NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 83(722)

 • Niewykorzystane instrumenty - Waldemar Bartosz

  Niewykorzystane instrumenty

  Waldemar Bartosz

   

  W czasach kryzysu ekonomicznego ważnym kapitałem jest posiadanie informacji i korzystanie z nich. W sprawach dotyczących interesów pracowniczych takie informacje znaleźć można między innymi w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia. Nowości owe weszły w życie od początku lutego tego roku. Dotyczą one istotnych spraw dla zagrożonych zwolnieniami pracowników. Przywołane przepisy przewidują na przykład finansowanie...

  czytaj więcej
 • Gmina żegna - powiat wita - Kazimierz Pasternak

  Gmina żegna – powiat wita

  Kazimierz Pasternak

   

  Bez porządnie i trafnie zredagowanej i upublicznionej reklamy trudno jest liczyć współcześnie na oczekiwany sukces. Reklama może być towarem, który sprzedaje się doskonale, albo nie dodaje splendoru reklamodawcy. Dobra reklama kosztuje i jest tworzona przez fachowców specjalizujących się w jej przygotowaniu. Coraz częściej po reklamowe nowinki sięgają politycy, samorządowcy, no i oczywiście biznes wszelkiej...

  czytaj więcej
 • Między konfliktem a porozumieniem - Kazimierz Pasternak

  Między konfliktem a porozumieniem

  Kazimierz Pasternak

   

  Droga do uzyskiwania kompromisu, nawet z pozoru w stosunkowo łatwych problemach, nigdy nie jest pewna i łatwa, nawet dla bardzo doświadczonych negocjatorów. Pewnie to samo mogliby powiedzieć dyplomaci i spece od rozstrzygania konfliktów międzynarodowych. Konflikt jest częściowo wkalkulowany w zbiorowość ludzi i narodów. W porę niezażegnane konflikty powoduję eskalację napięć, kryzysu z częstym dramatem...

  czytaj więcej
 • Rada SKOiW NSZZ "S" ostrzega rząd przed eskalacją fali protestów w oświacie

  Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ostrzega rząd przed eskalacją fali protestów w oświacie

   

  Obradująca 20-21 lutego 2009r. w Zwierzyńcu Rada Sekcji przyjęła stanowisko, w którym krytycznie ocenia przebieg negocjacji płacowych w MEN. Rada Sekcji nie wyraziła zgody na dalsze spłaszczanie płac nauczycieli. -Nauczyciele dyplomowani i mianowani nie otrzymają nawet obiecanego przez Rząd RP od stycznia br. 5 proc. wzrostu płacy zasadniczej....

  czytaj więcej
 • Zwolnienie dyscyplinarne - Anna Szybalska

  Zwolnienie dyscyplinarne

  Anna Szybalska

   

  Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy ma zastosowanie do wszystkich rodzajów umów o pracę.

  Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

  2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?

   

  Monitor ekranowy w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148 poz. 973) jest to urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 82(721)

 • Solidarność Wyszehradzka - Waldemar Bartosz

  Solidarność Wyszehradzka

  Waldemar Bartosz

   

  Stare polskie porzekadło mówi, że w mętnej wodzie łatwo ryby łowić. Uwaga ta odnosi się, jak ulał, do zachowania części pracodawców i niektórych decyzji rządowych. W sytuacji kryzysu ekonomicznego żąda się często tak zwanego zliberalizowania prawa pracy. Klasycznym przykładem jest dążenie do wprowadzenia tzw. indywidualnych kont pracy. Pomysł rodem z filmów traktujących o losach niewolników. Polega...

  czytaj więcej
 • Solidarnością w kryzys - Kazimierz Pasternak

  Solidarnością w kryzys

  Kazimierz Pasternak

   

  Społeczna gospodarka rynkowa stanowiąca podstawę ustroju gospodarczego w naszym kraju, mimo częściowej recesji i kryzysowych objawów nie może rezygnować i kompromitować solidarności, dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Menagerowie, pracodawcy, współcześni kapitaliści i analitycy winni wiedzieć, że bez solidarności z innymi, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym, trudno będzie skutecznie rozbroić...

  czytaj więcej
 • Zimowe szusowanie - Kazimierz Pasternak

  Zimowe szusowanie

  Kazimierz Pasternak

   

  Niespodziewany dla wielu powrót zimy stał się, jak zwykle, sprawdzianem dla drogowców i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Sprawdzian nie wypadł najlepiej, co nikogo nie zaskakuje. Zawsze w tego rodzaju sytuacjach winny jest nadmiar śniegu, no i gołoledź. Stłuczki samochodowe, wypadki, całkowicie sparaliżowane ciągi komunikacyjne z odcinkami autostrad włącznie to codzienność...

  czytaj więcej
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Anna Szybalska

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  Anna Szybalska

   

  Podstawę prawną utworzenia oraz działania funduszu świadczeń socjalnych stanowi ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

  Środki z funduszu można przeznaczyć wyłącznie na działalność socjalną zakładu pracy. Pracodawca nie ma możliwości wydatkowania środków funduszu na inne cele niż te, dla których fundusz został utworzony...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Czy pracodawca może żądać, bym przyniósł mu świadectwa pracy ze wszystkich firm, w których pracowałem?

   

  Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. z późniejszymi zmianami), kandydat ubiegający...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 81(720)

 • Polityka pozorów - Waldemar Bartosz

  Polityka pozorów

  Waldemar Bartosz

   

  Co roku wraca temat aktualnego kryzysu ekonomicznego, a tak naprawdę skutków tego kryzysu w postaci redukcji zatrudnienia, ograniczenia czasu pracy a więc i zarobków. Do niedawna wielu polityków, a w ślad za nimi – również publicystów przestrzegało przed nazywaniem rzeczy po imieniu. Nie mówiono więc o kryzysie, tylko o spowolnieniu rozwoju. Zamiast przygotowywać państwową, w tym i samorządową...

  czytaj więcej
 • Kooperacyjne wraki - Kazimierz Pasternak

  Kooperacyjne wraki

  Kazimierz Pasternak

   

  Według danych WHO – Światowej Organizacji Zdrowia już w 2020 roku choroby psychiczne będą stanowić największe zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Polski. Jedną z głównych przyczyn tych wielce groźnych i niebezpiecznych w skutkach prognoz jest wszechobecny stres i inne cywilizacyjne patologie związane z funkcjonowaniem człowieka w zglobalizowanym świecie. Prowadzona w państwach członkowskich Unii Europejskiej kampania...

  czytaj więcej
 • Prawo nasze - Kazimierz Pasternak

  Prawo nasze

  Kazimierz Pasternak

   

  W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o rodzaj i jakość przysługujących nam praw zawsze warto w pierwszej kolejności sięgnąć do tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdziemy tam podstawową plejadę wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, socjalnej i kulturalnej. Konstytucja określa również środki służące ochronie przysługujących praw i wolności. Wiedza ta jest szczególnie...

  czytaj więcej
 • Dodatki wyrównawcze dla pracownika - Anna Szybalska

  Dodatki wyrównawcze dla pracownika

  Anna Szybalska

   

  Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, które gdy zaistnieją powodują konieczność wypłaty dodatku wyrównawczego. Dotyczy to pracowników:

  - u których stwierdzono objawy wskazujące na powstanie choroby zawodowej (art. 230§ 2 kp);

  - którzy stali się niezdolni do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (art. 231 kp);

  - kobiety w ciąży...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

   

  Cofnięcie skutków dokonanego wypowiedzenia o pracę nie może odbyć się jednostronnie, choć złożenie wypowiedzenia jest czynnością jednostronną. Jednakże cofnięcie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę druga strona stosunku pracy. Cofnięcie wypowiedzenia wymaga zatem zgody drugiego podmiotu. Jest ono także możliwe już po złożeniu przez pracownika odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy.

  ...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 80(719)

 • Etos kapitału - Waldemar Bartosz

  Etos kapitału

  Waldemar Bartosz

   

  Od kilku miesięcy nasz Region realizuje program „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie” – społeczna odpowiedzialność biznesu. Program ten ma na celu przypomnienie rzeczy kiedyś oczywistych. Oczywistością jest przecież to, że usatysfakcjonowany pracownik jest lepszym pracownikiem, że grosz podarowany przez przedsiębiorcę na pilne potrzeby lokalne wróci do niego podwojony, bo stworzy dobry obraz firmy. Ostatecznie...

  czytaj więcej
 • W zawieszeniu - Kazimierz Pasternak

  W zawieszeniu

  Kazimierz Pasternak

   

  Obowiązujące przepisy prawne dają możliwość pracodawcy do wystąpienia z inicjatywą zawieszenia obowiązujących w zakładzie regulaminów, porozumień czy statutów, jeśli zaistnieją skonkretyzowane zdarzenia świadczące o pogorszeniu sytuacji ekonomicznej. Pracodawca nie może tego rodzaju decyzji podjąć samodzielnie z pominięciem zakładowych organizacji związkowych lub przedstawicielstwa pracowniczego. Nie może tego dokonać w dowolnej...

  czytaj więcej
 • Pasy śmierci - Kazimierz Pasternak

  Pasy śmierci

  Kazimierz Pasternak

   

  Przejścia dla pieszych nie dają człowiekowi gwarancji całkowitego bezpieczeństwa. Możemy przekonać się o tym z lektury codziennej prasy, czy statystyk policyjnych. Bez względu na porę dnia na przejściach dla pieszych giną ludzie. Często trudno zrozumieć dramat pieszego na prawidłowo oznakowanym, oświetlonym przejściu zlokalizowanym na widocznej arterii komunikacyjnej, przy ograniczeniu prędkości pojazdów. Są przejścia dla pieszych wręcz...

  czytaj więcej
 • Wypowiedzenie zmieniające - Anna Szybalska

  Wypowiedzenie zmieniające

  Anna Szybalska

   

  Wypowiedzenie zmieniające ma zastosowanie w wypadku, gdy dotychczasowe warunki pracy i płacy ulegają pogorszeniu i zmiany takiej pracodawca nie może wprowadzić w drodze porozumienia stron i polega ono na jednostronnym oświadczeniu woli przez wypowiadającego w kwestii zmiany jednego lub obu istotnych warunków umowy bez naruszenia więzi łączącej pracodawcę z pracownikiem. Celem wypowiedzenia zmieniającego jest zmiana dotychczasowego...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Mam 60 lat i 40 lat pracy w jednym zakładzie pracy. Mój zakład pracy ma zostać zlikwidowany. Czy mogę liczyć na emeryturę?

   

  Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują wcześniejszej emerytury dla mężczyzn urodzonych w roku 1949 i w późniejszych latach, chyba że pracowali w specyficznych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jeśli nie pracował pan w takich warunkach to nie jest możliwe przejście na emeryturę przed ukończeniem 65...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 79(718)

 • Związek wobec kryzysu - Waldemar Bartosz

  Związek wobec kryzysu

  Waldemar Bartosz

   

  W kraju coraz głośniej o kryzysie gospodarczym. Wielu nie dowierza, wielu pyta o to, kiedy ów kryzys minie a tak na prawdę złe zjawiska w wielu przedsiębiorstwach już się dzieją. Według związkowych statystyk wyłącznie w naszym województwie pracę straciło już około 3 tysiące pracowników. Nie wszyscy zostali zwolnieni w tak zwanych zwolnieniach grupowych, a tylko te są monitorowane przez urzędy pracy. Wielu pracodawców...

  czytaj więcej
 • Deficyt szacunku - Kazimierz Pasternak

  Deficyt szacunku

  Kazimierz Pasternak

   

  Szacunek jest cenionym, poszukiwanym i oczekiwanym dobrem, wartością i standardem zarówno w środowisku pracy jak i życiu codziennym. Bez wzajemnego szacunku państwa do człowieka, obywatela i obywatela do państwa trudno sobie wyobrazić demokratyczny porządek prawny i stabilny, sprawiedliwy rozwój kraju. Szacunek jest podstawą budowy społeczeństwa obywatelskiego. Bez szacunku do własnej ojczyzny, dziedzictwa narodowego, historii...

  czytaj więcej
 • Urlop bezpłatny - czy zawsze? - Kazimierz Pasternak

  Urlop bezpłatny – czy zawsze?

  Kazimierz Pasternak

   

  Sytuacje kryzysowe w zakładach pracy, niesprzyjające warunki klimatyczne czy długotrwałe przestoje bywają wykorzystywane przez pracodawców do wysyłania pracowników na okresowe urlopy bezpłatne. Dzieje się tak najczęściej w obronie miejsc pracy, zmniejszania kosztów czy uniknięcia zwolnień. Z tego rodzaju wnioskami spotykają się dość często zakładowe organizacje związkowe mające swoim autorytetem niejako...

  czytaj więcej
 • Emerytury pomostowe - Anna Szybalska

  Emerytury pomostowe

  Anna Szybalska

   

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008r. Nr 237, poz. 1656) przewiduje emerytury pomostowe dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r., które nie mogły otrzymać ich na podstawie dotychczasowych przepisów. W myśl art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do tej emerytury przysługuje pracownikowi, który:

  - urodził się po 31 grudnia 1948r.;

  - ma okres pracy w szczególnych...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Od 8 lat pracuję w jednej firmie. Mam stałą umowę. W ubiegłym tygodniu szef wręczył mi na piśmie wypowiedzenie umowy podając jako przyczynę utratę zaufania w związku ze zdarzeniem, jakie miało miejsce kilka tygodni temu. Czy mógł to zrobić? Czy jest sens, żebym się odwoływała do sądu?

   

  W opinii Państwowej Inspekcji Pracy, „zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy każda ze stron stosunku pracy może rozwiązać za wypowiedzeniem...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego