NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dn. 8 lutego 2016r.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dn. 8 lutego 2016r.

dodano: 2016-02-08

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" analizując plan inwestycji kolejowych zawarty w Krajowym Programie Kolejowym do 2023r. z niepokojem przyjmuje informacje, że na kilku istotnych odcinkach linii kolejowych w naszym województwie, inwestycje te zamieszczone są na liście rezerwowej. Oznaczać to może w najlepszym przypadku opóźnienie realizacji tych planów a nawet ich zaniechanie.
 
Chodzi tu o:
- linię kolejową nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Kielce-Kozłów;
- linię kolejową nr 25 na odcinku Końskie-Skarżysko-Kamienna (a także w konsekwencji elektryfikację tej linii od Tomaszowa Mazowieckiego poprzez Opoczno do Końskich);
- linię nr 61,567 na odcinku Kielce-Żelisławice.
 
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" przyjmuje z satysfakcją zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o potrzebie przeglądu proponowanych inwestycji. W związku z tym apelujemy do w/w Ministerstwa o włączenie wymienionych linii
na listę podstawową oraz do samorządów w regionie świętokrzyskim o poparcie tej inicjatywy.
 
Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" zwróci się do Świętokrzyskiej Rady Dialogu Społecznego o pilne przedstawienie w trybie pilnym stanowiska w tej sprawie.
 
Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego