NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Uchwała nr 1

UCHWAŁA nr 1
XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność"
Regionu Świętokrzyskiego

 

W związku z komunikatem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o obecności Delegatów na XIII WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", gdzie nieobecnych jest 1/3 delegatów zaleca się Prezydium Zarządu Regionu opublikować nieobecnych Delegatów w Biuletynie Regionu Świętokrzyskiego Tygodnika Solidarność i w Biuletynie plakatowym.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego