NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko z dnia 1 czerwca 2007r.

Kielce, dnia 1 czerwca 2007r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
z dnia 1 czerwca 2007r.

 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w związku z informacjami prasowymi dotyczącymi zamiaru prywatyzacji MPK Sp. z o.o. w Kielcach, podtrzymuje stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 5 września 2006r. dotyczące problemów tego zakładu.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" apeluje do Prezydenta Kielc i Rady Miasta w Kielcach o przeanalizowanie zasadności tej decyzji, biorąc pod uwagę pozytywne wyniki ekonomiczne z bieżącej działalności gospodarczej MPK Sp. z o.o. oraz uszczuplenie w wyniku planowanej decyzji znaczącego majątku komunalnego.

Wydaje się zasadne, aby tak istotna decyzja dla wszystkich mieszkańców Kielc była poprzedzona szeroką konsultacją społeczną w formie referendum lokalnego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oczekuje od Prezydenta Kielc spełnienia „Porozumienia samorządowego” zawartego w dniu 9 października 2006r., stanowiącego, iż „w ewentualnych działaniach prywatyzacyjnych uwzględnione będą pakiety socjalne, analogicznie do spółek skarbu państwa (…)”.

 

Za Prezydium
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego