NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 81(720)

 • Polityka pozorów - Waldemar Bartosz

  Polityka pozorów

  Waldemar Bartosz

   

  Co roku wraca temat aktualnego kryzysu ekonomicznego, a tak naprawdę skutków tego kryzysu w postaci redukcji zatrudnienia, ograniczenia czasu pracy a więc i zarobków. Do niedawna wielu polityków, a w ślad za nimi – również publicystów przestrzegało przed nazywaniem rzeczy po imieniu. Nie mówiono więc o kryzysie, tylko o spowolnieniu rozwoju. Zamiast przygotowywać państwową, w tym i samorządową...

  czytaj więcej
 • Kooperacyjne wraki - Kazimierz Pasternak

  Kooperacyjne wraki

  Kazimierz Pasternak

   

  Według danych WHO – Światowej Organizacji Zdrowia już w 2020 roku choroby psychiczne będą stanowić największe zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Polski. Jedną z głównych przyczyn tych wielce groźnych i niebezpiecznych w skutkach prognoz jest wszechobecny stres i inne cywilizacyjne patologie związane z funkcjonowaniem człowieka w zglobalizowanym świecie. Prowadzona w państwach członkowskich Unii Europejskiej kampania...

  czytaj więcej
 • Prawo nasze - Kazimierz Pasternak

  Prawo nasze

  Kazimierz Pasternak

   

  W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o rodzaj i jakość przysługujących nam praw zawsze warto w pierwszej kolejności sięgnąć do tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdziemy tam podstawową plejadę wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, socjalnej i kulturalnej. Konstytucja określa również środki służące ochronie przysługujących praw i wolności. Wiedza ta jest szczególnie...

  czytaj więcej
 • Dodatki wyrównawcze dla pracownika - Anna Szybalska

  Dodatki wyrównawcze dla pracownika

  Anna Szybalska

   

  Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, które gdy zaistnieją powodują konieczność wypłaty dodatku wyrównawczego. Dotyczy to pracowników:

  - u których stwierdzono objawy wskazujące na powstanie choroby zawodowej (art. 230§ 2 kp);

  - którzy stali się niezdolni do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (art. 231 kp);

  - kobiety w ciąży...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

   

  Cofnięcie skutków dokonanego wypowiedzenia o pracę nie może odbyć się jednostronnie, choć złożenie wypowiedzenia jest czynnością jednostronną. Jednakże cofnięcie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę druga strona stosunku pracy. Cofnięcie wypowiedzenia wymaga zatem zgody drugiego podmiotu. Jest ono także możliwe już po złożeniu przez pracownika odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy.

  ...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 80(719)

 • Etos kapitału - Waldemar Bartosz

  Etos kapitału

  Waldemar Bartosz

   

  Od kilku miesięcy nasz Region realizuje program „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie” – społeczna odpowiedzialność biznesu. Program ten ma na celu przypomnienie rzeczy kiedyś oczywistych. Oczywistością jest przecież to, że usatysfakcjonowany pracownik jest lepszym pracownikiem, że grosz podarowany przez przedsiębiorcę na pilne potrzeby lokalne wróci do niego podwojony, bo stworzy dobry obraz firmy. Ostatecznie...

  czytaj więcej
 • W zawieszeniu - Kazimierz Pasternak

  W zawieszeniu

  Kazimierz Pasternak

   

  Obowiązujące przepisy prawne dają możliwość pracodawcy do wystąpienia z inicjatywą zawieszenia obowiązujących w zakładzie regulaminów, porozumień czy statutów, jeśli zaistnieją skonkretyzowane zdarzenia świadczące o pogorszeniu sytuacji ekonomicznej. Pracodawca nie może tego rodzaju decyzji podjąć samodzielnie z pominięciem zakładowych organizacji związkowych lub przedstawicielstwa pracowniczego. Nie może tego dokonać w dowolnej...

  czytaj więcej
 • Pasy śmierci - Kazimierz Pasternak

  Pasy śmierci

  Kazimierz Pasternak

   

  Przejścia dla pieszych nie dają człowiekowi gwarancji całkowitego bezpieczeństwa. Możemy przekonać się o tym z lektury codziennej prasy, czy statystyk policyjnych. Bez względu na porę dnia na przejściach dla pieszych giną ludzie. Często trudno zrozumieć dramat pieszego na prawidłowo oznakowanym, oświetlonym przejściu zlokalizowanym na widocznej arterii komunikacyjnej, przy ograniczeniu prędkości pojazdów. Są przejścia dla pieszych wręcz...

  czytaj więcej
 • Wypowiedzenie zmieniające - Anna Szybalska

  Wypowiedzenie zmieniające

  Anna Szybalska

   

  Wypowiedzenie zmieniające ma zastosowanie w wypadku, gdy dotychczasowe warunki pracy i płacy ulegają pogorszeniu i zmiany takiej pracodawca nie może wprowadzić w drodze porozumienia stron i polega ono na jednostronnym oświadczeniu woli przez wypowiadającego w kwestii zmiany jednego lub obu istotnych warunków umowy bez naruszenia więzi łączącej pracodawcę z pracownikiem. Celem wypowiedzenia zmieniającego jest zmiana dotychczasowego...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Mam 60 lat i 40 lat pracy w jednym zakładzie pracy. Mój zakład pracy ma zostać zlikwidowany. Czy mogę liczyć na emeryturę?

   

  Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują wcześniejszej emerytury dla mężczyzn urodzonych w roku 1949 i w późniejszych latach, chyba że pracowali w specyficznych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jeśli nie pracował pan w takich warunkach to nie jest możliwe przejście na emeryturę przed ukończeniem 65...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 79(718)

 • Związek wobec kryzysu - Waldemar Bartosz

  Związek wobec kryzysu

  Waldemar Bartosz

   

  W kraju coraz głośniej o kryzysie gospodarczym. Wielu nie dowierza, wielu pyta o to, kiedy ów kryzys minie a tak na prawdę złe zjawiska w wielu przedsiębiorstwach już się dzieją. Według związkowych statystyk wyłącznie w naszym województwie pracę straciło już około 3 tysiące pracowników. Nie wszyscy zostali zwolnieni w tak zwanych zwolnieniach grupowych, a tylko te są monitorowane przez urzędy pracy. Wielu pracodawców...

  czytaj więcej
 • Deficyt szacunku - Kazimierz Pasternak

  Deficyt szacunku

  Kazimierz Pasternak

   

  Szacunek jest cenionym, poszukiwanym i oczekiwanym dobrem, wartością i standardem zarówno w środowisku pracy jak i życiu codziennym. Bez wzajemnego szacunku państwa do człowieka, obywatela i obywatela do państwa trudno sobie wyobrazić demokratyczny porządek prawny i stabilny, sprawiedliwy rozwój kraju. Szacunek jest podstawą budowy społeczeństwa obywatelskiego. Bez szacunku do własnej ojczyzny, dziedzictwa narodowego, historii...

  czytaj więcej
 • Urlop bezpłatny - czy zawsze? - Kazimierz Pasternak

  Urlop bezpłatny – czy zawsze?

  Kazimierz Pasternak

   

  Sytuacje kryzysowe w zakładach pracy, niesprzyjające warunki klimatyczne czy długotrwałe przestoje bywają wykorzystywane przez pracodawców do wysyłania pracowników na okresowe urlopy bezpłatne. Dzieje się tak najczęściej w obronie miejsc pracy, zmniejszania kosztów czy uniknięcia zwolnień. Z tego rodzaju wnioskami spotykają się dość często zakładowe organizacje związkowe mające swoim autorytetem niejako...

  czytaj więcej
 • Emerytury pomostowe - Anna Szybalska

  Emerytury pomostowe

  Anna Szybalska

   

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008r. Nr 237, poz. 1656) przewiduje emerytury pomostowe dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r., które nie mogły otrzymać ich na podstawie dotychczasowych przepisów. W myśl art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do tej emerytury przysługuje pracownikowi, który:

  - urodził się po 31 grudnia 1948r.;

  - ma okres pracy w szczególnych...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Od 8 lat pracuję w jednej firmie. Mam stałą umowę. W ubiegłym tygodniu szef wręczył mi na piśmie wypowiedzenie umowy podając jako przyczynę utratę zaufania w związku ze zdarzeniem, jakie miało miejsce kilka tygodni temu. Czy mógł to zrobić? Czy jest sens, żebym się odwoływała do sądu?

   

  W opinii Państwowej Inspekcji Pracy, „zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy każda ze stron stosunku pracy może rozwiązać za wypowiedzeniem...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 78(717)

 • Kryzys u bram - Mieczysław Gójski

  Kryzys u bram

  Mieczysław Gójski

   

  Ciężkie czasy związane z ogólnoświatowym kryzysem przychodzą także do Polski. Póki co, u nas to chyba jeszcze recesja nie kryzys. Ale tu różnica polega głównie na skali zjawiska. Dla firmy nim dotkniętej skutki są podobne, czyli cięcie kosztów, oczekiwanie na pomoc z zewnątrz a w ostateczności przetrwanie bądź bankructwo. Z gabinetów rządowych płyną uspokajające głosy. To nie znaczy jednak, że uspokajają....

  czytaj więcej
 • W kolejce po zdrowie - Kazimierz Pasternak

  W kolejce po zdrowie

  Kazimierz Pasternak

   

  Wraz z upadkiem socjalistycznej rzeczywistości w naszym kraju wydawało się, że społeczne kolejki oczekujących na wszelkie dobra konsumpcyjne z papierem toaletowym włącznie, znikną z pola widzenia demokratycznego państwa prawnego opartego na społecznej gospodarce rynkowej i zostaną uwidocznione jedynie na kartach współczesnej historii Polski. Niestety, tak nie jest. Kolejki nadal zachowują aktualność i stają się gwarantem dostępu...

  czytaj więcej
 • 90 lat Państwowej Inspekcji Pracy - Kazimierz Pasternak

  90 lat Państwowej Inspekcji Pracy

  Kazimierz Pasternak

   

  Jedną z pierwszych decyzji Naczelnika niepodległego państwa polskiego Józefa Piłsudskiego było powołanie do życia Państwowej Inspekcji Pracy. Dekret w tej sprawie został podpisany w styczniu 1919 roku. Organizacyjnie inspekcja pracy została podporządkowana ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej. W jej skład wchodziły główny inspektorat pracy oraz okręgowe i zakładowe inspektoraty. O granicach...

  czytaj więcej
 • Związek w sporze - Kazimierz Pasternak

   

  Związek w sporze

  Kazimierz Pasternak

   

  Na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, zakładowe organizacje związkowe reprezentują indywidualne i grupowe interesy pracowników. Priorytetem jest obrona pracowników zrzeszonych w danym związku. Im dany związek zawodowy jest liczniejszy, lepiej zorganizowany, z dobrze rozwiniętymi strukturami na poziomie regionalnym i krajowym, posiadający profesjonalne zaplecze doradczo – eksperckie,...

  czytaj więcej
 • Wyliczanie płac nauczycieli - Anna Szybalska

  Wyliczanie płac nauczycieli

  Anna Szybalska

   

  Z dniem 21 stycznia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.1). Przepisy te budzą wiele wątpliwości, gdyż gminy nie wiedzą dokładnie jak wyliczać wynagrodzenia dla nauczycieli, by później nie wypłacać im dodatku uzupełniającego.

  W świetle art. 30 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. średnie wynagrodzenie dla nauczycieli...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Pracuję jako kierowca autobusu w PKS. W styczniu skończę 60 lat. Posiadam 25 lat składkowych i 3 lata nieskładkowe. Wykonywałem pracę o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999r., jak i po 31 grudnia 2008r. Czy ZUS przyzna mi emeryturę pomostową?

   

  ZUS przyzna emeryturę pomostową, ale dopiero wtedy, gdy rozwiąże pan stosunek pracy, gdyż jest to jeszcze jeden z warunków koniecznych do otrzymania tego świadczenia oprócz urodzenia...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 77(716)

 • Klarowność celów - Waldemar Bartosz

  Klarowność celów

  Waldemar Bartosz

   

  Kończy się ważny etap walki o prawa pracownicze. Po wieloletniej przerwie, Związek zgromadził tysiące ludzi publicznie demonstrujących przeciw uszczuplaniu dotychczasowych praw. Akcje te prowadzone były pod hasłem „Godna praca, godna emerytura” i w sposób szczególny dotyczyły emerytur pomostowych. Oczywiście, problem emerytur wybijał się na pierwsze miejsce, ale chodziło także o zablokowanie planów komercjalizacji,...

  czytaj więcej
 • Spotkanie opłatkowe

  Spotkanie opłatkowe

   

  Członkowie i sympatycy „Solidarności” z Regionu Świętokrzyskiego wzięli udział w piątek, 9 stycznia 2009r. w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęła msza święta sprawowana przez ks. bpa ordynariusza diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana. Po mszy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. W spotkaniu wzięła udział m.in. wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

   

  czytaj więcej
 • Podziękowania

  Podziękowania

   

  Jak każdego roku do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach nadeszły najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Za pamięć i życzenia serdecznie wszystkim dziękujemy.

  Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

  Waldemar Bartosz

  Przewodniczący

   

  Życzenia nadesłali:

   

  Ksiądz arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź

  Ksiądz arcybiskup Metropolita Przemysko-Warszawski...

  czytaj więcej
 • Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy

  Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy

   

  Zgodnie z art. 1672 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

  Powyższe oznacza, że pracownik ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym i korzysta z nich w dowolnie wybranym...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę zauważyłem, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę podpisał zastępca dyrektora, która nie ma pełnomocnictwa do dokonywania takich czynności. Czy takie wypowiedzenie jest ważne?

   

  Pomimo, że wypowiedzenie umowy o pracę zostało dokonane przez osobę, która nie miała pełnomocnictwa, to jest ono ważne i skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli nie odwołał się pan w terminie do sądu pracy i nie...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego