NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Struktura Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na lata 2018-2022

Struktura Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na lata 2018-2022

dodano: 2018-08-20

Podział

Terytorialny

Problemowy

Delegatury ZR

Szef Delegatury

Dział

Odpowiedzialny Członek Prezydium ZR

Kielce

Mieczysław Gójski

 

I. Dział Pomocy Związkowej
- Pomoc doradczo-ekspercka
- Porady prawne
- Zastępstwa procesowe
- Szkolenia związkowe
- BHP
- Uzwiązkowienie

 

Kazimierz Pasternak

Koordynacja – WALDEMAR  BARTOSZ

Skarżysko-Kamienna

Bogdan Ryś

Ostrowiec Św.

Wojciech Krasuski

II. Dział Pomocy Lokalnej
- Pomoc bezrobotnym
- Pomoc charytatywna
 

Waldemar Bartosz

Starachowice

Marian Ferenc

Staszów

Joanna Dróżdż

 
III. Dział Promocji Związku
- Informacja wewnątrzzwiązkowa
- Współpraca z mediami
- Kontakty z instytucjami i organizacjami
- Imprezy masowe
 

Mieczysław Gójski

Końskie

Helena Obara

Busko-Zdrój

Piotr Ryk

 
IV. Dział Projektów Europejskich
- Tworzenie projektów europejskich
- Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
- Współpraca z instytucjami i organizacjami
 

Zawieszony

Jędrzejów

Krystyn Toczyłowski

Włoszczowa

Rafał Pacanowski

V. Zespół Obsługi Regionu
- Administracja i kadry
- Ewidencja  i dokumentacja
- Majątek i finanse
- Legitymacja Członkowska

Krzysztof Borkowski

Pińczów

Grzegorz Cieślak

 


Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego