NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 33(672)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy przysługuje mi świadczenie urlopowe, jeśli przebywam na urlopie wychowawczym? 

  Warunki, jakie muszą być spełnione, by pracownikowi przysługiwało świadczenie urlopowe, są uregulowane w ustawie z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust.5 ww. ustawy świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz do roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni...

  czytaj więcej
 • Urlop na żądanie - Łukasz Czarniecki

  Urlop na żądanie 

  Łukasz Czarniecki

   

  Pracownik ma prawo do urlopu na żądanie w wymiarze czterech dni w każdym roku kalendarzowym. Wykorzystuje go we wskazanym przez siebie terminie i pracodawca musi mu go udzielić. Może z niego skorzystać każdy pracownik bez względu na to, na jakiej umowie o pracę został zatrudniony.

  Urlop na żądanie nie jest żadnym dodatkowym urlopem. Wchodzi w łączny wymiar urlopu, jaki przysługuje pracownikowi w ciągu roku bez względu na to, czy jest to 20 czy...

  czytaj więcej
 • Stanowisko KK nr 2/08 ws. systemowych negocjacji płacowych w sferze budżetowej

  Stanowisko KK nr 2/08

  ws. systemowych negocjacji płacowych w sferze budżetowej

   

  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojona brakiem realnych propozycji ze strony władz rozwiązania narastającej fali konfliktów społecznych na tle uzasadnionych roszczeń płacowych, gdy każdy rozwiązany konflikt generuje kolejne wśród pracowników, którzy czują się pominięci.

  Jest szczególnie uprawnione, aby w grupach zawodowych utrzymywanych z podatków...

  czytaj więcej
 • "Przyjazne państwo" narusza dialog

  „Przyjazne państwo” narusza dialog

   

  Prezydium KK NSZZ "Solidarność" protestuje przeciwko próbom wprowadzania zmian w prawie pracy z pominięciem obowiązku konsultacji z partnerami społecznymi.

  NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się działaniom rządzącej koalicji zmierzających do ustawowych zmian w sprawach pracowniczych i społecznych z pominięciem obowiązku konsultacji z partnerami społecznymi.

  Przykładem takiego postępowania mogą być ustawy w sprawie...

  czytaj więcej
 • Oświatowa "Solidarność" wchodzi w spór z ministrem edukacji narodowej

  Oświatowa „Solidarność” wchodzi w spór z ministrem edukacji narodowej

   

  Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważniło Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i prowadzania sporu z ministrem edukacji narodowej

  Przedmiotem sporu są:

  1. brak rozwiązań dotyczących wzrostu wynagrodzeń w oświacie; które zapewniłby godne płace pracownikom tej branży;

  2. brak dialogu społecznego z partnerami społecznymi o strategii...

  czytaj więcej
 • Po uważaniu - Kazimierz Pasternak

  Po uważaniu 

  Kazimierz Pasternak

   

  Wykształcony, kompetentny, energiczny, pracowity to cechy nie zawsze doceniane w Polsce. Wystarczy bliżej zapoznać się z różnorakimi konkursami, awansami, nagrodami czy przywilejami, aby upewnić się w przekonaniu o słuszności tej tezy. Doświadczają tego codziennie setki młodych bezrobotnych, dobrze przygotowanych ludzi chcących pracować i z tego tytułu otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie. W zakładach pracy, instytucjach coraz modniejszy...

  czytaj więcej
 • System ostrzegania - Waldemar Bartosz

  System ostrzegania

  Waldemar Bartosz

   

  Przelewające się poprzez kraj protesty inspirują różne środowiska do rozmaitych reakcji. Niektóre są przytomne i wówczas stawiane jest pytanie o powody takiego stanu. Często jednak mamy do czynienia z reakcjami kuriozalnymi. Jedna ze stacji telewizyjnych, na przykład, przez cały dzień epatowała widzów czarnym obrazem związkowców. Dowiedzieć się tam można było, że liderzy związkowi nie reprezentują pracowników,...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na II Niedzielę Wielkiego Postu Rok „A” (17 lutego 2008r.)

  Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

   

  Abraham był początkiem, zapowiedzią, zarysem Bożych zamiarów. Ale dopiero w Chrystusie stało się jasne, wyraziste to, czego Bóg oczekuje od człowieka, czego chce mu udzielić i jakim pragnie go mieć. Mojżesz i Eliasz wskazywali tylko drogę, byli przewodnikami i poszczególnymi etapami na drogach, którymi Bóg...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 32(671)

 • Porady prawne

  Porady prawne

    

  Ustawa o związkach zawodowych nakłada na pracodawcę obowiązek zwrócenia się do zakładowej organizacji związkowej o informację o pracownikach korzystających z jej obrony w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa zobowiązują go do współdziałania z taką organizacją. Czy pracodawca ma obowiązek dbania, aby ta informacja była aktualna?

  Pracodawca nie ma obowiązku ponawiania wniosku o informację przed podejmowaniem każdej...

  czytaj więcej
 • Nagroda jubileuszowa - Łukasz Czarniecki

  Nagroda jubileuszowa 

  Łukasz Czarniecki

   

  Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem związanym z pracą i przysługuje tylko wówczas, gdy jest przewidziana przez przepisy płacowe zakładu pracy. Okresy stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej nie są sztywno wyznaczone przez przepisy Kodeksu pracy, mogą być przedmiotem negocjacji i zapisów w regulaminach wynagradzania lub układach zbiorowych pracy. Nagrody te stanowią dodatek do wynagrodzenia za długoletnią pracę....

  czytaj więcej
 • Wypadek przy pracy - Łukasz Czarniecki

  Wypadek przy pracy

  Łukasz Czarniecki

   

  Pracownik, którego zdrowie na skutek wypadku przy pracy pogorszyło się jest traktowany w szczególny sposób i może skorzystać z wielu świadczeń. O tym, co jest wypadkiem mówi ustawa z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z ustawą wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć. Chodzi o sytuacje, do których...

  czytaj więcej
 • Rabat z "Grosikiem" - Andrzej Pawlik

  Rabat z „Grosikiem” 

  Andrzej Pawlik

   

  Członkowie NSZZ "Solidarność", którzy posiadają karty rabatowe „Grosik” mogą korzystać ze zniżek podczas dokonywania zakupów także w naszym województwie. Karta „Grosik” upoważnia do rabatu w sklepach, które podpisały stosowną umowę z „Solkartą” - spółką, która została powołana przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" w celu wdrażania,...

  czytaj więcej
 • Przeczytaj, pomyśl, podpisz - Kazimierz Pasternak

  Przeczytaj, pomyśl, podpisz

  Kazimierz Pasternak

   

  Nigdy odwrotnie. Podpis powoduje określone skutki, często zaskakująco negatywne, nie od razu widoczne. Codzienność naszpikowana jest różnego rodzaju pułapkami. Można w nie wpaść w banku, zakładzie pracy, różnorakich instytucjach i podczas wykonywania pozornie prostych, prywatnych czynności. Stąd potrzeba ostrożności przy składaniu własnego podpisu. Podpis nie może być składany pochopnie, pospiesznie, bez zrozumienia treści...

  czytaj więcej
 • Bunt - Waldemar Bartosz

  BuntWaldemar Bartosz

   

  Dopiero co zakończył się protest celników. Dotkliwy ekonomicznie i po ludzku, po prostu. Pielęgniarki przygotowują swoje szeregi po tym jak wcześniej lekarze zawistowali niebotyczne żądania. Szykują się nauczyciele, strażacy, kolejarze. Trudno tak naprawdę znaleźć branżę, która by się nie przygotowywała do protestu. Wszystkie żądania są podobne – podwyżka wynagrodzeń. Spoglądając na telewizję i czytając prasę można by sądzić, że stoimy w obliczu...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na I Niedzielę Wielkiego Postu Rok „A” (10 lutego 2008r.)

  Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11

   

  Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię, miejsce samotności, głodu, próby i doświadczenia; na miejsce, gdzie człowiek może odnaleźć siebie i spotkać się z Bogiem. Jezus odniósł zwycięstwo nad potrójną pokusą szatana. Jezus jako nowy Człowiek, który nikomu nie pozwolił się zwyciężyć tylko samemu Bogu, mówi...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 31(670)

 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - Łukasz Czarniecki

  Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

  Łukasz Czarniecki

   

  W sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę na pracodawcach uczestniczących w takim transferze spoczywa obowiązek informowania o planowanej zmianie  - pracodawców, pracowników. Obowiązek ten jest zróżnicowany w zależności od tego, czy u pracodawców istnieją zakładowe organizacje związkowe czy też jest brak takich organizacji.

  W przypadku, gdy nie ma związków...

  czytaj więcej
 • Podziękowania

  Podziękowania

   

  Jak każdego roku do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach nadeszły najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Za pamięć i życzenia serdecznie wszystkim dziękujemy.

  Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

  Waldemar Bartosz

  Przewodniczący

   

  Życzenia nadesłali:

   

  Ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki

  Ksiądz biskup ordynariusz diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan

  ...

  czytaj więcej
 • Pracodawca przyjazny pracownikom

  Pracodawca przyjazny pracownikom

   

  W poniedziałek, 21 stycznia br. w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Jest to zakończenie ogólnopolskiej Akcji Certyfikacyjnej, której celem było wyróżnienie pracodawców przyjaznych pracownikom.

  Wszystkie firmy otrzymały bardzo dobre opinie Państwowej Inspekcji Pracy oraz zakładowej „Solidarności”.

  W...

  czytaj więcej
 • Niszczenie niedzieli - Kazimierz Pasternak

  Niszczenie niedzieli 

  Kazimierz Pasternak

   

  Praca w niedzielę i święta jest ściśle reglamentowana przez prawo. Nie jest pracą, która odpowiadałaby naszej od dawna kultywowanej tradycji. Wynika jedynie z konieczności i ściśle określonego obowiązku. Niedziela przypadająca w siódmy dzień tygodnia z zasady i utrwalonej tradycji jest poświęcona dla wypoczynku i wykonywania praktyk religijnych. Z szacunku do tego dnia ludzie wierzący nie wykonują prac zbędnych, takich które...

  czytaj więcej
 • Słowa wytrychy - Waldemar Bartosz

  Słowa wytrychy -

  Waldemar Bartosz

   

  W erystyce, czyli nauce o prowadzeniu sporów, znane są i opisane techniki osiągania zamierzonych celów w nieuczciwej dyskusji. Jedną z tych technik jest „słowo-wytrych”. Chodzi o takie pojęcie, które nie ma naturalnej konotacji emocjonalnej. Nie opisuje rzeczywistości, tylko ją ocenia. Od wielu lat taką funkcję pełni termin „antysemityzm”. Ostatnio przywołał tę technikę Jan Gross swą osławioną książką. Posługiwanie...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na IV Niedzielę Zwykłą Rok „A” (3 lutego 2008r.)

  Sof 2,3; 3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a

   

  Czy to prawda, że Bóg bardziej kocha biednych niż bogatych, głodnych niż sytych? Kocha jednych i drugich, także grzeszników, mimo ich grzeszności. Bogaci uważają, że nie potrzebują miłości Boga. Boją się być kochanymi przez Niego, gdyż sądzą, że ich twarde serce mogłoby się stać czułe, wrażliwe i skłonne rozdać to, co posiadają....

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 30(669)

 • Spotkanie opłatkowe

  Spotkanie opłatkowe

   

  Członkowie i sympatycy „Solidarności” z Regionu Świętokrzyskiego wzięli udział w piątek, 11 stycznia 2008r. w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęła msza święta sprawowana przez ks. bpa ordynariusza diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana. Po mszy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. W spotkaniu wzięła udział m.in. wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

  fot1, fot2, fot3.

   

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi po powrocie z urlopu wychowawczego?

  Pracodawca jest zobowiązany dopuść do pracy na dotychczasowym stanowisku pracownika powracającego z urlopu wychowawczego, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego...

  czytaj więcej
 • Obowiązki pracodawcy: akta osobowe pracownika - Łukasz Czarniecki

  Obowiązki pracodawcy: akta osobowe pracownika

  Łukasz Czarniecki

   

  Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z przepisów Kodeksu pracy – a konkretnie art. 94 pkt. 9a, jest obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Dokładnie to zagadnienie jest regulowane przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców...

  czytaj więcej
 • Płacowa determinacja - Kazimierz Pasternak

  Płacowa determinacja

  Kazimierz Pasternak

  Batalia o podwyżki pracowniczych płac zarówno w zakładach pracy jak i branżach nigdy nie należy do łatwych bez względu na to czy stroną są pracownicy czy związki zawodowe. Pracownikom pozbawionym związkowego przedstawicielstwa zawsze jest trudniej wygrać podwyżki płac niż ich kolegom reprezentowanym przez związki zawodowe. Płace w Polsce należą do jednych z najniższych w porównaniu z krajami Unii Europejskiej mimo doskonałych wieloletnich...

  czytaj więcej
 • Optymizm społeczny - Waldemar Bartosz

  Optymizm społeczny

  Waldemar Bartosz

   

  Tydzień temu zastanawialiśmy się nad faktycznym rozwarstwieniem społecznym. Obecnie pochylimy się nad strukturą dochodów i ich źródeł. Jest to niezmiernie ważne, gdyż może to pokazać realne obszary biedy i ewentualnych nadziei na zwiększenie produktywności Polaków. Dane statystyczne pokazują, że w naszym kraju na 24 miliony ludzi w wieku produktywnym, pracuje około połowa. W krajach starej Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na III Niedzielę Zwykłą Rok „A” (27 stycznia 2008r.)

  Iz 8, 23b-9.3; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23; Mt 4, 12-17

   

  Ewangelia zawiera dobrą „wiadomość”; więcej, cała jest Radosną Nowiną o zbawieniu. Możemy się o tym przekonać, gdy otworzymy się na jej działanie; gdy przyjmujemy jej słowo i pozwalamy działać mu w nas, gdy swoim życiem dajemy o nim świadectwo. Jezus domaga się nawrócenia, żąda przemiany, bo każdego...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 29(668)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Zostałem przejęty przez nowego pracodawcę w trybie art.23¹ Kodeksu pracy. Czy w nowym zakładzie pracy zachowuję prawo do nagrody jubileuszowej?

  W takim przypadku, jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe obowiązujące u poprzedniego pracodawcy taką możliwość przewidywały, a nowy pracodawca nie zmienił tych zasad, pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej.

  Nagrody jubileuszowe przyznawane są za wieloletnią pracę i ich wysokość uzależniona jest najczęściej od stażu...

  czytaj więcej
 • Nowelizacja ustawy "o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalno

  Nowelizacja ustawy „o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”

  Łukasz Czarniecki

   

  O nowelizację ustawy z 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, tak by obejmowała także represjonowanych po Czerwcu'76, starali się związkowcy z "Solidarności". Podczas prac w parlamencie...

  czytaj więcej
 • Prawo do obrony - Kazimierz Pasternak

  Prawo do obrony

  Kazimierz Pasternak

   

  Prawo do obrony to konstytucyjnie gwarantowany przywilej każdego obywatela w batalii o obiektywne i sprawiedliwe osądzenie danego zdarzenia. Temu celowi służy rozbudowany system sądownictwa zarówno krajowego jak i europejskiego. Swoich praw dochodzimy jako obywatele Polski i Unii Europejskiej. Sprawiedliwych rozstrzygnięć szukamy w postępowaniach pojednawczych, sądach koleżeńskich, organach ścigania i organach państwowych powołanych dla rozstrzygania...

  czytaj więcej
 • Stan gospodarki - Waldemar Bartosz

  Stan gospodarki 

  Waldemar Bartosz

   

  Od dłuższego czasu przez media przetacza się dyskusja na temat kondycji naszego państwa. Dzielnie wspierają ją politycy różnych opcji. Jedni krzyczą o bogactwie, inni o boliwizacji kraju. Dla wielu grup zawodowych stanowi to powód do wystąpień o rozmaite należności. Ostatnio, w związku z debatą o służbie zdrowia znowu wypływa sprawa kondycji naszego państwa. Warto więc przyjrzeć się danym źródłowym i odnieść je do podobnych...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na II Niedzielę Zwykłą Rok „A” (20 stycznia 2008r.)

  Iz 49, 3.5-6; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34

   

  Świat, w którym żyjemy, nie jest najlepszym z możliwych. I nigdy takim nie był. Czy można mu pomóc, ulepszyć, udoskonalić? Prorocy mówili o Zbawicielu, który miał nadejść. Święty Jan Chrzciciel głosił, że już przyszedł i wskazał na Niego: oto On-Jezus. „Ujrzałem (...) i daję świadectwo. On już jest”....

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego