NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko z dnia 18 stycznia 2007r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
z dnia 18 stycznia 2007r.

 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z niedowierzaniem i oburzeniem przyjęło treść artykułu „Ciepła posada” autorstwa Pani Elżbiety Zemsty zamieszczonego w „Echu Dnia” z 18 stycznia 2007r.

Treść publikacji jest w istocie atakiem na NSZZ "Solidarność" przy użyciu kłamliwych stwierdzeń, sprzecznych z elementarnymi zasadami etyki dziennikarskiej. Oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w MPK Kielce, będące reakcją na tę publikację obrazuje obszary nieprawdy, którymi posługuje się gazeta.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" przyjmuje rzeczony artykuł jako element nieuczciwej gry wobec istotnych interesów pracowników kieleckiego MPK.

Nie jest bowiem w tym przedsiębiorstwie problemem związek zawodowy i jego przewodniczący lecz realne sprawy, w tym również pracownicze.

Ferowanie poglądu zaprezentowanego na łamach „Echa Dnia” jest świadomym odwracaniem uwagi opinii publicznej od tych realnych problemów.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego popiera stanowisko w tej sprawie przedstawione przez zakładową „Solidarność” i jednocześnie oświadcza, że publikacją Pani Elżbiety Zemsty zainteresuje Komisję Etyki Mediów.

 

Za Prezydium ZRŚ
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego