NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 13 stycznia 2015r.

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 13 stycznia 2015r.

dodano: 2015-01-13

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzuje się z pracownikami Kompanii Węglowej S.A. walczącymi o zachowanie miejsc pracy i zachowanie górnictwa węgla kamiennego. Decyzja Premiera RP o likwidacji czterech kopalni zakomunikowana drogą medialną, bez wcześniejszych porozumień ze stroną społeczną jest wyrazem arogancji i próbą konfrontacji społecznej.
Dzisiaj więc wszyscy jesteśmy górnikami kopalń: „Pokój”, „Brzeszcze”, „Sośnica-Makoszowy”, „Bobrek-Centrum”. Wyrażając swoją solidarność, deklarujemy jednocześnie wolę wsparcia protestujących górników w formach przez nich akceptowalnych i pożądanych.
Jednocześnie apelujemy do szerokiej opinii publicznej o akty solidarności. Obrona miejsc pracy w dzisiejszej sytuacji rynku pracy i szerzej – górnictwa węglowego leży w interesie wszystkich Polaków.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w kontakcie z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” ustali harmonogram wystąpień i pomocy na rzecz protestujących.
 
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego