NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Uchwały w sprawie "Fundacji dla dobra wspólnego"

Uchwała nr 20/07
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz "Fundacji dla dobra wspólnego”
z dnia 6 lutego 2007r.

 

§ 1

Działając na podstawie § 67 ust. 1 statutu NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" podejmuje decyzję o przekazaniu kwoty w wysokości 2 000 zł. (dwóch tysięcy złotych) na rzecz "Fundacji dla dobra wspólnego”, stanowiącej je fundusz założycielski.

 

/-/ Krzysztof Borkowski
Sekretarz
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 

Uchwała nr 19/07
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
w sprawie powołania Zarządu "Fundacji dla dobra wspólnego”
z dnia 6 lutego 2007r.

 

§ 1

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" powołuje Zarząd "Fundacji dla dobra wspólnego” w składzie:

  1. Waldemar Bartosz
  2. Mieczysław Gójski
  3. Kazimierz Pasternak

/-/ Krzysztof Borkowski
Sekretarz
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 

Uchwała nr 18/07
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
w sprawie powołania Rady "Fundacji dla dobra wspólnego”
z dnia 6 lutego 2007r.

 

§ 1

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" powołuje Radę "Fundacji dla dobra wspólnego” w składzie:

  1. Andrzej Jaworek
  2. Tadeusz Kozior
  3. Robert Kułaga
  4. Jacek Michalski
  5. Grzegorz Pietrzykowski

/-/ Krzysztof Borkowski
Sekretarz
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 

Uchwała nr 17/07
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
w sprawie utworzenia Fundacji „Dla dobra wspólnego”
z dnia 6 lutego 2007r.

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie § 6 i 7 statutu NSZZ "Solidarność" powołuje Fundację „Dla dobra wspólnego”.

§ 2

Uchwala statut Fundacji „Dla dobra wspólnego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" do przeprowadzenia wszystkich koniecznych procedur niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

 

Za Zarząd
/-/ Waldemar Bartosz
Przewodniczący

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego