NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Wybory 2010-2014

XVI WZD Świętokrzyskiej Solidarności

XVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się 29 czerwca 2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Obrady poprzedziła Msza święta sprawowana przez kapelana „Solidarności” ks. Jana Iłczyka w kościele pw Trójcy Świętej.

Zjazd ten był zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, na którym 158 delegatów wybrało Przewodniczącego Zarządu Regionu, Zarząd Regionu, Regionalną Komisję Rewizyjną i delegatów na Krajowy Zjazd „Solidarności”. Delegaci nakreślili również program działania dla Związku w Regionie Świętokrzyskim na następną czteroletnią kadencję 2010-2014.

 


Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej

(19.02.2010r.) Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, iż „wrunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji protokołów wyborczych na kadencję 2010-2014 przez Regionalną Komisję Wyborczą jest dostarczenie do RKW aktualnej ankiety informującej o liczbie członków w danej organizacji związkowej na dzień 30 listopada 2009r. oraz analizy składek członkowskich za okres kadencji.”(pkt 6 uchwały nr 23/09 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 6 października 2009r.). Protokoły wyborcze oraz ankiety należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Do protokołów wyborczych należy obowiązkowo dołączyć listę obecności na zebraniu wyborczym.


Klucz wyborczy na WZD Regionalnej Służby Zdrowia

Informacja dla zakładowych organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego działających w OCHRONIE ZDROWIA

Klucz wyborczy delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność":

- jeden mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia przypada na rozpoczętą liczbę 20 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej;

- minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 10 członków

 

Tabelaryczna zależność

liczby wybieranych delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia

NSZZ „Solidarność”

w zależności od liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym

 przedstawia się następująco:

 

Liczba członków w organizacji związkowej

Liczba wybieranych bezpośrednio delegatów na WZD

10 - 20

1

21 - 40

2

41 - 60

3

61 - 80

4

81 - 100

5

101 - 120

6

121 - 140

7

141 - 160

8

 

 

Przewodniczący
Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia
NSZZ "Solidarność"
(-)Jacek Gawłowski

 
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego