstanie w Kielcach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Po nabożeństwie kwiaty zostały złożone przed pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zebrani odśpiewali pieśń „Ojczyzno ma…” i hymn państwowy. Ostatnią częścią uroczystości było otwarcie wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej dotyczącej stanu wojennego i zapalenie Światła Wolności.
Obchody smutnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbywały się również Delegaturach Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", m.in. w Kazimierzy Wielkiej został z tej okazji zorganizowany przez tamtejszą "Solidarność" Pracowników Oświaty  X Przegląd twórczości Jacka Kaczmarskiego.
A. Pawlik
zobacz foto
 
 
Delegatura Starachowice.
32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
 
W dniu 13 grudnia – w trzydziestą drugą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – odbyły się uroczystości upamiętniające to tragiczne w historii Polski wydarzenie. O godzinie 12.00 członkowie Komisji Międzyzakładowej w MAN STAR Trucks & Buses zebrali się pod tablicą znajdującą się na budynku Biurowca Głównego MAN-a. Tablica ta poświęcona jest pracownikom FSC, którzy w latach 1980-1981 tworzyli Związek i działali w nim także w okresie stanu wojennego, za co byli prześladowani i zwalniani z pracy. Pod tablicą zapalono znicze i złożono wiązankę a okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Komisji Jan Seweryn. Wieczorem o godzinie 18.00 odbyła się dalsza część uroczystości a zapoczątkowała je Msza Święta odprawiona w kościele Wszystkich Świętych. Podczas Mszy proboszcz parafii ksiądz kanonik Marek Janas wygłosił homilię, w której nawiązał do wydarzeń sprzed trzydziestu dwóch lat. Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod tablicę poświęconą robotnikom pomordowanym przez komunistów. Tam przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN STATR Truck & Buses Jan Seweryn w krótkim wystąpieniu przedstawił przebieg stanu wojennego w Starachowicach. Przewodniczący krytycznie odniósł się do faktu, że osoby, które są odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego do dnia dzisiejszego nie zostały za tę zbrodnię ukarane. Minutą ciszy i modlitwą uczczono pamięć ofiar stanu wojennego. Następnie pod tablicą złożono wiązanki i zapalono znicze. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Hymnu. W uroczystości uczestniczyły sztandary: Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN STAR Trucks & Buses, starachowickiej delegatury Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Kola Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” i Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”.
Jan Seweryn

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego