NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Dokumenty 2018r.

Uchwała nr 62/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 maja 2018 r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Regionu za okres 2014-2018. Tekst sprawozdania w załączniku.
 
Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

 
Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 6 lutego 2018r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informację o zamiarze zwolnień grupowych w Skanska S.A. Zapowiedź zredukowania zatrudnienia o 2 500 osób w konsekwencji stanowić będzie potężne uderzenie w rynek pracy, w przyszłość tysięcy rodzin. W sposób szczególny zaniepokojenie budzi ograniczenie działalności firmy, również w tych segmentach, które są usytuowane w regionie świętokrzyskim (filia regionu inżynierskiego i budownictwa ogólnego).
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje pomoc merytoryczną dla Komisji Międzyzakładowej w Skanska S.A. w trakcie negocjacji tych kwestii z pracodawcą a także wszelką pomoc logistyczną w przypadku braku porozumienia.
Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

 z dn. 9 stycznia 2018 r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera cel i działania Komitetu Obrony Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Jędrzejowie.
Decyzja o zamknięciu tego Oddziału, która może skutkować jego likwidacją jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia społecznego. Dotyczy to bowiem jednego z największych powiatów w województwie, obejmującego dziewięć gmin, zamieszkałych przez prawie 90 tys. Osób.
Pozbawienie w tej sytuacji opieki szpitalnej dzieci stanowi zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia.
NSZZ „Solidarność” realizując cele statutowe, w tym „ochronę interesów zdrowotnych” deklaruje swe poparcie w każdej niezbędnej formie zaaprobowanej przez Komitet Obrony Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Jędrzejowie.
 
Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
 
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego