NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Najważniejsze wydarzenia w historii Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia w historii
Regionu Świętokrzyskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 1980 -1989
 
1.
Sierpień 1980 roku - krótkotrwałe akcje strajkowe w Kielcach - Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo-SHL”, Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra”; w Skarżysku-Kamiennej - Zakłady Metalowe „Predom-Mesko”; w Starachowicach - Fabryka Samochodów Ciężarowych.
 
2.
29 - 30 sierpnia 1980 - strajk w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra”; powstanie Zakładowego Komitetu Strajkowego, sformułowanie 32 postulatów.
 
3.
11 września 1980 - początek drugiego strajku w „Iskrze”.
 
4.
13 września 1980 - powstanie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Kieleckich Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych; pierwszym przewodniczącym Tadeusz Janaszek.
 
5.
24 września 1980 - podpisanie w Warszawie przez Mirosława Domińczyka deklaracji przystąpienia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego do Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidar­ność”.
 
6.
19 października 1980 - ukazuje się pierwszy numer pisma „Solidarność Świętokrzyska” - od trzeciego numeru: „Biuletyn NSZZ »Solidarnośc« Regionu Świętokrzyskiego”.
 
7.
3 listopada 1980 - zmiany personalne; przewodniczącym Zarządu zostaje wybrany Mirosław Domińczyk, jego zastępcami Henryk Kuliński i Ryszard Iwańczyk.
 
8.
Styczeń 1981 - 90% zakładów zrzeszonych w regionalnej strukturze „Solidarności” bierze udział w dwugodzinnym ogólnopolskim strajku ostrzegawczym.
 
9.
23 lutego 1981 roku - powołanie Prezydium Założycielskiego Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania.
 
10.
27 marca 1981 - udział w ogólnopolskim strajku ostrzegawczym - w związku z tak zwaną prowokacją bydgoską - wszystkich struktur związkowych zrzeszonych w „Solidarności”.
 
11.
20, 22, 26 czerwca i 4-5 lipca 1981 - Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego „Solidarność”; wybór nowego Zarządu Regionu; przewodniczącym Zarządu zostaje Marian Jaworski, jego zastępcami Michał Chałoński i Jerzy Stępień.
 
12.
Sierpień - październik 1981 - napięcie społeczne i groźba masowych strajków w Starachowicach, Jędrzejowie, Busku-Zdroju i Ostrowcu Świętokrzyskim spowodowane złym stanem zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły żywnościowe.
 
13.
Kielce, 10 listopada 1981 - niezależne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; w przyjętej rezolucji domagano się „aby dzień 11 listopada stał się oficjalnym świętem państwowym” a „Godłu Polskiemu” została „przywrócona korona” – „jako symbol Odzyskania Niepodległości”.
 
14.
13 - 15 grudnia 1981 - strajk okupacyjny w Hucie imienia Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
15.
Do końca grudnia 1981 roku - internowanie 312 osób z województwa kieleckiego.
 
16.
Grudzień 1981 roku - początek akcji niesienia pomocy internowanym i ich rodzinom przez Kościół - w 1982 roku formalnie ogłoszono powstanie Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym.
 
17.
13 - 22 czerwca 1982 - zbiorowa głodówka w ośrodku odosobnienia w Kielcach.
 
18.
Koniec sierpnia 1982 roku - pierwsze aresztowania członków Komitetu Oporu Społecznego w Kielcach.
 
19.
31 sierpnia 1982 - demonstracje uliczne w Kielcach i Starachowicach z udziałem kilku tysięcy osób; w Kielcach dochodzi do brutalnej interwencji funkcjonariuszy ZOMO; 7 listopada umiera, pobity podczas demonstracji w Kielcach, Stanisław Rak.
 
20.
Luty 1983 - pobyt Lecha Wałęsy w Suchedniowie, Skarżysku-Kamiennej i Wąchocku.
 
21.
l maja 1983 - próba - zablokowana przez Milicję Obywatelską - przeprowadzenia niezależnej manifestacji w Kielcach.
 
22.
Kwiecień - czerwiec 1984 - akcje ulotkowe podziemia na dużą skalę nawołujące do zbojkotowania wyborów do rad narodowych w dniu 17 czerwca 1984 roku.
 
23.
3 - 16 grudnia 1984 - protest młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w obronie usuniętych krzyży.
 
24.
Kielce l maja 1985 - wpadka drukarni Kieleckiego Komitetu Oporu Społecznego.
 
25.
12 października 1986 - powstanie jawnej Tymczasowej Rady Solidarności Regionu Świętokrzyskiego - w składzie: Marian Jaworski, Kazimierz Koruba, Bogdan Ryś, Jerzy Stępień przekształconej później w Regionalną Komisją Wykonawczą.
 
26.
10 - 12 czerwca 1988 - uroczystości pogrzebowe majora Jana Piwnika „Ponurego” między innymi w Janowicach, Wąchocku i na Wy”kusie w Górach Świętokrzyskich z udziałem tysięcy ludzi otwarcie manifestujących swoje przekonania polityczne.
 
27.
Czerwiec 1988 - styczeń 1989 - powstawanie jawnych komisji zakładowych „Solidarności” w najważniejszych zakładach pracy województwa kieleckiego.
 
28.
7 kwietnia 1989 - powołanie Komitetu Obywatelskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego - 7 września 1989 roku nastąpiło przekształcenie w Świętokrzyski Komitet Obywatelski z Jerzym Stępniem jako przewodniczącym.
 
29.
4 maja 1989 - przekształcenie Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Świętokrzyskiego w Tymczasowy Zarząd Regionu Świętokrzyskiego „Solidarność” z Marianem Jaworskim na czele.
 
30.
4 czerwca 1989 - w wyborach do Sejmu i Senatu wszyscy kandydaci Komitetu Obywatelskiego zdobyli mandaty poselskie - Juliusz Braun, Edward Rzepka, Michał Chałoński, Adam Mitura, Tadeusz Kowalczyk, Maria Stolzman i senatorskie - Jerzy Stępień, Stanisław Żak.
 
31.
Grudzień 1989 - drugi Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego „Solidarność”; przewodniczącym Zarządu Regionu został wybrany Waldemar Bartosz.
Opracował
doktor Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Delegatura Instytutu Pamięci
Narodowej w Kielcach
 
Publikacja za: Kuryer Kielecki specjalna gazeta okolicznościowa, 25 października 2010.
 
Kuryer Kielecki wydają: Echo Dnia i Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Partnerzy wydawnictwa: NSZZ "Solidarność" Region Świętokrzyski i Instytut Pamięci Narodowej
 
 
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego