NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

dodano: 2014-02-27

Byli żołnierzami, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...”, (preambuła do Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”).
Szacuje się, że w latach 1944-1956 w szeregach konspiracji walczyło od 120 do 180 tys. osób, w tym żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Ich walkę wspierały kolejne setki tysięcy cywilnych Polaków.
Ostatni z żołnierzy niepodległościowego podziemia - Józef Franczak ps. „Lalek” zginął w walce w 1963r.
 
Dnia 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu zostali zamordowani przez komunistów oficerowie Wojska Polskiego – przywódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość:
 
ppłk Łukasz Ciepliński - prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN,
mjr Adam Lazarowicz,
kpt. Józef Batory,
por. Karol Chmiel,
por. Mieczysław Kawalec,
por. Franciszek Błażej,
ppor. Józef Rzepka.
 
W 60. rocznicę tej zbrodni w roku 2011r., na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień l marca stał się świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
(źródło: IPN)
 
1 marca 2014r. w Kielcach w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięli udział również przedstawiciele Świętokrzyskiej „Solidarności” z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Bartoszem i jego zastępcą Mieczysławem Gójskim.
 
zobacz Foto
 
 

Program uroczystości:

godz. 10.00- Cmentarz Komunalny Na Piaskach - złożenie kwiatów przez władze miasta, kombatantów, organizacje społeczne pod pomnikiem Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”;

godz. 17.00- otwarcie wystawy na temat Żołnierzy Wyklętych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, zorganizowanej przez kielecką Delegaturę IPN;

godz. 17.40- wymarsz pocztów sztandarowych z okolic WDK w stronę Skweru Stefana Żeromskiego;

godz. 18.00- oficjalne uroczystości organizowane przez władze miasta, województwa oraz IPN przy pomniku Armii Krajowej na Skwerze Stefana Żeromskiego;

godz. 19.00- Kieleckie Centrum Kultury, pokaz filmów na temat Żołnierzy Wyklętych.

 


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego