NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko z dnia 19 kwietnia 2007r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 19 kwietnia 2007r.

 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany protest wobec braku zainteresowania trudną sytuacją w spółce TEMA POLSKA S.A. w Kielcach przez jej włoskiego właściciela – TECHNOA.

Brak jakiejkolwiek reakcji na trudności finansowe, skutkujące brakiem wypłaty wynagrodzeń, rodzące zagrożenie miejsc pracy stanowi przejaw lekceważenia pracowników, działanie na szkodę Spółki i łamania miejscowego prawa, w tym w szczególności: ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dobitnie świadczy o tym nieobecność pracodawcy w czasie trwania strajku ostrzegawczego (w dniu 16 kwietnia 2007r.) oraz podczas strajku okupacyjnego (w dniu 19 kwietnia 2007r.).

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa organizacje i instytucje powołane do nadzorowania przestrzegania prawa, w tym przede wszystkim prawa pracy do wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec zaistniałej sytuacji.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie podjęcie stosownych kroków prawnych i związkowych w obronie opuszczonych przez właściciela i pracodawcę pracowników TEMY.

 

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący
(-) Waldemar Bartosz

Otrzymują:

Media
Rząd RP
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych
Prokurator Generalny RP
Główny Inspektor Pracy
Ambasador Republiki Włoskiej w RP

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego