NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 65(704)

 • Hipokryzja - Waldemar Bartosz

  Hipokryzja

  Waldemar Bartosz

   

  W życiu publicznym wielokrotnie spotykać możemy zjawisko hipokryzji, czyli rozdźwięku między słowami a czynami. Zjawisko to znane jest od zawsze, co nie znaczy, że jest obojętne dla jakości społecznych standardów. Totalną hipokryzję znamy z historii zachowania państwa sowieckiego. Dla przykładu, 17 września 1939r. Armia Czerwona weszła na ziemie polskie, aby „wyzwolić lud od niewoli polskich panów”. Lud ten następnie doznawał...

  czytaj więcej
 • Czas ucieka - wieczność czeka - Kazimierz Pasternak

  Czas ucieka – wieczność czeka

  Kazimierz Pasternak

   

  Wszystkich Świętych zmusza każdego z nas do głębszej niż zwykle zadumy nad własnym ziemskim żywotem i zrozumieniem tytułowej sentencji umieszczonej na zegarze słonecznym usytuowanym na wschodniej ścianie wadowickiego kościoła, naprzeciwko okien mieszkania Karola Wojtyły, przyszłego księdza, kardynała i Papieża Wielkiego.

  Nie sposób nie zauważyć, będąc przy grobach bliskich, szybko przemijającego czasu. Nasi najbliżsi,...

  czytaj więcej
 • Choroby zawodowe w Trybunale - Kazimierz Pasternak

  Choroby zawodowe w Trybunale

  Kazimierz Pasternak

   

  Pod lupę Trybunału Konstytucyjnego trafiły w czerwcu bieżącego roku przepisy kodeksu pracy regulujące problematykę chorób zawodowych. Trybunał Konstytucyjny rozpoznając na rozprawie w dniu 19 czerwca 2008r. pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uznał za niezgodne z Konstytucją art. 237 § 1 pkt. 2 i 3 Kodeksu Pracy, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w...

  czytaj więcej
 • Potrącenia z pensji pracownika - Anna Szybalska

  Potrącenia z pensji pracownika

  Anna Szybalska

   

  Kodeks pracy rozróżnia potrącenia z wynagrodzenia za pracę: przymusowe i dobrowolne. Różnią się od siebie tym, że na dokonanie tych ostatnich potrzebna jest zgoda zatrudnionego. Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: sumy egzekwowane...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy z pracownikiem, który przebywa na zwolnieniu lekarskim można rozwiązać umowę o pracę w trybie tzw. zwolnienia grupowego?

   

  Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844) niezdolność do wykonywania pracy spowodowana chorobą uniemożliwia wypowiedzenie umowy o pracę, ale tylko do...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 64(703)

 • Pozjazdowe refleksje - Waldemar Bartosz

  Pozjazdowe refleksje

  Waldemar Bartosz

   

  Właśnie skończyły się obrady XXII Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność". Zazwyczaj zjazdy te wytyczały określoną perspektywę dla Związku a bardzo często dla całego kraju. Zjawisko to widoczne było w szczególności w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas Zjazdy były momentami granicznymi dla kraju, wyznaczały bowiem cezurę dla wydarzeń państwowych. Dzisiaj, co prawda, zmieniła się rola Związku, a co za tym...

  czytaj więcej
 • Nasi związkowcy manifestowali w Paryżu

  Nasi związkowcy manifestowali w Paryżu

   

  Około stu związkowców z różnych regionów Polski manifestowało 7 października br. na placu Trocadero w Paryżu razem z działaczami innych europejskich związków zawodowych z okazji Światowego Dnia Godnej Pracy.

  Pochód liczący kilka tysięcy osób przeszedł przez centrum miasta do placu Trocadero, gdzie odbył się wiec połączony z koncertami. Obok sztandarów francuskich związkowców transparenty...

  czytaj więcej
 • Kominowi truciciele - Kazimierz Pasternak

  Kominowi truciciele

  Kazimierz Pasternak

   

  W miejsce, jeszcze nie tak dawno, dymiących fabrycznych kominowych gigantów, całkiem niespodziewanie pojawiły się tysiące domowych kominów trujących ludzi i otoczenia. Nie radzą sobie z tym problemem inspektoraty środowiskowe i inne instytucje państwowego i samorządowego nadzoru nad ochroną środowiska naturalnego w tym szczególnie powietrza. Wystarczy pojawić się na krótkim spacerze w bardziej zaludnionej miejscowości,...

  czytaj więcej
 • Wypadek śmiertelny i co dalej? - Kazimierz Pasternak

  Wypadek śmiertelny i co dalej?

  Kazimierz Pasternak

   

  Co roku krajowe statystyki odnotowują śmierć kilkuset pracowników na stanowiskach pracy. Niełatwo będzie w okresie najbliższych kilku lat uzyskać w tym zakresie wyraźną poprawę mimo coraz doskonalszych środków produkcji i sposobów organizacji pracy. Śmierć pracownika jest zawsze dramatem dla najbliższych, kolegów, pracodawcy o szeroko pojmowanego społeczeństwa. Dobrze, jeśli znajdą się ludzie życzliwi...

  czytaj więcej
 • Bieg przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy - Anna Szybalska

  Bieg przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

  Anna Szybalska

   

  W myśl art. 291 § 1 kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wyjątkowo jednak roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem innych terminów, a mianowicie odpowiednio terminu jednorocznego lub dziesięcioletniego.

  Z upływem jednego roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Kiedy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) będą miały miejsce zwolnienia grupowe, a kiedy indywidualne?

   

  Zwolnienia grupowe wystąpią, jeżeli u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników następuje konieczność rozwiązania stosunków pracy z przyczyn...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 63(702)

 • Rocznice - Waldemar Bartosz

   

  Rocznice

  Waldemar Bartosz

   

  W momencie wydania tego numeru naszego Tygodnika trwać będzie XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Zjazd ten ma szczególną wymowę, bo trwa w szczególnym czasie.

  Dokładnie 16 października upływa trzydziesta rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Stąd wybór miejsca zjazdu padł na rodzinne miasto Jana Pawła II – na Wadowice. Wybór ten jak również pielgrzymka...

  czytaj więcej
 • Skazane na dożywianie - Kazimierz Pasternak

  Skazane na dożywianie

  Kazimierz Pasternak

   

  Wraz z nadejściem jesiennych chłodów wraca nierozwiązany od lat przez kolejne rządy problem głodu dzieci polskich. Zorganizowane kilka razy do roku zbiórki żywności są w stanie jedynie na krótki okres złagodzić to wstydliwe zjawisko. Potrzeba jednak kompleksowych rozwiązań, wrażliwych ludzi, determinacji samorządów i zaangażowania się rządu. Nie wystarczy jedynie hasłowe zajmowanie się tym tematem przy okazji...

  czytaj więcej
 • Pracownik nie może dopłacać - Kazimierz Pasternak

  Pracownik nie może dopłacać

  Kazimierz Pasternak

   

  Obowiązki pracodawcy określone w przepisach prawnych nie mogą być traktowane zwyczajowo z próbami ich przerzucania na pracowników. Dotyczy to wielu segmentów prawa pracy, w tym szczególnie przepisów związanych z ochroną zdrowia i życia pracowników. Zgodnie z art. 2379 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie użytkowanych przez...

  czytaj więcej
 • Kary porządkowe - Anna Szybalska

  Kary porządkowe

  Anna Szybalska

   

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować kary porządkowe.

  Stosownie do art. 108§1 kodeksu pracy wyróżnia się:

  - karę upomnienia;

  - karę nagany;

  Natomiast zgodnie z art. 108 §2 kodeksu pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy można wykorzystać w następnym roku kalendarzowym dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem?

   

  Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego zwolnienia. Dni wolnych przysługujących  w danym roku z tytułu opieki nad dzieckiem nie można jednak...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 62(701)

 • Tytanik - Waldemar Bartosz

  Tytanik

  Waldemar Bartosz

   

  Przez media przetaczają się zajadłe polemiki między aktorami krajowej sceny politycznej. Również na lokalnej scenie potyczki są widoczne, choć w innych, stosownych proporcjach.

  Nie tak dawno byliśmy świadkami dyskusji na konferencje prasowe o tym, kto przeszkadza naszemu województwu w jego rozwoju. Szukać winnych trzeba, bo półmetek kadencji samorządowej właśnie minął i niebawem trzeba zdać sprawę z włodarzowania. A że sytuacja...

  czytaj więcej
 • XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

  XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

   

  O najważniejszych sprawach pracowniczych i społecznych będą dyskutować delegaci na XXII Krajowym Zjeździe NSZZ "Solidarność" w Wadowicach w dn. 9-10 października 2008r.

  Komisja Krajowa wybierając miejsce Zjazdu – Wadowice chciała w ten sposób uczcić trzydziestą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Rok 2008 został ogłoszony przez NSZZ "Solidarność" Rokiem Jana Pawła...

  czytaj więcej
 • Oddał życie w służbie drugiemu - Kazimierz Pasternak

  Oddał życie w służbie drugiemu

  Kazimierz Pasternak

   

  Po ludzku biorąc, gdyby nie brutalna zbrodnia, żyłby do dzisiaj. Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko bestialsko zamordowany jest w drodze na ołtarze. „Solidarność” i miliony ludzi w Polsce i na całym świecie modli się o rychłe wyniesienie Sługi Bożego Ks. Jerzego na ołtarze. Jego bohaterstwo, prostota, skromność, odwaga i moc służby drugiemu człowiekowi w potrzebie jakże jest znane i szanowane. W wirze społecznego...

  czytaj więcej
 • Komunikat Trójstronnej Komisji d/s Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dn. 24.09.2008r.

  Warszawa, 24 wrzesień 2008r.

  Komunikat

  Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

  z posiedzenia w dn. 24 września 2008r.

   

  Informacja z prac nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych była tematem obrad Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która odbyła się w dniu 24 września 2008 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie. Obradom przewodniczył Waldemar Pawlak – Wiceprezes...

  czytaj więcej
 • Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika - Anna Szybalska

  Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika

  Anna Szybalska

   

  Zgodnie z art. 32§1 Kodeksu pracy, każda ze stron, zatem i pracownik, może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę na okres próbny i umowę zawartą na czas nieokreślony. Inaczej jest w przypadku umów na czas określony. Celem tego typu umowy jest bowiem zapewnienie trwałości stosunku pomiędzy stronami oraz okres, na jaki umowa została zawarta. Z tego powodu zasadą jest, że umowy terminowej pracownik nie może...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Wypowiedziałem umowę o pracę pracodawcy. Mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia, czy w jego trakcie mogę skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy?

   

  Pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Zgodnie z art. 37 §1 i §2 Kodeksu pracy wymiar zwolnienia wynosi:

  - 2 dni, w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

  - 3 dni, w okresie...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 61(700)

 • Karty pamięci - Waldemar Bartosz

  Karty pamięci

  Waldemar Bartosz

   

  Skończyły się uroczystości sierpniowe i przed nami zabiegi dnia codziennego. Mało związane z podniosłością i świętem. Tak już jest ułożone życie, że sacrum przeżywane jest wzniośle i dlatego z utęsknieniem na nie oczekujemy. Samo świętowanie jest właśnie wyrażeniem owej radości z przeżywania sacrum. Uwaga ta odnosi się zarówno do świętowania religijnego jak i zupełnie świeckiego. Dla ludzi „Solidarność” świętowanie każdorazowej...

  czytaj więcej
 • Czterokołowa mentalność - Kazimierz Pasternak

  Czterokołowa mentalność

  Kazimierz Pasternak

   

  Kilkumilionowej grupie Polaków trudno jest spędzić chociażby dzień bez samochodu. Nawet kilkusetmetrowy odcinek z domu do sklepu z gazetami pokonują samochodem, nie mówiąc już o handlowych wypadach po nieco większe zakupy. Samochód jest znakiem obywatelskiej tożsamości i społeczno – majątkowego prestiżu. Samochód pozwala na sobotnio – niedzielne wypady za miasto, pozwala pokonać nawarstwione...

  czytaj więcej
 • XXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

  XXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

   

  20 tys. członków NSZZ „Solidarność”, którzy setkami autokarów przyjechali z całej Polski, uczestniczyło w 26 pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w niedzielę 21 września br. Wśród pielgrzymów była matka ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystej sumie odprawianej na jasnogórskim szczycie przewodniczył ks. abp Józef Życiński. Wraz z metropolitą lubelskim mszę koncelebrowali m.in. abp Tadeusz...

  czytaj więcej
 • Szlify hutniczej inspekcji - Kazimierz Pasternak

  Szlify hutniczej inspekcji

  Kazimierz Pasternak

   

  Społeczni inspektorzy pracy w Celsa „Huta Ostrowiec” wybrani na nową 4-letnią kadencję postawili, bez zbędnej zwłoki, na skuteczność. Szkolenia, współdziałanie z naczelnym kierownictwem huty, zakładowymi organizacjami związkowymi i instytucjami państwowego nadzoru nad warunkami pracy mają usprawnić funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy. Z inicjatywy Ireneusza Zychnowskiego – zakładowego społecznego inspektora...

  czytaj więcej
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy - Anna Szybalska

  Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

  Anna Szybalska

   

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa rozporządzenie z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Natomiast uszczegółowienie zasad ujętych w tym rozporządzeniu powinno nastąpić w przepisach zakładowych, w regulaminach pracy, z uwzględnieniem organizacji pracy u danego pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawca nie ma obowiązku...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Ile musi trwać nękanie lub zastraszanie pracownika, by mogło być uznane za mobbing?

   

  Zgodnie z art. 943 Kodeksu pracy mobbing oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego