NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Uwaga organizacje związkowe! 31 marca mija termin złożenia w urzędzie skarbowym CIT

Uwaga organizacje związkowe! 31 marca mija termin złożenia w urzędzie skarbowym CIT

dodano: 2016-03-15

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy, czyli zobowiązane są do:

złożenia we właściwym  urzędzie skarbowym zeznania CIT-8, CIT-8/0 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w poprzednim roku podatkowym do 31 marca roku następnego. Organizacje te składają zeznanie CIT-8 za poprzedni rok podatkowy wraz z dołączonym sprawozdaniem finansowym (bilans + rachunek zysków i strat).

Uwaga!

Organizacje związkowe po podjęciu stosownej uchwały rozliczają się jako mikropodmioty na nowych drukach, tj. zgodnych z załącznikiem nr 4 Ustawy o rachunkowości.

Bilans oraz rachunek wyników należy zatwierdzić stosowną uchwałą władzy wykonawczej, tj. Komisji Zakładowej, Komisji Międzyzakładowej albo Komisji Podzakładowej.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego