NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Świętokrzyska „Solidarność” na Litwie

Świętokrzyska „Solidarność” na Litwie

dodano: 2016-06-01

"Współpraca związków zawodowych z władzami miejscowymi. Polityka regionalna związków zawodowych"- to referat, który wygłosi przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz na konferencji zatytułowanej: „Rola partnerów społecznych w tworzeniu relacji pracowniczych w szczególności w budowaniu godnych, wartościowych i trwałych miejsc pracy” jaka będzie towarzyszyć XV Zjazdowi Litewskiego Związku Zawodowego „Solidarumas”. W Zjeździe będzie również uczestniczył  zastępca przewodniczącego Świętokrzyskiej „Solidarności” Mieczysław Gójski.

XV sprawozdawczy Zjazd Lietuvos Profesinė Sąjunga „Solidarumas” odbywać się będzie w Wilnie w dniach 2-4 czerwca 2016r.

Przewodniczącą Związku jest Kristina Krupavičienė. Organizacja powstała w 1989r. jako Związek Litewskich Robotników. Na VIII Kongresie (8 czerwca 2002r.) zmieniono nazwę na Litewski NSZZ "Solidarność". Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność" współpracuje z Lietuvos Profesinė Sąjunga „Solidarumas”od 1990r.

Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz i jego zastępca Mieczysław Gójski

podczas obrad XV Zjazdu LPS "Solidarumas". Wilno, 2 czerwca 2016r.


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego