NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 5

Stanowisko Nr 5
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność" w sprawie Huty Ostrowiec S.A.

 

Delegaci XI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego oceniając dotychczasową sytuację Huty Ostrowiec S.A. uznają podjętą decyzję o tak zwanej „kontrolowanej” upadłości Huty Ostrowiec za patologiczną, zagrażającą dalszemu funkcjonowaniu jednego z największych zakładów w województwie świętokrzyskim.

XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego w pełni popiera i solidaryzuje się z postulatami Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i Komitetu Strajkowego Huty Ostrowiec dotyczące między innymi uzgodnienia pakietu socjalnego z przyszłym właścicielem gwarantującego zatrudnienie załodze Huty, poprawę warunków pracy i wynagrodzeń.

XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego akceptuje dotychczasowe działania Zarządu Regionu w obronie postulatów pracowniczych Huty Ostrowiec i zwraca się o kontynuowanie wszelkich koniecznych form działań w wygraniu batalii o pracę, godność i prawdę dla hutników z Huty Ostrowiec S.A.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego