NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko w sprawie MPK Kielce

Kielce, dnia 8 sierpnia 2007r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 sierpnia 2007r.
ws MPK Kielce

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje fakt prywatyzacji MPK Sp. z o.o. w Kielcach bez wynegocjowanego Pakietu Socjalnego dla pracowników jako świadome łamanie prawa lokalnego, tj. Uchwały Rady Miasta w Kielcach z dnia 17.11.2005r. która wśród minimalnych zobowiązań kupującego określa właśnie wynegocjowany Pakiet Socjalny.

Brak realizacji tego warunku przez wykonawcę tej Uchwały, czyli Prezydenta Miasta oznacza jej złamanie. Skutkiem tej decyzji jest też odstąpienie, jak nigdy dotąd, bo aż na dziesięć lat, dla MPK Sp. z o.o. w Kielcach a tak naprawdę dla francuskiej firmy Veolia przejmującej lwią część udziałów kieleckiego przewoźnika – rynku przewozowego.

Decyzje te podjęte są w czasie, kiedy pracownicy MPK Sp. z o.o. od kilku lat bezskutecznie zabiegają o lepsze warunki pracy i płacy, skutkiem czego były niedawne, zgodne z prawem protesty, w tym strajki. Protesty te są reakcją na odmowę negocjowania wspomnianego Pakietu Socjalnego i symbolicznego choćby wzrostu wynagrodzeń. Skutkiem lekceważenia spraw pracowniczych jest odchodzenie z firmy fachowców, przede wszystkim kierowców, ze stratą dla niej samej a przede wszystkim dla pasażerów.

Wobec tych faktów Zarząd Regionu Świętokrzyskiego wzywa organy samorządu i organy nadzoru państwowego do usunięcia tych nieprawidłowości, czyli zgodnego z przywołaną Uchwałą Rady Miasta wynegocjowania Pakietu Socjalnego.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego zastrzega sobie nadal podejmowanie w tej sprawie kroków przewidzianych prawem.

 

Za Zarząd
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego