NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko z dnia 21 marca 2007r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
z dnia 21 marca 2007r.

 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wyraża głęboki niepokój o przyszłość PKS Kielce SA.

Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa spowodowana nieudolnym zarządzaniem przez poprzednie ekipy, tworzy wyzwanie dotyczące ratowania firmy i kilkuset miejsc pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" ze zdumieniem przyjmuje stanowisko niektórych członków Rady Nadzorczej w PKS Kielce SA blokujące podjęcie działań naprawczych proponowanych przez obecny Zarząd spółki, popieranych przez zakładowe organizacje związkowe.

Toczące się postępowania prokuratorskie przeciw poprzednim zarządom wskazują na brak dostatecznego nadzoru, również przez tych członków Rady Nadzorczej, którzy są współodpowiedzialni za obecny stan zakładu ze względu na ich obecność w Radzie Nadzorczej w poprzednich kadencjach.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" apeluje do właściciela firmy – Ministra Skarbu Państwa o zaakceptowanie programu naprawczego proponowanego przez obecny Zarząd PKS Kielce SA.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" zastrzega sobie prawo do podjęcia działań związkowych w obronie zagrożonych miejsc pracy w PKS Kielce SA.

 

Za Prezydium
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego