NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 8

Stanowisko Nr 8
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

 

W związku z bardzo złą sytuacja na polskim rynku pracy i poniżającym traktowaniem polskich zakładów pracy XI Walne Zebranie Delegatów potępia dotychczasową liberalną politykę, która w naszej rzeczywistości przynosi nadmierne korzyści nielicznym, zaś w świecie pracy wprowadza nowoczesne niewolnictwo, wzrost bezrobocia i bezdomność, czyli utratę podmiotowości człowieka, co jest niezgodne ze społeczną nauką Kościoła.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego