NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

dodano: 2014-06-02

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna 1 czerwca 2014r. siódmą edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Pracodawcy - laureaci - posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. A więc, laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.

W kwestionariuszu zgłoszeniowym pojawiły się nowe punkty informacyjne. Jeden z nich dotyczy ilości wypadków przy pracy
i chorób zawodowych a drugi kontroli przeprowadzanych u pracodawcy. Ponadto został uszczegółowiony zakres informacji przedstawianej w opinii organizacji zakładowej.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl
w terminie do 31 lipca 2014 roku.

Zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy, przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność". Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Regulamin wraz z ankietą dostępny jest na stronie internetowej Komisji Krajowej www.solidarnosc.org.pl


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego