NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko z dnia 8 sierpnia 2007r.

Kielce, dnia 8 sierpnia 2007r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 sierpnia 2007r.
dot. taniej siły roboczej

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie doniesieniami zapowiadającymi rychły napływ taniej siły roboczej z Chin do naszego regionu w związku z podpisaniem umowy w tej sprawie między Prezydentem Miasta Kielce i odpowiednim chińskim konsorcjum.

Zaniepokojenie to jest podyktowane niebezpieczeństwem pojawienia się na polskim, w tym na regionalnym rynku pracy nieuczciwej konkurencji, skutkującej wypieraniem z niego rodzimych firm. W obecnej sytuacji cechującej się kilkunastoprocentowym poziomem bezrobocia, skutkiem tej decyzji będzie utrwalenie tego stanu, w konsekwencji wypieranie aktywnych i młodych Polaków do poszukiwania zatrudnienia poza granicami kraju a na rodzimym rynku pracy obniżeniem standardów zatrudnienia. Zapowiedziana decyzja jest importem chińskiego bezrobocia. Nie ma ona charakteru inwestycyjnego. Nie przyciąga bowiem inwestorów lecz jedynie wykonawców.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa odpowiednie organy władzy państwowej, w tym przede wszystkim Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do odpowiedniej reakcji na zasygnalizowany problem, mającej na celu ochronę polskiego rynku pracy i uczciwej konkurencji względem rodzimych firm.

 

Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego