NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 39(678)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym. Słyszałam, że można legalnie dorobić będąc na takim urlopie. Moje pytanie dotyczy tego jak ma się taka praca do pobierania zasiłku z opieki. Dodam, że w mojej firmie jestem zatrudniona na 1/2 etatu, a moja ewentualna praca byłaby na umowę-zlecenie. Czy podejmując taką pracę nie stracę zasiłku? A może jest jakaś kwota, której nie można przekroczyć przy pobieraniu zasiłku?

   

  Odpowiadając na to pytanie, należy uwzględnić...

  czytaj więcej
 • Urlop wychowawczy - uprawnienia pracownika - Łukasz Czarniecki

  Urlop wychowawczy – uprawnienia pracownika 

  Łukasz Czarniecki

   

  W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat (art. 186 § 1 k.p.). Prawo to przysługuje pracownikowi do momentu ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Ważne jest to, że do 6 – miesięcznego okresu zatrudnienia wliczane są wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia pracownika. Okres zatrudnienia wlicza się przez...

  czytaj więcej
 • Wiosenne przebudzenie - Kazimierz Pasternak

  Wiosenne przebudzenie

  Kazimierz Pasternak 

  Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny nie brakuje obaw związanych z klimatem. W miarę ciepła klimat wcale nie gwarantuje wiosny bez śniegu, przymrozków i innych kataklizmów. Nie ma mądrego, aby przewidział warunki klimatyczne tegorocznej wiosny. Przyspieszonej wegetacji roślin obawiają się rolnicy i ogrodnicy. Pełni niepokoju są pszczelarze, o swoje pasieki. Gwałtowne spadki temperatur i ciśnienia nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Pozostaje...

  czytaj więcej
 • Protokół brytyjski

  Protokół brytyjski

   

  W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja wokół ratyfikacji przez Polskę Traktatu Lizbońskiego. Elementem tej dyskusji jest również Protokół brytyjski do Karty Praw Podstawowych. Drukujemy poniżej treść Protokołu, aby nasi Czytelnicy mogli rozeznać, kto w tej dyskusji mówi prawdę a kto z nią się mija.

  Artykuł 1

  1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego...

  czytaj więcej
 • Związek a środowisko - Kazimierz Pasternak

  Związek a środowisko

  Kazimierz Pasternak

   

  Jednym z zadań Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jest podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka. W ramach Biura Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest powołany pełnomocnik ds. ekologii, odpowiedzialny za bieżące wykonywanie zadań związkowych przy współpracy z innymi instytucjami. Rodzaj i zakres prowadzonych działań uzależniony jest od właściwości...

  czytaj więcej
 • Kpina - Waldemar Bartosz

  Kpina 

  Waldemar Bartosz

   

  W czerwcu 1984 roku przed Sądem Rejonowym w Jędrzejowie odbywały się procesy karne przeciwko trzem księżom z parafii włoszczowskiej, oraz młodym ludziom – uczniom tamtejszej szkoły średniej, którzy dopiero co weszli w wiek dorosły. Nie byli to ani złodzieje, ani bandyci, ani terroryści. Jedynym ich „przestępstwem” było to, iż nie pozwolili zdjąć ze ścian szkolnych krzyży zawieszonych tam w roku 1980 – kiedy na fali solidarnościowego...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A” (NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO) (30 marca 2008r.)

  Dz 2, 42-47; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31

   

  Każda wspólnota chrześcijańska żyje z wiary w Chrystusa zmartwychwstałego dzięki temu, że wszystkich łączy ta sama wiara i że poszczególni jej członkowie są nią ożywieni.

  Wiara to podziw i radość, wdzięczność i wierność. Życie z wiary to również stała walka ze złem, bolesne doświadczenia...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 38(677)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy pracownik, który się zwalnia za porozumieniem stron ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? (Pracuję 2 lata, ale u różnych pracodawców) Przez jaki okres czasu jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych?

   

  Osoba, która w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron, otrzyma zasiłek dopiero po 90 dniach, chyba że porozumienie to nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji zakładu...

  czytaj więcej
 • Wypowiedzenie zmieniające - Łukasz Czarniecki

  Wypowiedzenie zmieniające 

  Łukasz Czarniecki

   

  Wypowiedzenie warunków pracy jest jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez pracodawcę mającą na celu zmianę warunków istniejącego stosunku pracy (art. 42 Kodeksu pracy). Wypowiedzenie zmieniające można zastosować do wszystkich rodzajów umów o pracę, które można wypowiedzieć, tj. umowy na czas nieokreślony, umowy na okres próbny oraz umowy na czas określony z uwzględnieniem art. 33 k.p....

  czytaj więcej
 • WZD "Solidarności" w MAN-ie

  WZD „Solidarności” w MAN-ie

   

  W dniu 22 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów zakładowej „Solidarności” w MAN STAR TRUCKS & BUSES w Starachowicach, podczas którego uzupełniono skład Komisji Zakładowej, oceniono dwuletni okres działalności związku oraz zaplanowano strategię na następne dwa lata W pierwszej części zebrania udział wziął prezes MAN STAR TRUCKS & BUSES w Starachowicach p. Oetjen.

  Sprawozdanie z dotychczasowej działalności...

  czytaj więcej
 • Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Busses

  Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

  w MAN STAR Trucks & Busses

  Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach

  z dnia 4 marca 2008r.

   

  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MAN STAR Trucks & Buses Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczących nowelizacji Kodeksu Pracy, która w praktyce oznacza znaczne ograniczenie praw pracowniczych. Nie do przyjęcia jest,...

  czytaj więcej
 • "Solidarność" w MPK Kielce dziękuje za wsparcie

  „Solidarność” w MPK Kielce dziękuje za wsparcie

   

  XVII Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w MPK Kielce składa serdeczne podziękowania Zarządowi Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Bartoszem, Koleżankom i Kolegom z wielu Zakładów Pracy Kielecczyzny jak również z całego kraju, Mieszkańcom Kielc i okolic za wsparcie w tych trudnych dla nas SIERPNIOWYCH dniach.

  Nie byłoby...

  czytaj więcej
 • Komisja Zakładowa "Solidarności" obradowała w Trzuskawicy

  Komisja Zakładowa „Solidarności” obradowała w Trzuskawicy

   

  10 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZPW „Trzuskawica”. Podstawowym punktem obrad był przegląd stanu negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń oraz ewentualnych zmian w zakładowym układzie zbiorowym pracy w związku z przejęciem Zakładu w Kujawach.

  Przewodniczący KZ Andrzej Suwała poinformował, że dotychczas związki zawodowe oraz pracodawca ustaliły:

  - wzrost...

  czytaj więcej
 • Czas Wielkanocy - Kazimierz Pasternak

  Czas Wielkanocy 

  Kazimierz Pasternak

   

  W naszej ojczyźnianej, długoletniej tradycji Wielkanoc jest czasem szczególnym, poświęconym modlitwie, refleksji nad szybko postępującą przemianą współczesnej rzeczywistości pełnej niespodzianek, dramatów i wielkich, odkrywczych wydarzeń. Wielkanoc zawsze była i jest nadzieją dla wszystkich cierpiących. Daje siłę do przezwyciężania codziennych trudności. Pozwala zrozumieć piękno budowane na płaszczyźnie wzajemnej ludzkiej...

  czytaj więcej
 • Świąteczny remanent - Waldemar Bartosz

  Świąteczny remanent 

  Waldemar Bartosz

   

  Okres Wielkiej Nocy jest czasem nadziei. Podłożem pozytywnych uczuć jest zarówno przesłanie Święta Zmartwychwstania Pańskiego jak też i budząca się do życia przyroda. Pierwsza okoliczność pozwala spojrzeć na trudności a nawet dramaty jako na wydarzenia przejściowe. Wszak po Wielkim Piątku następuje Wielka Niedziela. Co prawda ciśnie się na usta pytanie, czy triumf Zmartwychwstania, czyli radość musi być zawsze poprzedzony tragedią Golgoty....

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO ROK „A” (23 marca 2008r.)

  Dz 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4 lub 1Kor 5, 6b-8; J 20, 1-9 lub Mt 28, 1-10

   

  Początek i koniec, przeszłość i przyszłość spotykają się i spełniają w dniu dzisiejszym, w którym Chrystus zmartwychwstał. Umarł, ale żyje. Barankiem umęczonym na krzyżu jest Pan, który przyjdzie, aby dopełnić sensu istnienia świata i ludzi. Nasz czas płynie między zmartwychwstaniem...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 37(676)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Co zrobić, jeśli w zakładzie prowadzona jest podwójna ewidencja czasu pracy i pracownik podpisuje tę niezgodną ze stanem faktycznym? Czy jest to fałszowanie dokumentów?

   

  Tak, jest to fałszowanie dokumentów, za które grożą określone sankcje karne. Proponuję jak najszybciej zainteresować sprawą najbliższą placówkę Państwowej Inspekcji Pracy. Jej pracownicy dysponują uprawnieniami kontrolnymi w tym zakresie oraz mają możliwość nałożenia...

  czytaj więcej
 • Skracanie okresów wypowiedzenia - Łukasz Czarniecki

  Skracanie okresów wypowiedzenia

  Łukasz Czarniecki

   

  Skracanie okresów wypowiedzenia nastąpić może tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. Może nastąpić zarówno na skutek porozumienia stron, jak również i okoliczności niezależnych od pracownika.

  Długość okresów wypowiedzenia umów o pracę uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju umów zawartych na czas nieokreślony, również od stażu pracy u danego pracodawcy. Zasadniczo nie...

  czytaj więcej
 • Z urlopu nie można rezygnować - Kazimierz Pasternak

  Z urlopu nie można rezygnować

  Kazimierz Pasternak

   

   

  Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Z urlopu wypoczynkowego pracownik nie może zrezygnować. W okresie zatrudnienia nie może otrzymywać z tego tytułu ekwiwalentu pieniężnego. Pracodawca nie może wynagradzać pracownika w zamian za przysługujący urlop zatrudnionemu. Pracownik ma ustawowe gwarancje do korzystania z urlopu wypoczynkowego w naturze. Kodeks pracy wymaga od pracodawcy udzielenia pracownikowi...

  czytaj więcej
 • Biznes bez sumienia - Kazimierz Pasternak

  Biznes bez sumienia

  Kazimierz Pasternak

   

  Dla wielu kariera biznesowa oznacza jeden wielki front walki z wszelkimi przeciwnościami, otoczeniem, środowiskiem. To ciągły wyścig z czasem i konkurentami. Współczesny polski biznesmen stara się często wyprzedzić swoich konkurentów w innych, bardziej zamożnych krajach. Dąży do coraz większych fortun, pozycji i biznesowego splendoru dającego określoną, wysoką pozycję na lokalnych i krajowych salonach. Chce jak najszybciej uzyskać...

  czytaj więcej
 • Kolejne propozycje - Waldemar Bartosz

  Kolejne propozycje

  Waldemar Bartosz

   

  Zupełnie niedawno Minister Pracy i Polityki Społecznej zaskoczyła opinię publiczną pomysłem na nowelizację Kodeksu Pracy. Co prawda nie jest to żadne novum, raczej odgrzewane pomysły dalszego pomniejszania praw pracowniczych. Jest to więc nic innego jak kontynuacja projektów na tzw. liberalizację Kodeksu Pracy, rozpoczętą przez rządy SLD. Wydawało się już, iż te zapędy sczezły na niczym. Okazuje się, że nie. Pomysły na dalszą liberalizację prawa...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na VI NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ROK „A” (NIEDZIELĘ PALMOWĄ CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ),(16 marca 2008r.)

  Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14-27, 66

   

   

  Jeszcze dziś dla wielu Kościół jest zbędny. Można go lekceważyć, prześladować. W życiu Kościoła istniały różne okresy, bywało, że okazał się słaby. Bywało, że chciał panować, posuwał się niekiedy do triumfalizmu. Fakty takie zawsze będą złem, bo fałszują oblicze Kościoła,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 36(675)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy wypłata świadczenia urlopowego jest uzależniona od stażu pracy?

   

  Nie. Nabycie prawa do świadczenia urlopowego nie jest uzależnione od stażu pracy. Uprawnienie to przysługuje pracownikowi udającemu się na urlop wypoczynkowy trwający co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują świadczenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. Świadczenie powinno być wypłacone najpóźniej w ostatnim...

  czytaj więcej
 • Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę - Łukasz Czarniecki

  Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę - Łukasz Czarniecki

   

  Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest jednym z najmniej korzystnych sposobów rozwiązania umowy o pracę dla pracownika. Dochodzi wówczas do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy. Ponadto dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę jest zawsze następstwem negatywnej oceny zachowania pracownika i pociąga za sobą dalsze ujemne skutki prawne w sferze prawa pracy. Pracodawca może rozwiązać...

  czytaj więcej
 • Oświadczenie w sprawie "Grosika"

  Oświadczenie w sprawie "Grosika"

   

  W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi prowadzonego przez NSZZ "Solidarność" programu rabatowego "Grosik" i umowy spółki Solkarta z PKN Orlen oświadczamy:

  Program rabatowy "Grosik" rozpoczął działalność w 2004 roku. W całym kraju zawarto już ponad 1 tys. umów z różnymi firmami. NSZZ "Solidarność" wydała członkom związku blisko 150 tysięcy kart rabatowych "Grosik"...

  czytaj więcej
 • Masz związek - wybierz inspekcję - Kazimierz Pasternak

  Masz związek – wybierz inspekcję

  Kazimierz Pasternak

   

  Społeczna inspekcja pracy jest potrzebna zarówno pracownikom jak i pracodawcy. Jej zadania i uprawnienia reguluje ustawa o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. z 1983r. nr 35 poz 162 z późn. zmianami). Reprezentuje interesy wszystkich pracowników, bez względu na staż, rodzaj umowy czy zajmowane stanowisko. Jest kierowana przez zakładową organizacje związkowe. Podstawą przeprowadzenia wyborów jest inicjatywa...

  czytaj więcej
 • Wstydliwe ubóstwo - Kazimierz Pasternak

  Wstydliwe ubóstwo 

  Kazimierz Pasternak

   

  Zdaniem Komisji Europejskiej 40% polskich rodzin żyje w ubóstwie. Szczególnie dotyczy to rodzin wielodzietnych i młodych małżeństw. Jednym z powodów ubóstwa polskich rodzin jest nadal duże bezrobocie i bardzo niskie płace, wszelkiego rodzaju zasiłki i niewystarczająca pomoc materialna. Do tego dochodzą różne patologie i codzienna marginalizacja powodująca trudności w odnalezieniu skutecznej recepty...

  czytaj więcej
 • Tabloizacja - Waldemar Bartosz

  Tabloizacja

  Waldemar Bartosz

   

  W ostatnich tygodniach media epatują oceną poszczególnych polityków. Dzieje się tak z okazji stu dni funkcjonowania aktualnego rządu. Ludzie oceniają poszczególnych ministrów, innych polityków w różnych aspektach ich działalności i zachowania. Biura badania opinii publicznej pytają o rzeczy, których przeciętny Polak nie zna, bo i znać nie może. Na przykład zapytano o ocenę uczciwości poszczególnych osobistości,...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ROK „A” (9 marca 2008r.)

  Ez 37, 12-14; Rz 8, 8-11; J 11, 1-45

   

  Jezus nie usunął śmierci z ludzkiego życia. Sam zakosztował całej jej goryczy. Również w tym stał się do nas podobny. Ale umierając przezwyciężył naszą śmierć. Poprzez grób „prowadzi nas do nowego życia”. Wskrzeszał umarłych, aby dać nam znak, symbol życia, które nam zaofiarował. Bóg jest więc Bogiem...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 35(674)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Chciałam się dowiedzieć, jakie kroki prawne można powziąć przeciwko pracodawcy w momencie dyskryminacji pracownika w pracy przez pracodawcę?

   

  Zgodnie z art. 18 § 3d k.p. "osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów". Artykuł 18 § 3e stanowi, że "skorzystanie...

  czytaj więcej
 • Rady pracowników - sposoby wyłaniania członków rady w zakładzie pracy - Łukasz Czarniecki

  Rady pracowników – sposoby wyłaniania członków rady w zakładzie pracy

  Łukasz Czarniecki

   

  Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, przepisy ustawy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 pracowników (obowiązywać będzie ten przepis od 23 marca 2008 roku). Do 23 marca ustawa ma zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej...

  czytaj więcej
 • Regulaminowe niechlujstwo - Kazimierz Pasternak

  Regulaminowe niechlujstwo

  Kazimierz Pasternak

   

  Widoczna ciągle ucieczka pracodawców przed zakładowymi układami zbiorowymi poprzez ich skuteczne wypowiadanie każe zastanawiać się nad stanem regulacji uzgadnianych w zakładach pracy. Kodeks pracy stawia po stronie pracodawców określone obowiązki w tym zakresie. Jednym z nich jest konieczność uzgadniania z zakładowymi organizacjami związkowymi zakładowych regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, regulaminu zakładowego...

  czytaj więcej
 • Nasz obraz - Waldemar Bartosz

  Nasz obraz

  Waldemar Bartosz

   

  Ostatnie tygodnie zdominowane są relacjami dotyczącymi sporów społecznych. Przy tej okazji środki masowego przekazu zajmowały się również rolą związków zawodowych. Widocznie na tej fali zafunkcjonowała seria badań opinii publicznej na temat związków zawodowych. Kolejne z nich dotyczyły oceny dwóch największych central: NSZZ „Solidarność” i OPZZ, badania te przeprowadziło CBOS. Okazuje się więc, że opinie o związkach...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU (LAETARE) ROK „A” (2 marca 2008r.)

  1 Sm 16, 1b. 4.6-7. 10-13a; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41

   

  Bóg żywy jest Bogiem widzącym. Swoim wzrokiem obejmuje całego człowieka, czyta jego myśli i wnika w jego serce. Stwarzając człowieka obdarzył go wzrokiem duszy i ciała: dał mu oczy, światło rozumu i przenikliwość serca. Człowiek pozbawiony wzroku jest nieszczęśliwy i biedny, a kto nie chce widzieć – zwłaszcza...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego