NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Decyzja Prezydium KK nr 73/07

Gdańsk, 27 marca 2007 r.

Decyzja
Prezydium KK nr 73/07
ws. rejestracji Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Delfo Polska S.A.

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały KK nr 6/07, po zapoznaniu się z sytuacją organizacyjną w Delfo Polska S.A. stwierdza, że zarejestrowanie przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Delfo Polska S.A. jest skuteczne. Oznacza to, że organizacja ta posiada jako jedyna uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w rozumieniu § 19 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”.

Uzasadnienie

Inicjatywa utworzenia samodzielnej organizacji zakładowej obejmującej swoim działaniem Delfo Polska S.A. uzyskała wymagane poparcie większości członków Związku będących pracownikami tego pracodawcy. W takiej sytuacji, zgodnie z postanowieniami uchwały KK nr 20/05 § 8 ust. 1 pkt. 2, decyzja członków Związku jest prawomocna, a decyzja zarządu regionu o zarejestrowaniu nowej organizacji jest tylko czynnością o charakterze formalnoprawnym.

 

Prezydium KK
NSZZ „Solidarność”
Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”
(-) Jacek Rybicki

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego