NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 44(683)

 • Pikiety w oświacie

  Pikiety w oświacie

   

  Sztab Protestacyjny Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zapowiada pikiety protestacyjne.

  W ten sposób oświatowa „Solidarność” chce wezwać rząd do rozmów o postulatach nauczycieli. Związkowcom nie podoba się przyjęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. rozporządzenia płacowego dla nauczycieli w wersji niezgodnej z postulatami związkowymi. Zaniepokojeni są również medialnymi informacjami o wykreśleniu...

  czytaj więcej
 • Majówka - Kazimierz Pasternak

  Majówka

  Kazimierz Pasternak

   

  Wszyscy spragnieni wypadów za miasto, pieszych wędrówek, rowerowych debiutów czy zorganizowanego kilkudniowego wypoczynku już liczą godziny do miesiąca maja, nietypowego w tym roku, bajecznie kolorowego i świątecznego. Kilka dni wolnych od pracy możemy sobie zorganizować już na początku miesiąca. Drugą tego rodzaju okazję będziemy mieli z racji przypadającego 22 maja święta Bożego Ciała. Szansą na wypoczynek mieć będą pracownicy...

  czytaj więcej
 • Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1975-1989

  OPOZYCJA I OPÓR SPOŁECZNY W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 1975-1989

   {mosimage}

  Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Miejskie Centrum Kultury oraz NSZZ "Solidarność" w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowali wystawę OPOZYCJA I OPÓR SPOŁECZNY W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 1975-1989, której otwarcie nastąpiło 18 kwietnia 2008r. w Galerii Fotografii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystawa ta, przygotowana przez kielecką...

  czytaj więcej
 • Wypadek w drodze do pracy - Łukasz Czarniecki

  Wypadek w drodze do pracy 

  Łukasz Czarniecki

   

  O tym, kiedy pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy decydują przepisy prawa. Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS należy przyjąć, że za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy pracownik pracujący w warunkach szczególnych w systemie skróconego czasu pracy z tytułu narażenia na promieniowanie może pracować w nadgodzinach?

  System skróconego czasu pracy ma na celu ochronę pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych.

  W art. 151 Kodeksu pracy ustawodawca wymienił czynniki, których wystąpienie pozwala na pracę ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy tj.:

  - konieczność prowadzenie...

  czytaj więcej
 • Święto Pracy - 1 Maja

  Święto Pracy – 1 Maja

   

  W tym dniu „Solidarność” Świętokrzyska będzie uczestniczyć w III Pielgrzymce Świata Pracy Regionu Świętokrzyskiego do Patrona Robotników – Świętego Józefa.

  O godz. 11.00 podczas mszy św. w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach ludzie „Solidarności” będą się modlić w intencji świata pracy a także w intencji bezrobotnych. Po mszy przed tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ "Solidarność" zostaną złożone...

  czytaj więcej
 • Wspólnotowość drogą rozwoju Polski

  Wspólnotowość drogą rozwoju Polski

                                                                                                  ...

  czytaj więcej
 • Przed biedą zatrudnienie nie chroni - Kazimierz Pasternak

  Przed biedą zatrudnienie nie chroni

  Kazimierz Pasternak

   

  Otrzymywana płaca za wykonywaną pracę powinna zapewnić każdemu człowiekowi przyzwoite warunki do życia, utrzymania rodziny, wychowania dzieci. W zdecydowanej większości krajów europejskich tak jest. Pytanie, dlaczego w naszym kraju co piąty Polak, mimo posiadanej pracy żyje w ubóstwie? Dlaczego w raportach Unii Europejskiej ok. kilku lat plasujemy się w końcówce krajów najuboższych? Wydawałoby się, że...

  czytaj więcej
 • Majowe refleksje - Waldemar Bartosz

  Majowe refleksje

  Waldemar Bartosz

  Maj obfituje w święta. Święto Pracy albo, jak kto woli, święto Józefa Robotnika, Konstytucji 3 Maja, a w tym roku jeszcze ze względu na wczesną Wielkanoc – Boże Ciało. Każde z tych świąt ma swoją historię, często kontrowersyjną, jak w przypadku 1 Maja, a więc również zwolenników jak i przeciwników. Największy spór toczy się właśnie o to święto. Niedawno właśnie politycy polscy sprzeczali się czy aby go nie znieść. O...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na VII Niedzielę Wielkanocną rok  „A”  -Wniebowstąpienie Pańskie (4 maja 2008r.)

  Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 19-20

   

  Orędzie Uroczystości Wniebowstąpienia: Chrystus zmartwychwstały przebywa u Ojca jako Jego Odwieczny Syn, który stał się człowiekiem i został ukrzyżowany, jako nasz Najwyższy Kapłan i Orędownik. Nasza ludzka natura została włączona w wielki obieg życia, którym cieszy się Trójca Święta:...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 43(682)

 • Świadczenia pieniężne po ustaniu stosunku pracy - Łukasz Czarniecki

  Świadczenia pieniężne po ustaniu stosunku pracy 

  Łukasz Czarniecki

   

  Najczęściej, gdy myślimy o świadczeniach pieniężnych przysługujących pracownikom wymieniamy słowo wynagrodzenie. Rzeczywiście jest to podstawowe świadczenie, jakie przysługuje za wykonywaną pracę. Trzeba jednak pamiętać, że również po ustaniu stosunku pracy pracownik ma prawo do pewnych świadczeń, a jego prawo wiąże się z odpowiednimi obowiązkami po stronie pracodawcy. Tymi obowiązkami są obliczenie i wypłacenie...

  czytaj więcej
 • Podziękowania

  Podziękowania

   

  Jak każdego roku do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach nadeszły najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Za pamięć i życzenia serdecznie wszystkim dziękujemy.

  Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

  Waldemar Bartosz

  Przewodniczący

   

  Życzenia nadesłali:

   

  Ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki

  Ksiądz biskup ordynariusz diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan

  Ksiądz biskup Kazimierz Gurda

  Ksiądz...

  czytaj więcej
 • Śmiertelne pułapki - Kazimierz Pasternak

  Śmiertelne pułapki 

  Kazimierz Pasternak

   

  Codziennie na świecie ponad 300 tysięcy osób ulega wypadkom przy pracy w tym 600 ponosi śmierć. W Polsce corocznie jest odnotowywanych blisko 90 tysięcy wypadków przy pracy, a około 500 osób traci życie na stanowiskach pracy. Ponad 500 tysięcy pracowników jest zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych. Od lat do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi w przemyśle maszynowym, transporcie, budownictwie,...

  czytaj więcej
 • Ten jest z ojczyzny mojej - Waldemar Bartosz

  Ten jest z ojczyzny mojej

  Waldemar Bartosz

   

  Ostatnie tygodnie zdominowane są w mediach przez konflikt wywołany chińskimi represjami w stosunku do protestujących Tybetańczyków. Wiemy tyle, co skąpo podadzą media. Niewiedza jest duża skoro nawet Prezydent miasta wojewódzkiego publicznie przypuszczał, że demonstracje Tybetańczyków wynikają ze zbliżającej się Olimpiady w Pekinie. Po prostu, podstępni Tybetańczycy postanowili zepsuć chińskie święto pod tytułem Olimpiada....

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A” (27 kwietnia 2008r.)

  Dz 8, 5-8. 14-17; 1P 3, 15-18; J 14, 15-21

   

  Kościół misyjny i Kościół prześladowany, Kościół oddany twardej i wytężonej pracy, a jednocześnie żyjący w głębokim zjednoczeniu z Bogiem – to nie sprzeczności wykluczające się wzajemnie. Do jednego i drugiego uzdalnia Duch Święty, którego otrzymał od Chrystusa. Duch Święty wzbudza w Kościele boski...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 42(681)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Kiedy i na jakich zasadach pracownik nabywa prawo do wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jest wypłacany pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w naturze w przewidzianym na to okresie czasu, czyli w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo oraz w trzech pierwszych miesiącach roku następującego, a nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę. Zasady wypłacania ekwiwalentu są...

  czytaj więcej
 • Norma pracy - Kazimierz Pasternak

  Norma pracy

  Kazimierz Pasternak

   

  W celu uzyskania większej wydajności pracy mają zastosowanie w procesach produkcyjnych normy pracy. Ustawodawca dopuszcza w prawie pracy tego rodzaju możliwość. Normy pracy stanowiące miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości mogą być stosowane, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy (art. 83 § 1 Kodeksu Pracy). Tak więc normy pracy mogą być stosowane jedynie w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, to jest wszędzie tam gdzie istnieje realna...

  czytaj więcej
 • Manifestacja w Lubljanie

  Manifestacja w Lubljanie

   

  W Lubljanie, stolicy Słowenii, manifestowało przeciwko niskim płacom w Europie ponad 30 tys. związkowców.

  5 kwietnia w odbyło się nieformalne spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej. W tym samym czasie na ulicach Lubljany odbyła się manifestacja związkowców z całej Europy, w której wzięło udział kilkuset przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Protest zorganizowała Europejska Konfederacja Związków...

  czytaj więcej
 • Konkurs rozstrzygnięty - Mieczysław Gójski

  Konkurs rozstrzygnięty

  Mieczysław Gójski

   

  29 marca bieżącego roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Udział w nim wzięło 54 uczniów. Finał został poprzedzony eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło ponad czterystu uczniów z 24 szkół. Konkurs adresowany był do uczniów szkół Ponadgimnazjalnych a więc osób, które niebawem wejdą...

  czytaj więcej
 • Apel

  Apel

  Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

  z dnia 08 kwietnia 2008r.

   

  „NSZZ „Solidarność” przez długie lata walczył z przemocą, bez stosowania przemocy, otrzymując z całego świata wiele gestów solidarności i poparcia. Obrona wolności i praw człowieka są jednym z najważniejszych doświadczeń Związku. Z tego powodu nie możemy być obojętni wobec krwawego tłumienia przez władze chińskie pokojowych demonstracji, które mają miejsce w...

  czytaj więcej
 • Stracony czas - Waldemar Bartosz

  Stracony czas

  Waldemar Bartosz

   

  Przyzwyczailiśmy się już do twarzy ludzi z nowego rządu. Minęło wszak kilka miesięcy od expose Premiera Donalda Tuska. Pisaliśmy wówczas, że skład nowego rządu wskazuje na polityczny jego cel. Został on określony jako „przeniesienie” Donalda Tuska w dobrej kondycji politycznej do wyborów prezydenckich, czyli do 2010 roku. Nadal wszystko na to wskazuje. Rząd nie podejmuje żadnych odważniejszych decyzji w obawie o naruszenie status...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 41(680)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A” (13 kwietnia 2008r.)

  Dz 2, 14a. 36-41; 1P 2, 20b-25; J 10, 1-10

   

  W sakramencie chrztu św. otrzymaliśmy Ducha Świętego – Ducha rozeznania dobrego i złego. Weszliśmy do bezpiecznej owczarni Dobrego Pasterza, który umarł za nas i zmartwychwstał. Gdziekolwiek rozlegnie się Jego znajomy głos, powinienem się weń uważnie wsłuchiwać. Jeżeli On mnie poprowadzi – „choćby...

  czytaj więcej
 • Olimpiada i Solidarność - Waldemar Bartosz

  Olimpiada i Solidarność

  Waldemar Bartosz

   

  Kolejny bunt Tybetańczyków zwrócił uwagę świata na ich dramat. Wynarodowieni, kolonizowani – w tym stanie skazani są przez Chińską Republikę Ludową na zagładę. Tybetańczycy zwrócili uwagę nie tylko na siebie, ale na ważny problem – dramatycznego łamania elementarnych praw ludzkich w Chinach. Dzieje się tak od dziesięcioleci przy milczącej akceptacji wolnego świata. Wolny świat przedkłada swoje interesy, liczne...

  czytaj więcej
 • Człowiek - brzmi dumnie - Kazimierz Pasternak

  Człowiek – brzmi dumnie

  Kazimierz Pasternak

   

  Chcemy mieszkać, pracować i żyć w otoczeniu ludzi życzliwych, wrażliwych na los innych. W natłoku codziennie medialnie nagłaśnianego zła tego rodzaju tęsknota nabiera dodatkowo szczególnego znaczenia. Nie chcemy żyć w ciągłym lęku, zastraszeniu, w obawie o własne zdrowie i życie. Stąd czymś naturalnym staje się promowanie ludzi dobrych w naszym lokalnym środowisku. Temu celowi służą między innymi licznie organizowane plebiscyty...

  czytaj więcej
 • Pięćdziesiątki konsultowane - Kazimierz Pasternak

  Pięćdziesiątki konsultowane

  Kazimierz Pasternak

   

  Z dniem 24 marca 2008r. przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79 poz 530 z 10 maja 2006r.) mają zastosowanie także do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Ilość ta jest ustalana na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed datą wyborów...

  czytaj więcej
 • Systemy i rozkłady czasu pracy. Równoważny system czasu pracy w sytuacjach szczególnych - Łukasz Cza

  Systemy i rozkłady czasu pracy. Równoważny system czasu pracy w sytuacjach szczególnych

  Łukasz Czarniecki

   

  Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 16 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (art. 136 k.p.).

  Kodeks pracy...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Pracuję po 16 godzin co drugi dzień i po 14 godzin w co drugą sobotę miesiąca oraz 13 godzin jedną lub dwie niedziele w miesiącu. Co daje od 46 godzin do 61 godzin pracy w ciągu tygodnia. Chciałabym się dowiedzieć czy mam prawo do nadgodzin. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie pracy po 16 godzin (pracuję od 7 do 23), dzień po dniu.

   Zakładając, że podany rozkład czasu pracy ma charakter stały, to oznacza, że pracodawca bezpodstawnie planuje pracę w godzinach nadliczbowych,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 40(679)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Pracuję po 16 godzin co drugi dzień i po 14 godzin w co drugą sobotę miesiąca oraz 13 godzin jedną lub dwie niedziele w miesiącu. Co daje od 46 godzin do 61 godzin pracy w ciągu tygodnia. Chciałabym się dowiedzieć czy mam prawo do nadgodzin. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie pracy po 16 godzin (pracuję od 7 do 23), dzień po dniu.

   

  Zakładając, że podany rozkład czasu pracy ma charakter stały, to oznacza, że pracodawca bezpodstawnie planuje pracę w godzinach nadliczbowych,...

  czytaj więcej
 • System zadaniowego czasu pracy - Łukasz Czarniecki

  System zadaniowego czasu pracy

  Łukasz Czarniecki

   

  ...

  czytaj więcej
 • Dźwigaj z głową - Kazimierz Pasternak

  Dźwigaj z głową

  Kazimierz Pasternak

   

  Urazy i schorzenia kręgosłupa spowodowane najczęściej nadmiernym obciążeniem fizycznym lub niewłaściwą organizacją pracy są poważnym problemem społecznym, medycznym i ekonomicznym. Są powodem chorób zawodowych. Są jednym z najczęściej sygnalizowanych skutków wypadków przy pracy. Urazy i schorzenia kręgosłupa są istotną przyczyną absencji chorobowej pracowników. Pracownicy służby zdrowia, handlu i transportu są najczęściej...

  czytaj więcej
 • Prawa obywatelskie - Waldemar Bartosz

  Prawa obywatelskie

  Waldemar Bartosz

   

  Powolny acz systematyczny wzrost liczby członków związków zawodowych w Polsce jest faktem. Wskazują na to ogólnopolskie statystyki a także codzienna praktyka. Decyzje o zorganizowaniu się pracowników w związek zawodowy docierają do struktur ponadzakładowych niemalże co tydzień. Świadczy to o dojrzewaniu świadomości, że w izolacji niewiele da się zrobić a zorganizowana grupa ma swoje prawa prowadzące do zwiększenia poczucia...

  czytaj więcej
 • Rozważanie

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A”

  (13 kwietnia 2008r.)

  Dz 2, 14a. 36-41; 1P 2, 20b-25; J 10, 1-10

   

  W sakramencie chrztu św. otrzymaliśmy Ducha Świętego – Ducha rozeznania dobrego i złego. Weszliśmy do bezpiecznej owczarni Dobrego Pasterza, który umarł za nas i zmartwychwstał. Gdziekolwiek rozlegnie się Jego znajomy głos, powinienem się weń uważnie wsłuchiwać. Jeżeli On mnie poprowadzi – „choćby przez...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego