NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko z dnia 13 marca 2007r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
z dnia 13 marca 2007r.

 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" stanowczo protestuje przeciwko występującym szykanom działaczy związkowych.

Klasycznym przykładem takiego stanu jest rozwiązanie przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Simko” w Skarżysku-Kamiennej, Pana Jerzego Marka Gajewskiego umowy o pracę z Przewodniczącym miejscowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" – Panem Markiem Adamskim.

Decyzję tę podjęto pomimo szczególnej ochrony prawnej, z której korzystał Przewodniczący Komisji Zakładowej na mocy Ustawy o związkach zawodowych.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" domaga się od pracodawcy przywrócenia stanu prawnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" zastrzega sobie prawo podjęcia działań przewidzianych Statutem w obronie naruszanych praw związkowych.

 

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
(-) Waldemar Bartosz

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego