NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 78(717)

 • Kryzys u bram - Mieczysław Gójski

  Kryzys u bram

  Mieczysław Gójski

   

  Ciężkie czasy związane z ogólnoświatowym kryzysem przychodzą także do Polski. Póki co, u nas to chyba jeszcze recesja nie kryzys. Ale tu różnica polega głównie na skali zjawiska. Dla firmy nim dotkniętej skutki są podobne, czyli cięcie kosztów, oczekiwanie na pomoc z zewnątrz a w ostateczności przetrwanie bądź bankructwo. Z gabinetów rządowych płyną uspokajające głosy. To nie znaczy jednak, że uspokajają....

  czytaj więcej
 • W kolejce po zdrowie - Kazimierz Pasternak

  W kolejce po zdrowie

  Kazimierz Pasternak

   

  Wraz z upadkiem socjalistycznej rzeczywistości w naszym kraju wydawało się, że społeczne kolejki oczekujących na wszelkie dobra konsumpcyjne z papierem toaletowym włącznie, znikną z pola widzenia demokratycznego państwa prawnego opartego na społecznej gospodarce rynkowej i zostaną uwidocznione jedynie na kartach współczesnej historii Polski. Niestety, tak nie jest. Kolejki nadal zachowują aktualność i stają się gwarantem dostępu...

  czytaj więcej
 • 90 lat Państwowej Inspekcji Pracy - Kazimierz Pasternak

  90 lat Państwowej Inspekcji Pracy

  Kazimierz Pasternak

   

  Jedną z pierwszych decyzji Naczelnika niepodległego państwa polskiego Józefa Piłsudskiego było powołanie do życia Państwowej Inspekcji Pracy. Dekret w tej sprawie został podpisany w styczniu 1919 roku. Organizacyjnie inspekcja pracy została podporządkowana ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej. W jej skład wchodziły główny inspektorat pracy oraz okręgowe i zakładowe inspektoraty. O granicach...

  czytaj więcej
 • Związek w sporze - Kazimierz Pasternak

   

  Związek w sporze

  Kazimierz Pasternak

   

  Na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, zakładowe organizacje związkowe reprezentują indywidualne i grupowe interesy pracowników. Priorytetem jest obrona pracowników zrzeszonych w danym związku. Im dany związek zawodowy jest liczniejszy, lepiej zorganizowany, z dobrze rozwiniętymi strukturami na poziomie regionalnym i krajowym, posiadający profesjonalne zaplecze doradczo – eksperckie,...

  czytaj więcej
 • Wyliczanie płac nauczycieli - Anna Szybalska

  Wyliczanie płac nauczycieli

  Anna Szybalska

   

  Z dniem 21 stycznia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.1). Przepisy te budzą wiele wątpliwości, gdyż gminy nie wiedzą dokładnie jak wyliczać wynagrodzenia dla nauczycieli, by później nie wypłacać im dodatku uzupełniającego.

  W świetle art. 30 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. średnie wynagrodzenie dla nauczycieli...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Pracuję jako kierowca autobusu w PKS. W styczniu skończę 60 lat. Posiadam 25 lat składkowych i 3 lata nieskładkowe. Wykonywałem pracę o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999r., jak i po 31 grudnia 2008r. Czy ZUS przyzna mi emeryturę pomostową?

   

  ZUS przyzna emeryturę pomostową, ale dopiero wtedy, gdy rozwiąże pan stosunek pracy, gdyż jest to jeszcze jeden z warunków koniecznych do otrzymania tego świadczenia oprócz urodzenia...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 77(716)

 • Klarowność celów - Waldemar Bartosz

  Klarowność celów

  Waldemar Bartosz

   

  Kończy się ważny etap walki o prawa pracownicze. Po wieloletniej przerwie, Związek zgromadził tysiące ludzi publicznie demonstrujących przeciw uszczuplaniu dotychczasowych praw. Akcje te prowadzone były pod hasłem „Godna praca, godna emerytura” i w sposób szczególny dotyczyły emerytur pomostowych. Oczywiście, problem emerytur wybijał się na pierwsze miejsce, ale chodziło także o zablokowanie planów komercjalizacji,...

  czytaj więcej
 • Spotkanie opłatkowe

  Spotkanie opłatkowe

   

  Członkowie i sympatycy „Solidarności” z Regionu Świętokrzyskiego wzięli udział w piątek, 9 stycznia 2009r. w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęła msza święta sprawowana przez ks. bpa ordynariusza diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana. Po mszy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. W spotkaniu wzięła udział m.in. wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

   

  czytaj więcej
 • Podziękowania

  Podziękowania

   

  Jak każdego roku do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach nadeszły najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Za pamięć i życzenia serdecznie wszystkim dziękujemy.

  Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

  Waldemar Bartosz

  Przewodniczący

   

  Życzenia nadesłali:

   

  Ksiądz arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź

  Ksiądz arcybiskup Metropolita Przemysko-Warszawski...

  czytaj więcej
 • Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy

  Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy

   

  Zgodnie z art. 1672 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

  Powyższe oznacza, że pracownik ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym i korzysta z nich w dowolnie wybranym...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę zauważyłem, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę podpisał zastępca dyrektora, która nie ma pełnomocnictwa do dokonywania takich czynności. Czy takie wypowiedzenie jest ważne?

   

  Pomimo, że wypowiedzenie umowy o pracę zostało dokonane przez osobę, która nie miała pełnomocnictwa, to jest ono ważne i skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli nie odwołał się pan w terminie do sądu pracy i nie...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 76(715)

 • Kryzys ideowy - Waldemar Bartosz

  Kryzys ideowy

  Waldemar Bartosz

   

  Ostatnie symptomy kryzysu ekonomicznego, oprócz oczywistych skutków socjalnych, pokazały także bezradność ideową współczesnej cywilizacji euro-atlantyckiej. Okazało się bowiem, że tak zwany czysty liberalizm w ekonomii kończy się krachem. Wielu krytyków takiej konstatacji wskazuje jednak, że zbyt duża ingerencja państwa w sferę publiczną również prowadzi do zastoju i kończy się dla społeczeństw źle. Nie widać...

  czytaj więcej
 • Pokorą wielki - Kazimierz Pasternak

  Pokorą wielki

  Kazimierz Pasternak

   

  Pożegnaliśmy prof. Jerzego Rosińskiego, długoletniego organistę w Kieleckiej Bazylice Katedralnej, wychowawcę młodzieży, kompozytora, współorganizatora koncertów i festiwali organowych, przyjaciela „Solidarności”. Z sukcesami zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej kierował chórem katedralnym. Jest twórcą hymnu ku czci Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej i wielu innych dzieł muzycznych. Jego...

  czytaj więcej
 • Zima nie usprawiedliwia - Kazimierz Pasternak

  Zima nie usprawiedliwia

  Kazimierz Pasternak

   

  Bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia czy roku, pracodawca zobowiązany jest podejmować stałe działania mające na celu skuteczne zabezpieczenie pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia i życia czynników występujących w środowisku pracy, oraz zapewniać higieniczne warunki jej wykonywania.

  Jest zobowiązany poinformować pracownika o istniejących zagrożeniach. Pracodawca jest ponadto...

  czytaj więcej
 • Nagrodzony inspektor - Kazimierz Pasternak

  Nagrodzony inspektor

  Kazimierz Pasternak

   

  Wiesław Koza, na co dzień pracownik Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego Skanska S.A., aktywny działacz NSZZ „Solidarność” i społeczny inspektor pracy, został nagrodzony przez Zarząd Skanska S.A. za zaangażowanie i konkretne efekty w pełnieniu funkcji społecznego inspektora pracy. Przyznana nagroda świadczy o docenieniu przez Zarząd jego zaangażowania na rzecz poprawy warunków pracy w ramach realizowanej przez firmę...

  czytaj więcej
 • Wymiar czasu pracy w 2009 roku - Anna Szybalska

  Wymiar czasu pracy w 2009 roku

  Anna Szybalska

   

  Kodeks pracy w art. 129 § 1 stanowi, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135-138, 143 i 144.

  Natomiast stosownie do art. 130 § 1 kodeksu pracy, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Ile będzie wynosiło wynagrodzenie minimalne w 2009r.?

   

  Wynagrodzenie minimalne w 2009r. będzie wynosiło 1.276,00 zł brutto, co oznacza, że wzrośnie ono o 150 zł. Kwota ta dotyczy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Należy podkreślić, że wzrost wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na wysokość innych świadczeń ze stosunku pracy. Wzrośnie między innymi dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej stanowiący 20% stawki godzinowej,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 75(714)

 • Czas próby - Waldemar Bartosz

  Czas próby

  Waldemar Bartosz

   

  Początek roku kalendarzowego nie różni się z pewnością od końca roku poprzedniego. Ta sama aura, ten sam klimat świąteczny. Jednak symboliczna cezura powoduje, że czujemy się starsi, że roztaczamy plany na kolejne miesiące, że czynimy własne postanowienia. Jeśli tak jest – to wskazane byłoby przyjrzenie się sprawom, które stają przed nami w 2009 roku, szczególnie w wymiarze ogólnonarodowym i społecznym. Po...

  czytaj więcej
 • Z nadzieją w Nowy Rok - Kazimierz Pasternak

  Z nadzieją w Nowy Rok

  Kazimierz Pasternak

   

  Tradycyjnie w szampańskich nastrojach, na sylwestrowych balach, prywatkach i koncertach miliony ludzi na całym świecie powitało nowy rok. Nie inaczej było w naszym kraju i województwie. Mimo oznak kryzysu nie straciły na znaczeniu gwiezdne fajerwerki i kanonady petard. Każdy w miarę możliwości starał się chociażby na chwilę zapomnieć o problemach minionego roku i bolączkach dnia codziennego. Radość z powitania nowego roku i nadzieja...

  czytaj więcej
 • Dni protestu

  Dni protestu

   

  18 grudnia 2008r., w ramach prowadzonej przez NSZZ "Solidarność" kampanii przeciw polityce rządu, w tym przeciw łamaniu zasad prowadzenia dialogu społecznego, protestowało przed Sejmem ok. 2000 związkowców. Protestujący domagali się od rządu wywiązania się ze swoich ustawowych konstytucyjnych obowiązków, rozmów z partnerami społecznymi, rozmów nie tylko na temat emerytur pomostowych, ale całego systemu emerytalnego. Na manifestację...

  czytaj więcej
 • Nowelizacyjne pułapki - Kazimierz Pasternak

  Nowelizacyjne pułapki

  Kazimierz Pasternak

   

  Sztuka pisania aktów prawnych była w całkiem nieodległych czasach polską specjalnością. Wybitni polscy prawnicy potrafili tworzyć akty prawne na całe dziesięciolecia, bez konieczności permanentnych nowelizacji. Polscy prawnicy, konstytucjonaliści słynęli w świecie z umiejętności opracowywania konstytucji wedle najlepszych metod i wykładni tekstu prawniczego. Podobnie można powiedzieć o polskiej szkole prawników –...

  czytaj więcej
 • Zwolnienia monitorowane - Anna Szybalska

  Zwolnienia monitorowane

  Anna Szybalska

   

  Procedura zwolnień monitorowanych została uregulowana w art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami). Zwolnienia monitorowane oznaczają rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Pracuję na stanowisku administracyjnym w dziale produkcji, jestem zatrudniona w systemie jednozmianowym, pracuję 8 godzin. Natomiast pracownicy fizyczni pracują w ruchu ciągłym i w systemie trzyzmianowym. Pracodawca zapowiedział, że będę musiała przepracować jeden dzień świąteczny. Czy może mnie zobowiązać do pracy w święto?

   

  Pracodawca zatrudniający przy tego typu pracach jedynie część pracowników, nie może żądać od pozostałych, by pracowali w...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 74(713)

 • Podsumowanie - Waldemar Bartosz

  Podsumowanie

  Waldemar Bartosz

   

  Kończący się rok jest znakomitą cezurą zmuszającą do podsumowań i do snucia planów na przyszłość jednocześnie. W skali kraju mijający 2008 rok był początkiem rządów ekipy Donalda Tuska. Taki wybór Polaków wyznaczał określone konsekwencje dla różnych środowisk, w tym też dla środowiska pracowniczego. Konsekwencje te są dość czytelne – poczynając od likwidacji tzw. „pomostówek” po sygnowanie...

  czytaj więcej
 • 2009 - ROK NIEPODLEGŁOŚCI

  2009 – ROK NIEPODLEGŁOŚCI

   

  9 września br. Komisja Krajowa ogłosiła rok 2009 Rokiem Niepodległości i Solidarności.

  W przyszłym roku obchodzone będą ważne rocznice związane z historią Polski i NSZZ „Solidarność”: 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, 25 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki a także 20 rocznica roku 1989r. Mottem tego roku są słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas ostatniego spotkania z „Solidarnością” w Watykanie 11 listopada...

  czytaj więcej
 • Nagrody dla najaktywniejszych - Kazimierz Pasternak

  Nagrody dla najaktywniejszych

  Kazimierz Pasternak

   

  Warto być aktywnym w swoim fachu. Przekonują się o tym chociażby zakładowi społeczni inspektorzy pracy, którzy za swoje osiągnięcie mogą liczyć na prestiżowe nagrody i wyróżnienia w ramach organizowanego co roku konkursu dla najaktywniejszych zakładowych społecznych inspektorów pracy przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem tego konkursu jest uaktywnienie zakładowych społecznych inspektorów pracy w wykonywaniu...

  czytaj więcej
 • "Fundusze Europejskie w Polsce - informacja i promocja" - Łukasz Kaproń

  „Fundusze Europejskie w Polsce – informacja i promocja”

  Łukasz Kaproń

   

  W dniach 26-28 listopada 2008r. Artur Jopek i Łukasz Kaproń wzięli udział w szkoleniu „Fundusze Europejskie w Polsce – informacja i promocja”. Szkolenie zostało zorganizowane w Hotelu Bliza w Wejherowie przez Biuro Szkoleń i Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” w ramach projektu "Czas na Fundusze Europejskie i Polskę marzeń" realizowanego...

  czytaj więcej
 • Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikom - Anna Szybalska

  Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikom

  Anna Szybalska

   

  Kodeks pracy przewiduje zasady odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone mu, a będące własnością pracodawcy. Odpowiedzialność ta opiera się na następujących przesłankach:

  - powierzenie mienia;

  - szkodzie w mieniu powierzonym;

  - bezprawności, czyli naruszeniu obowiązków pracowniczych, w tym zwłaszcza obowiązku zwrotu powierzonego mienia albo wyliczenia się z niego;

  - wina pracownika;...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Z jakim okresem przedawnia się roszczenie o wypłatę wyrównania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?

   

  W przypadkach, w których nie były wydawane decyzje, przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa....

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego