NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 52(691)

 • Rozważania - ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A”ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (29 czerwca 2008r.)Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19

   

  Święci Apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona, który panował w latach 64-67. Patronowie dnia dzisiejszego obdarzeni różnymi darami zbudowali jeden Kościół Chrystusa, do którego należymy...

  czytaj więcej
 • Bilans - Waldemar Bartosz

  BilansWaldemar Bartosz

   Zbliża się właśnie półmetek obecnej kadencji związkowej. Jest to znakomita okazja do zrobienia typowego przeglądu spraw związkowych i wyciągnięcia z nich wniosków. Służy temu zwołane na 27 czerwca br. Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego. Z pewnością ciało to podejmie stosowne decyzje co do kierunku działania Związku w Regionie. Dzisiaj już można pokusić się o elementarną syntezę minionych dwóch...

  czytaj więcej
 • Drogowi szaleńcy - Kazimierz Pasternak

  Drogowi szaleńcyKazimierz Pasternak

   Wakacyjne żniwo śmierci i kalectwa jest od wielu lat bolesnym i wstydliwym problemem, z którym zarówno rząd jak i drogowi specjaliści od bezpieczeństwa nie mogą sobie poradzić. W walce o zwiększenie bezpieczeństwa drogowego bezskuteczne okazały się kolejne nowelizacje kodeksu drogowego, ograniczanie prędkości na terenach zabudowanych, zwiększenie liczby radarów czy obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez cały rok, bez względu...

  czytaj więcej
 • Upalne środowisko pracy - Kazimierz Pasternak

  Upalne środowisko pracyKazimierz Pasternak

   Letnich upałów nie sposób uniknąć. Można i trzeba ograniczać negatywne ich skutki szczególnie odczuwalne w środowisku pracy. Obowiązujące przepisy prawne nakładają na pracodawców określone obowiązki w minimalizowaniu negatywnych skutków związanych z upałami. Generalnie pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników bez względu na porę roku poprzez stosowanie osiągnięć nauki i techniki....

  czytaj więcej
 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy - Łukasz Czarniecki

  Prawa i obowiązki stron stosunku pracy związane z rozwiązaniem stosunku pracy

  Łukasz Czarniecki

   

  Przepisy Kodeksu pracy stanowią, iż umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem (dokonanym zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika), albo bez wypowiedzenia (tzw. natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy). Umowy zawarte na okres próbny, na czas zastępstwa nieobecnego pracownika i na czas określony mogą rozwiązać się z upływem czasu,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy pracownik może samodzielnie rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, na zastępstwo innego pracownika?

   

  Umowa na zastępstwo jest rzeczywiście formą umowy na czas określony. Jednak w zakresie wypowiadania umów o pracę, kodeks pracy inaczej reguluje te dwie umowy. Jeśli chodzi o umowę zawartą na czas określony, to pracownik może ją wypowiedzieć z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, z tym, że kodeks pracy stawia tu dodatkowe obostrzenia....

  czytaj więcej
 • Przerwa urlopowa

  Następny numer Tygodnika Solidarność Świętokrzyska w sierpniu

   

  Informujemy naszych Czytelników, iż ze względu na przerwę urlopową, w lipcu „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska” nie będzie wydawany.

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 51(690)

 • Rozważania - ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A” (22 czerwca 2008r.)Jr 20, 10-13; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33

  Czy Boga powinniśmy bardziej bać się, czy bardziej miłować? Pytanie to jest źle postawione. Nie jest również pełną prawdą, jakoby w Starym Testamencie przeważała bojaźń, strach i lęk przed Bogiem, a dopiero Nowy Testament wysunął na pierwsze miejsce miłość. Miłość zawsze posiadała pierwszeństwo. Nie można Boga naprawdę miłować bez bojaźni....

  czytaj więcej
 • O bezrobociu - Waldemar Bartosz

  O bezrobociuWaldemar Bartosz

  Oficjalne statystyki dotyczące bezrobocia są obiecujące. Od dłuższego czasu pokazują na jego spadek. Rząd przewiduje nawet, że do końca roku nie powinno przekroczyć 10 procent. Oczywiście, tak zwany spadek bezrobocia nie jest równoznaczny z odpowiednim wzrostem miejsc pracy. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę około dwumilionową emigrację zarobkową z ostatnich lat. Co prawda exodus ten się zmniejsza, lecz jego skala nadal jest bardzo wysoka. Tym nie mniej, wysoki...

  czytaj więcej
 • Niedziela dla każdego - Kazimierz Pasternak

  Niedziela dla każdegoKazimierz Pasternak

  Każdy ma prawo do niedzielnego odpoczynku i tego prawa nie wolno nikomu bez szczególnego uzasadnienia odbierać czy lekceważyć. Na straży tego prawa stoi Konstytucja RP i Kodeks pracy. Obowiązek świętowania niedzieli dla ludzi wierzących wynika z Dekalogu. Praca w niedzielę wyjątkowo jest dopuszczalna (art. 15110 Kodeksu pracy) między innymi ze względu na konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, ochrony mienia, usunięcia awarii, w transporcie...

  czytaj więcej
 • Urlopowa niepewność - Kazimierz Pasternak

   

  Urlopowa niepewnośćKazimierz Pasternak

  Wraz z nadejściem lata, wakacyjnej kanikuły wzrasta oczekiwanie pracowników na długo oczekiwany urlop. Nie wszyscy jednak mogą spełnić swoje urlopowe marzenie w okresie upalnego lata. W najlepszej sytuacji są ci pracownicy, którzy zaplanowali swój urlop i pracodawca uwzględnił urlopową propozycję pracownika. Ewentualna zmiana tak ustalonego terminu urlopu może, owszem, nastąpić ale z konkretnych i uzasadnionych przyczyn a nie...

  czytaj więcej
 • Czas pracy pracownika - Łukasz Czarniecki

  Czas pracy pracownikaŁukasz Czarniecki

  Kodeksowa definicja czasu pracy brzmi: „czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”.

  Czas pracy, jak wynika z powyższej definicji, to nie tylko czas faktycznie świadczonej pracy, ale także okresy nieświadczenia pracy, kiedy pracownik mimo tego pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy wtedy,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

  Kiedy można domagać się odszkodowania za niewłaściwie złożone wypowiedzenie? Czy z takim wnioskiem należy zgłosić się do pracodawcy czy do sądu? W jakim terminie?

  Jeżeli pracownik otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę i nie zgadza się z taką decyzją pracodawcy, wówczas może złożyć pozew do sądu pracy – w terminie 7 dni. W piśmie do sądu pracownik może domagać się bądź uznania tego wynagrodzenia za bezzasadne (co jeśli wygra sprawę skutkuje powrotem do pracy),...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 50(689)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A”  (15 czerwca 2008r.)Wj 19, 1-6a; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36-10, 8

  ...

  czytaj więcej
 • Metropolia i prowincja - Waldemar Bartosz

  Metropolia i prowincjaWaldemar Bartosz

  Znowu żyjemy życiem mediów. Chwyciły temat. Jest nim nieistniejący, bo nikomu nieznany projekt ustawy o obszarach metropolitalnych. Chwyciły temat i go toczą jak ongiś dzieciaki fajerkę. Temat jest nośny, to się i toczy. Niewiele tylko wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Nikt, póki co ,nie powiedział jaki sens ma powołanie owych metropolii, jakie będą pełnić funkcje i czy tereny nie objęte obszarem tych metropolii nie staną się aby zapadłą...

  czytaj więcej
 • Konkurs dla aktywnych - Kazimierz Pasternak

  Konkurs dla aktywnychKazimierz Pasternak

  Co roku Państwowa Inspekcja Pracy organizuje konkurs dla najaktywniejszych zakładowych społecznych inspektorów pracy z cennymi nagrodami. Tak jest również w tym roku. Wnioski konkursowe są przyjmowane do 15 czerwca przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Oceniany jest dorobek inspektorski za rok kalendarzowy 2007. Najważniejsze w ocenie są rezultaty inspektorskich kontroli, podejmowanych inicjatyw i zgłaszanych uwag dla pracowników...

  czytaj więcej
 • Opinia nr 5/2008 WKDS ws problemów płacowych w DPS woj. świętokrzyskiego

  Opinia Nr 5/2008Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiegoz dnia 20 maja 2008 rokuw sprawie występujących problemów płacowych w domach pomocy społecznej woj. świętokrzyskiego

  Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 20 maja br. podjęła temat trudnej sytuacji płacowej pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w woj. świętokrzyskim. Komisja została zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa...

  czytaj więcej
 • Wypowiedzenie zmieniające - Łukasz Czarniecki

  Wypowiedzenie zmieniająceŁukasz Czarniecki

  Wypowiedzenie warunków pracy jest jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez pracodawcę mającą na celu zmianę warunków istniejącego stosunku pracy (art. 42 Kodeksu pracy). Wypowiedzenie zmieniające można zastosować do wszystkich rodzajów umów o pracę, które można wypowiedzieć, tj. umowy na czas nieokreślony, umowy na okres próbny oraz umowy na czas określony z uwzględnieniem art....

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 49(688)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na X NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A” (8 czerwca 2008r.)Oz 6, 3-6; Rz 4, 18-25; Mt 9, 9-13

  <<Miłosierdzie>> – to słowo staje się obce w naszej mowie, a jego praktykowanie bywa coraz trudniejsze. Uważamy przeważnie, że nie jesteśmy zobowiązani, by czynić miłosierdzie. I dlatego prawdopodobnie praktykujemy je niedbale, bez serca. Miłosierdzie biblijne jest czymś więcej niż tylko zrozumieniem nędzy ludzkiej, czynnym współczuciem,...

  czytaj więcej
 • Stereotypy - Waldemar Bartosz

  StereotypyWaldemar Bartosz

  Czytając prasę popularną spotykamy rozmaite opinie na interesujące tematy. Opinie te w sposób zasadniczy kształtują poglądy szerokich rzesz społecznych. Według badań socjologicznych aż 70% naszych poglądów jest ukształtowanych pod wpływem środków masowego przekazu. W wielu przypadkach przejmujemy medialne poglądy jako swoje na zasadzie autorytetu. Tak się złożyło, że w świecie zachodnim, kształtowanym przez masową komunikację medialną, telewizja,...

  czytaj więcej
 • Ojciec Święty w Kielcach - Kazimierz Pasternak

  W rocznicę pielgrzymki

  Ojciec Święty w KielcachKazimierz Pasternak

  Trzeciego czerwca mija siedemnasta rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi świętokrzyskiej. Ta pielgrzymka była i jest szczególnym wyróżnieniem dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego i dziejowym wydarzeniem, które zapewne w przewidywalnej przyszłości nie powtórzy się. Pierwsze kroki skierował Ojciec Święty do Kielc, stolicy województwa, miasta bardzo doświadczonego...

  czytaj więcej
 • Produkcja wypoczynku nie znosi - Kazimierz Pasternak

  Produkcja wypoczynku nie znosiKazimierz Pasternak

  Wypoczynek pracowników jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jest zdefiniowany w konstytucji i prawie międzynarodowym. Podlega ochronie. Jest szczegółowo zdefiniowany w przepisach głównie dotyczących czasu pracy, dni wolnych od pracy i urlopów wypoczynkowych. W porównaniu do sytuacji ludzi zatrudnionych w fabrykach z okresu dziewiętnastowiecznego kapitalizmu pozbawionych wszelkich wolności i praw,...

  czytaj więcej
 • Wskaźnik do kosza? - Mieczysław Gójski

  Wskaźnik do kosza?Mieczysław Gójski

  W poprzednim numerze Tygodnika Solidarność Świętokrzyska, w artykule „Pensje naszych biednych menedżerów” przedstawiono pomysł PO i PSL dotyczący likwidacji „ustawy kominowej”. Ustawy, która ogranicza wysokość wynagrodzeń dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach skarbu państwa oraz spółkach tworzonych przez samorząd terytorialny (Ustawa z dn. 3 czerwca 2000r. o wynagrodzeniach...

  czytaj więcej
 • Odprawa z tytułu zwolnień grupowych - Łukasz Czarniecki

  Odprawa z tytułu zwolnień grupowychŁukasz Czarniecki

  Rozwiązanie umowy o pracę w trybie zwolnień grupowych, przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – rodzi po stronie pracowników prawo do odprawy pieniężnej.

  Zgodnie z przepisami ustawy, w razie trudności ekonomicznych...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

  Miałem wypadek w pracy i mam zwolnienie na 5 miesięcy. Wiem, że pierwsze 30 dni płaci zakład pracy ale później ZUS. Na jakiej zasadzie się oblicza i ile wynosi ten zasiłek?

  Jeśli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w pracy, oczywiście zostało to potwierdzone protokołem powypadkowym, od pierwszego dnia wypłacany jest zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.Podstawa zostaje wyliczona z wynagrodzenia z 12 miesięcy...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 48(687)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na IX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A” (1 czerwca 2008r.)Pwt 11, 18. 26-28; Rz 3, 21-25A. 28; Mt 7, 21-27

  Tylko człowiek z sercem może naprawdę słuchać tego, co inny mówi do niego. Przez „serce” Pismo święte rozumie centrum człowieka, miejsce, gdzie prawda jest należycie rozumiana, gdzie rodzi się wiara, a więc miejsce, w którym zapadają decyzje ważne dla życia ludzkiego. Tylko wówczas możemy powiedzieć, że usłyszeliśmy...

  czytaj więcej
 • Pomoc dla pomocy społecznej - Waldemar Bartosz

  Pomoc dla pomocy społecznejWaldemar BartoszOd czasu do czasu rozlega się medialna wrzawa dotycząca poziomu płac wielu grup zawodowych. Zazwyczaj hałas ten ma na celu przekonanie opinii publicznej, że żądania pracownicze są nieuzasadnione, że niszczą gospodarkę, zwiększają inflację i są źródłem innych nieszczęść. Nic to, że koszty utrzymania rosną, że wzrost cen żywności sięgnąć może nawet 25 procent. Jednocześnie często te same media przekonują, że należy znieść tzw. „ustawę...

  czytaj więcej
 • Pensje naszych biednych menedżerów - Mieczysław Gójski

  Pensje naszych biednych menedżerówMieczysław GójskiKoalicja rządząca realizuje wcześniejsze pomysły dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach skarbu państwa oraz skarbu gminy. Dotychczasowe przepisy reguluje ustawa z 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Ustawa została uchwalona przez parlament, w którym większość miała koalicja AWS-UW. Prawo wówczas...

  czytaj więcej
 • Strajkowa legalność - Kazimierz Pasternak

  Strajkowa legalnośćKazimierz PasternakZwiązki zawodowe mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do strajku, co nie oznacza zupełnej dobrowolności w tej materii. Obowiązująca ustawa o sporach zbiorowych szczegółowo określa zarówno problemy, które mogą być przedmiotem sporu (ostatecznie strajku) jak i tryb postępowania zarówno na etapie zgłaszania i prowadzenia sporu zbiorowego jak i strajku. Związek zawodowy zgłaszający spór zbiorowy może uprzedzić pracodawcę...

  czytaj więcej
 • Prawo do zwolnienia od wykonywania pracy - Łukasz Czarniecki

  Prawo do zwolnienia od wykonywania pracyŁukasz CzarnieckiPrawo do płatnego zwolnienia od pracy jest jednym z ważniejszych uprawnień związkowców, niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych przyznaje związkowcom prawo zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w granicach określonych przepisami prawa. Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   W umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony podpisałem klauzulę, iż umowa może zostać rozwiązana za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy jest dozwolone wprowadzania dłuższych okresów wypowiedzenia niż wynika to z Kodeksu pracy?

   Niezależnie od regulacji zawartej w art. 36 § 5 Kodeksu pracy, która zezwala stronom, ustalić umownie dłuższy okres wypowiedzenia w razie, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego