NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych

dodano: 2015-03-30

W Staszowskim Ośrodku Kultury odbyło się 26 marca 2015 roku szkolenie na temat działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych. Wzięło w nim udział około 50 uczestników, wśród których zaleźli się zarówno przewodniczący kół NSZZ "Solidarność" jak i dyrektorzy szkół i przedszkoli objętych działaniem Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Staszowie. Szkolenie prowadzili: zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Kazimierz Pasternak, kierownik Działu Pomocy Związkowej - Zdzisława Gątkiewicz i Marek Poniewierka przewodniczący MKOiW NSZZ "Solidarność" w Staszowie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest ważną dziedziną działalności związków zawodowych. Znajomość przepisów prawnych regulujących działalność socjalną w zakładzie pracy zapewnia należytą kontrolę społeczną nad środkami ZFŚS, chroni przed nadużyciami, przyczynia się do właściwego i sprawiedliwego administrowania środkami funduszu dla dobra uprawnionych.

Na zakończenie Kazimierz Pasternak przekazał uczestnikom informacje na temat kolejnych szkoleń dotyczących spraw pracowniczych organizowanych przez NSZZ "Solidarność" i złożył wielkanocne życzenia w imieniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność".

Tekst i foto  Marek Poniewierka


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego