NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Dokumenty 2009r.

Uchwała nr 11/09
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
z dn. 3 marca 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z najwyższym niepokojem obserwuje nasilanie się negatywnych zjawisk społecznych związanych z rosnącym kryzysem gospodarczym. Likwidacje zakładów pracy (np. Donelly, Chantell), liczne redukcje zatrudnienia (np. Star Man, Vestio, Kerry, Kompania Piwowarska), długotrwałe przestoje i skracanie liczby dni pracy (np. NSK Bearings, SHL, KZO, Odlewnie Polskie) – to tylko niektóre z objawów tych zjawisk. Biorąc pod uwagę, iż województwo świętokrzyskie znajduje się w czołówce regionów o najwyższym stopniu bezrobocia (14,8% w styczniu 2009r.) a miasto wojewódzkie – Kielce znajduje się na pierwszym miejscu pośród miast tej rangi pod względem bezrobocia (10,3% w styczniu 2009r.), każde pogorszenie się warunków na rynku pracy wymaga specjalnej uwagi i środków zaradczych. Jest to tym bardziej istotne, iż na rok 2009 w budżecie wojewody zredukowano środki finansowe na opiekę społeczną w wysokości 57 mln zł. Sytuacja taka przy prawie 70 tysiącach bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, grozi społeczną degradacją.

NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że trudne problemy społeczne należy rozwiązywać w drodze dialogu społecznego. Na poziomie województwa płaszczyznę taką stanowić powinna Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego.

Przebieg posiedzenia WKDS w dniu 27 lutego 2009r., które miało być poświęcone tym problemom świadczy o bagatelizowaniu ich przez urząd Wojewody Świętokrzyskiego. Sytuację tę przedstawia Oświadczenie strony związkowej zasiadającej w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dn. 27 lutego 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" nie rezygnując z partnerskiej metody podejścia do zjawisk społecznych, postanawia w porozumieniu z innymi centralami związkowymi, pracodawcami i ekspertami zwołać do dn. 20 marca 2009r. konferencję poświęconą zapobieganiu i łagodzeniu skutkom kryzysu gospodarczego.

Wierzymy, że jedynie solidarnym podejściem do problemów społecznych, a nie ich unikaniem, można powstrzymać groźny regres społeczny.

Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący

 

Oświadczenie
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 11 lutego 2009r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z satysfakcją przyjmuje decyzję Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącą prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przypominamy, że od dłuższego czasu jest to postulat Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” jako realna droga uratowania przedsiębiorstwa przed jego bankructwem.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje szybkich i zdecydowanych działań Ministerstwa Skarbu Państwa, które doprowadzą do zadowalającej Skarb Państwa, załogę przedsiębiorstwa oraz lokalną społeczność prywatyzacji.

Za Prezydium
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego