NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski



Newsletter

Bogdan Latosiński złożył ślubowanie poselskie

Bogdan Latosiński złożył ślubowanie poselskie

dodano: 2015-11-12

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg – takie ślubowanie złożył Bogdan Latosiński podczas pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji, 12 listopada 2015r. o godz. 14:15. Od tego momentu rozpoczął sprawowanie mandatu parlamentarnego.

Uroczystość miała miejsce w Sali obrad Sejmu RP.


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego