NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 19 lutego 2019r. ws. polonizacji Elektrowni Połaniec

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 19 lutego 2019r. ws. polonizacji Elektrowni Połaniec

dodano: 2019-02-21

Prezydium Zarządu Regionu świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza i przypomina, że NSZZ „Solidarność” zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i zakładowym, inicjował, popierał i z satysfakcją przyjął polonizację Elektrowni Połaniec S.A., która formalnie została rozpoczęta w 2017r.
Taka postawa naszego Związku wynikała z przekonania, iż nabycie aktywów Elektrowni przez silną polską grupę sektora energetycznego ustabilizuje pozycję spółki, a co za tym idzie również ustabilizuje pozycje pracowników zatrudnionych w spółkach prywatnych, do których zostali przekazani w procesie outsourcingu w wyniku prywatyzacji w 2000r.
Pracownicy, którzy nie przeszli dobrowolnie do tworzonych prywatnych spółek byli i w większości są nadal dyskryminowani pod względem wynagrodzeń i karier zawodowych.
Oczekiwania dużej części tych pracowników na powtórne przejście do Elektrowni Połaniec bądź do spółki córki Elektrowni, do dzisiaj nie jest zrealizowane. Co prawda do dnia dzisiejszego spółka zależna „Enea Bioenergia” przejęła z dn. 1 stycznia 2019r. ok. 100 takich pracowników i planowane jest przejęcie dalszych ok. 144 pracowników do tworzonej spółki zależnej „Enea Serwis Połaniec” m.in. w zakresie ruchu elektrycznego i utrzymania ruchu automatyki, to jednak duża grupa pracowników pozostaje dalej w spółkach prywatnych. Dotyczy to następujących obszarów:
- awarii i usterek wraz z pracami poawaryjnymi cieplno – mechanicznymi (kocioł, turbina, urządzenia „poza-blokowe” z odsiarczaniem i biomasą) - ok. 160 pracowników,
- bocznicy kolejowej – ok 60 pracowników,
- chemicznego - pomiary fizykochemiczne paliw i innych substancji – ok. 30 pracowników,
- sprzątanie przemysłowego – ok. 50 pracowników.
Należy dodać, że najbardziej kosztowe i trudne do rozliczenia obszary, które dla Spółki Enea jak również innych spółek są wysokodochodowe i prace te są realizowane przez cały rok, jako awarie i prace poawaryjne, pozostają z niewiadomych powodów w spółkach niezależnych i nie przechodzą do nowego podmiotu. Przejęcia winny nastąpić nie tylko ze względów biznesowych, ale również jest ważne by informacje strategiczne dla konkurencyjności Połańca nie były w posiadaniu podmiotów, na działalność których Enea nie ma żadnego wpływu.
Odtworzenie własnych służb remontowych, które są częścią technologiczną lub strategiczną w zakresie utrzymania możliwości produkcyjnych w długiej perspektywie czasowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów pracowniczych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów (wypracowane zyski pozostaną w grupie biznesowej, umożliwiając wsparcie budżetu państwa poprzez możliwość pobierania dywidendy).
Prywatni właściciele spółek skorzystali z przyzwolenia ówczesnych władz politycznych na przejęcie pracowników i majątku Państwa. Do dziś czerpią z tego zyski, w dużej części kosztem zatrudnianych pracowników. Pracownicy i społeczność lokalna oczekują na „polonizację” całości przejętego majątku i zasobów pracy.
Niewątpliwie realizacja opisanych oczekiwań społecznych, mających uzasadnienie ekonomiczne, gospodarcze i organizacyjne zwiększy poparcie społeczne dla obecnie sprawujących wadzę.
Jednocześnie w aktualnym czasie Elektrownia Połaniec rozpisuje przetarg na te usługi, co będzie skutkować w przypadku wyboru dotychczasowych podmiotów (spółek prywatnych) zamrożeniem obecnej, złej sytuacji na wiele lat.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec przeciągania procesu polonizacji, pomimo werbalnej akceptacji przez instytucje sprawcze (Ministerstwo Energii, Zarząd Grupy Enea), stoi na stanowisku, że taka sytuacja jest niekorzystna dla spółki Elektrownia Połaniec i Grupy Enea, gdyż powoduje dalszy wypływ środków finansowych poza grupę. W takiej sytuacji również pozycja pracowników rodzi dyskomfort i niezrozumiały podział (przeniesieni do Elektrowni i pozostawieni – porzuceni w spółkach prywatnych).
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” konsekwentnie domaga się zrealizowania rozpoczętej polonizacji Elektrowni Połaniec i wspiera wszelkie działania w tym zakresie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Elektrownia Połaniec.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną na rzecz spełnienia oczekiwań pracowniczych całego otoczenia Elektrowni Połaniec.
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność