NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Przesłanie na Międzynarodowy Dzień Solidarności Świata Pracy 1 Maja 2016r.

Przesłanie na Międzynarodowy Dzień Solidarności Świata Pracy 1 Maja 2016r.

dodano: 2016-04-28

1 Maja 2016 roku mija 130 lat od historycznego wybuchu robotniczego w Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wtedy to na ulice miasta wyszły tysiące pracowników z tartaków, rzeźni, fabryk aby domagać się elementarnych praw pracowniczych: 8-godzinnego dnia pracy i godziwych zarobków. Krwawo stłumiony protest stał się symbolem walki pracowników o swą godność i swe prawa. Na ziemiach polskich już 1 maja 1890 roku na ulicach Łodzi protestowali robotnicy pod hasłami obrony swojej doli. Ruch związkowy w wolnym świecie dzień 1 Maja uznał jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
Jedynie w państwach totalitarnych dzień ten zawłaszczono i uczyniono z niego okazję do partyjnych galówek.
Tak było w Niemczech hitlerowskich, gdzie od 1933 roku rozpoczęto partyjne obchody „Narodowego Dnia Pracy”. Podobnie uczyniły dyktatury komunistyczne. Również w PRL po zduszeniu wolnego ruchu związkowego, od 1950r. 1 Maja stał się dniem przymusowego poparcia dla komunistycznej władzy. Bezkrwawa rewolucja „Solidarności” stopniowo przywracała znaczenie Święta Pracy. W okresie stanu wojennego demonstracje 1-majowe brutalnie pacyfikowane przez ZOMO dawały świadectwo o prawdziwych dążeniach polskiego świata pracy.
Dzisiaj, w Polsce wolnej, ale nie wolnej od problemów, również pracowniczych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jasno formuje postulaty pracownicze.
W Międzynarodowym Dniu Pracy przypominamy nasze pracownicze cele zawarte w porozumieniu podpisanym 5 maja 2015r. z kandydatem na Prezydenta RP – Andrzejem Dudą.
Domagamy się więc:
„- obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy,
- zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia,
- przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa,
- skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych oraz wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego,
- zapewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
- wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego,
- wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samo zatrudnienia a także tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem,
- wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym,
- zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu”.
 
NSZZ "Solidarność" konsekwentnie stoi na stanowisku, że nie można skutecznie budować sprawiedliwego państwa bez zabezpieczenia należnych praw pracowniczych.
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego