NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

"Solidarność" poparła Andrzeja Dudę

"Solidarność" poparła Andrzeja Dudę

dodano: 2015-05-05

Umowa programowa

 

 zawarta pomiędzy:

kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą

a

Komisją Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

reprezentowaną przez przewodniczącego Piotra Dudę.

 

1. Kandydat w wyborach na Prezydenta RP Andrzej Duda oświadcza, że w przypadku wygrania wyborów i objęcia urzędu Prezydenta RP, będzie realizował swój program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej, opierający się na czterech filarach: rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu.

 

2. W sposób szczególny kandydat w wyborach na Prezydenta RP Andrzej Duda deklaruje, że będzie prowadził politykę zmierzającą do:

- obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy,

- zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia,

- przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa,

- skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, oraz wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego,

- zapewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce  narodowej,

- wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego,

- wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia, a także tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem,

- wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym,

- zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu.

 

3. W imieniu Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przewodniczący Piotr Duda oświadcza, że elementy programu wyborczego kandydata w wyborach na Prezydenta RP Andrzeja Dudy wymienione powyżej, są zbieżne z celami programowymi NSZZ „Solidarność” zawartymi w Statucie Związku oraz w Uchwale Programowej Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

 

4. Przewodniczący Piotr Duda oświadcza, że Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” udziela poparcia kandydatowi w wyborach na Prezydenta RP Andrzejowi Dudzie oraz deklaruje, że zwróci się o poparcie tej kandydatury do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz ich rodzin, a także do innych reprezentatywnych central związkowych.

 

Piotr Duda
przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Andrzej Duda
kandydat PiS
na Prezydenta RP

 

Warszawa, 5 maja 2015r.

zobacz także


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego