NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 61(700)

 • Karty pamięci - Waldemar Bartosz

  Karty pamięci

  Waldemar Bartosz

   

  Skończyły się uroczystości sierpniowe i przed nami zabiegi dnia codziennego. Mało związane z podniosłością i świętem. Tak już jest ułożone życie, że sacrum przeżywane jest wzniośle i dlatego z utęsknieniem na nie oczekujemy. Samo świętowanie jest właśnie wyrażeniem owej radości z przeżywania sacrum. Uwaga ta odnosi się zarówno do świętowania religijnego jak i zupełnie świeckiego. Dla ludzi „Solidarność” świętowanie każdorazowej...

  czytaj więcej
 • Czterokołowa mentalność - Kazimierz Pasternak

  Czterokołowa mentalność

  Kazimierz Pasternak

   

  Kilkumilionowej grupie Polaków trudno jest spędzić chociażby dzień bez samochodu. Nawet kilkusetmetrowy odcinek z domu do sklepu z gazetami pokonują samochodem, nie mówiąc już o handlowych wypadach po nieco większe zakupy. Samochód jest znakiem obywatelskiej tożsamości i społeczno – majątkowego prestiżu. Samochód pozwala na sobotnio – niedzielne wypady za miasto, pozwala pokonać nawarstwione...

  czytaj więcej
 • XXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

  XXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

   

  20 tys. członków NSZZ „Solidarność”, którzy setkami autokarów przyjechali z całej Polski, uczestniczyło w 26 pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w niedzielę 21 września br. Wśród pielgrzymów była matka ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystej sumie odprawianej na jasnogórskim szczycie przewodniczył ks. abp Józef Życiński. Wraz z metropolitą lubelskim mszę koncelebrowali m.in. abp Tadeusz...

  czytaj więcej
 • Szlify hutniczej inspekcji - Kazimierz Pasternak

  Szlify hutniczej inspekcji

  Kazimierz Pasternak

   

  Społeczni inspektorzy pracy w Celsa „Huta Ostrowiec” wybrani na nową 4-letnią kadencję postawili, bez zbędnej zwłoki, na skuteczność. Szkolenia, współdziałanie z naczelnym kierownictwem huty, zakładowymi organizacjami związkowymi i instytucjami państwowego nadzoru nad warunkami pracy mają usprawnić funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy. Z inicjatywy Ireneusza Zychnowskiego – zakładowego społecznego inspektora...

  czytaj więcej
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy - Anna Szybalska

  Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

  Anna Szybalska

   

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa rozporządzenie z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Natomiast uszczegółowienie zasad ujętych w tym rozporządzeniu powinno nastąpić w przepisach zakładowych, w regulaminach pracy, z uwzględnieniem organizacji pracy u danego pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawca nie ma obowiązku...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Ile musi trwać nękanie lub zastraszanie pracownika, by mogło być uznane za mobbing?

   

  Zgodnie z art. 943 Kodeksu pracy mobbing oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 60(699)

 • Post-rzeczywistość - Waldemar Bartosz

  Post-rzeczywistość

  Waldemar Bartosz

   

  Od jakiegoś czasu termin „post” robi prawdziwą karierę. Słyszymy i czytamy więc o post-modernizmie w literaturze i sztuce, niektórzy teologowie mówią o post-chrześcijaństwie, itd. Generalnie chodzi o to, że na przełomie XX i XXI wieku podważone zostały fundamenty dyskusji o naszej rzeczywistości. Relatywizm zastąpił realizm. Coraz rzadziej mówimy o istniejącej rzeczywistości a coraz częściej o wyobrażeniach...

  czytaj więcej
 • Sprzeciw - Kazimierz Pasternak

  Sprzeciw

  Kazimierz Pasternak

   

  Pracownik ukarany karą upomnienia lub nagany może się bronić za pomocą sprzeciwu. Decyzje w tej sprawie podejmuje pracownik. Sprzeciw jest ustawowo określony prawem a nie obowiązkiem pracownika, służącym dla zabezpieczenia ochrony praw i interesów pracowniczych. Przepisem, na który warto się powołać przy opracowywaniu sprzeciwu jest Art. 112 Kodeksu Pracy. W pierwszej kolejności pracownik po pisemnym zawiadomieniu o udzielonej karze...

  czytaj więcej
 • Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży - Krystyn Toczyłowski

  XXVIII rocznica NSZZ „Solidarność”

   

  Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

  Krystyn Toczyłowski

   

  W ostatnim dniu sierpnia, na zakończenie wakacji i z okazji 28-lecia powstania NSZZ „Solidarność” Zarząd Koła PZW „LIN” oraz Przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie zorganizowali zawody spławikowe dla dzieci do lat 16 na zbiornikach PZW w Chorzewie k/Jędrzejowa.

  Patronat...

  czytaj więcej
 • Ustalanie wysokości zasiłku chorobowego - Anna Szybalska

  Ustalanie wysokości zasiłku chorobowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.

  Anna Szybalska

   

  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2008r. (sygn. Sk 16/06), obowiązującego od dnia 7 lipca 2008r. orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa rozumiany w taki sposób, iż w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych?

   

  Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych mieści się w granicach uprawnień pracodawcy, zatem pracownik nie może odmówić wykonywania pracy w tych godzinach i ma obowiązek zastosować się do takiego polecenia. Jeżeli polecenie to jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub umową o pracę to może odmówić świadczenia pracy po godzinach....

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 59(698)

 • Lekcja historii - Waldemar Bartosz

  Lekcja historii

  Waldemar Bartosz

   

  Potępieńcze swary trwają nadal. Ze zdwojoną siłą odezwały się na trzydziestolecie powstania Wolnych Związków Zawodowych. Na próżno przypominać, że kłótnie takie dewaluują legendę antykomunistycznej opozycji i samej „Solidarności”. Na próżno też krzyczeć, że zaciekłe spory w sposób zasadniczy utrudniają utrzymanie niekwestionowanej roli „Solidarności” w zburzeniu systemu komunistycznego....

  czytaj więcej
 • Azjatyckie otwarcie - Kazimierz Pasternak

  Azjatyckie otwarcie

  Kazimierz Pasternak

   

  Fascynacja przedstawicieli rządu polskiego zakończoną olimpiadą spowodowała przyspieszenie kontaktów sportowo-gospodarczych z olimpijskim przodownikiem. Stadiony, autostrady, hotele i inna infrastruktura towarzysząca olimpiadzie zostały wykonane tanio, szybko i solidnie. Jeśli tak, to po co, zdaniem rządowych speców ryzykować z Euro 2012? Wystarczy pojechać, stosowne umowy podpisać i mieć pewność, że fachowcy łącznie z maszynami...

  czytaj więcej
 • Rady Pracowników po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008r. - Anna Szybalska

  Rady Pracowników po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008r.

  Anna Szybalska

   

  Sposób powoływania rady pracowników reguluje art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550), Zgodnie z art. 4 ust.1 tej ustawy, w przypadku gdy u pracodawcy działa: jedna organizacja związkowa - zarząd organizacji wybiera członków rady pracowników i powiadamia o tym...

  czytaj więcej
 • Informacja o stanie prac Komisji Trójstronnej

  Warszawa, 31 lipca 2008 r.

   

  INFORMACJA O STANIE PRAC

  POŁĄCZONYCH ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DS. SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH DS. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ POLITYKI GOSPODARCZEJ I RYNKU PRACY

   

  Połączone zespoły obradowały nad kwestiami dotyczącymi projektowanych emerytur pomostowych w okresie od 2 czerwca do 31 lipca 2008 r. W tym czasie odbyło się dziesięć posiedzeń połączonych zespołów.

  Połączone zespoły były wspomagane pracami...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 58(697)

 • Spotkanie strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi

  Spotkanie strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi

  (NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych, ZNP)

   

  Ustalenia stron w dniach 27-28 sierpnia 2008 r.

   

  1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje corocznie rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe...

  czytaj więcej
 • Święto Wolności i Solidarności

  Święto Wolności i Solidarności

   

  31 sierpnia br. w 28 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w Kieleckiej Bazylice Katedralnej o godz. 11.00 odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. bp. Kazimierz Gurda.

  Po nabożeństwie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ks. Jerzego Popiełuszki oraz pomnikiem upamiętniającym powstanie NSZZ „Solidarność”. W uroczystościach oprócz związkowców uczestniczyli parlamentarzyści...

  czytaj więcej
 • Solidarność świata

  Solidarność świata

   

  „Solidarność świata. Globalizacja i Solidarność a nauczanie Jana Pawła II” - pod takim tytułem 30 sierpnia na Zamku Królewskim odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”

  W przededniu 28. rocznicy powstania NSZZ "S" uczestnicy konferencji zastanawiali się, jak wcielać w życie społeczne w coraz bardziej globalnej gospodarce nauczanie Jana Pawła II o solidarności. Patronat...

  czytaj więcej
 • Petycja NSZZ "Solidarność"

  Pan Premier Donald Tusk

  Prezes Rady Ministrów

  Warszawa

   

  Petycja NSZZ Solidarność

   

  My, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, domagamy się godnej pracy i godnych emerytur dla wszystkich grup zawodowych. Jako organizatorzy kampanii społecznej „Godna praca - godna emerytura” apelujemy do Rządu RP o respektowanie znaczenia bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy dla trwałego wzrostu gospodarczego kraju oraz bezpieczeństwa pracowników...

  czytaj więcej
 • Godna praca - godna emerytura - godne życie

  „Godna praca – godna emerytura - GODNE ŻYCIE”

   

  29 sierpnia br. – w przeddzień rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych - w Warszawie odbyła się wielka manifestacja naszego Związku pod hasłem: „Godna praca – godna emerytura – godne życie”. Był to protest przeciwko obecnej polityce rządu. „Solidarność” domaga się m.in. poszanowania praw pracowniczych i związkowych, godnych emerytur, rezygnacji z pomysłu podwyższenia wieku...

  czytaj więcej
 • Odsłona prawdy - Waldemar Bartosz

  Odsłona prawdy

  Waldemar Bartosz

   

  Przyzwyczailiśmy się do medialnej tezy mówiącej, że pracownik w zakładzie pracy jest wyłącznie kosztem. Słyszymy i czytamy często, iż w Polsce koszty płacy są zbyt wysokie, że pracownicy za dużo żądają, że wzrost wynagrodzeń generuje wzrost cen, czyli inflację. W rozmaitych mediach cytuje się z reguły tych samych „ekspertów”, którzy jak mantrę powtarzają wyuczone sformułowania. W ślad za tym idzie kolejna teza,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 57(696)

 • Sierpniowe paralele - Waldemar Bartosz

  Sierpniowe paralele

  Waldemar Bartosz

   

  Właśnie minęła dwudziesta rocznica strajków z 1988r. i dwudziesta ósma rocznica Polskiego Sierpnia. Z pewnością obie rocznice mają wspólny mianownik. Jest nim dbałość o istnienie NSZZ „Solidarność”. To przede wszystkim. Przez te długie lata nauczyliśmy się, że istnienie „Solidarności” jest, co prawda warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do zachowania ładu społecznego w Polsce. Ten cel może...

  czytaj więcej
 • Godna praca i godna emerytura to godne życie

  Godna praca i godna emerytura to godne życie

   

  NSZZ Solidarność w przeddzień rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych organizuje manifestację w obronie godności pracowników. Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wystosował apel do członków związku o liczny udział w demonstracji, która odbędzie się 29 sierpnia br. w Warszawie. Kilkadziesiąt tysięcy związkowców przejdzie ulicami stolicy pod hasłem „Godna...

  czytaj więcej
 • Pracownik w sporze - Kazimierz Pasternak

  Pracownik w sporze

  Kazimierz Pasternak

   

  Dział dwunasty Kodeksu Pracy poświęcony jest rozpatrywaniu sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku reguluje tryb rozwiązywania pracowniczych sporów zbiorowych. Uprawnienia związków zawodowych związane z obroną indywidualnych praw pracowniczych w sporze z pracodawcą są określone w ustawie o związkach zawodowych. Do ochrony praw pracownika pozostającego w sporze z pracodawcą zostały powołane...

  czytaj więcej
 • Głodówka w starachowickim szpitalu

  Głodówka w starachowickim szpitalu

   

  Dziesięcioro pracowników starachowickiego szpitala rozpoczęło 26 sierpnia br. bezterminowy protest głodowy. Następnego dnia było już 15 protestujących. Akcję tę podjęły wszystkie związki zawodowe działające w szpitalu, w tym NSZZ "Solidarność". Związkowcy protestują przeciw planom prywatyzacji zadłużonego na ponad 50 mln zł szpitala. Radni powiatu mają decydować o kierunku przekształceń szpitala na czwartkowej sesji. Były...

  czytaj więcej
 • Stanowisko GIP dot. obowiązków pracodawcy - Anna Szybalska

  Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie interpretacji prawnej dotyczącej obowiązków pracodawcy wynikających z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych

  Anna Szybalska

   

  Generalny Inspektor Pracy przedstawił interpretację prawną dotyczącą obowiązków pracodawcy wynikających z przepisu art. 27 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami). W wyjaśnieniach tych wskazał, że wyżej...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Przebywający na długim zwolnieniu lekarskim pracownik chciałby podjąć dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło, przy czym działalność ta nie byłaby konkurencyjna dla pracodawcy. Czy pracując w czasie zwolnienia pracownik naraża się na negatywne konsekwencje?

   

  Co do zasady pracownikowi wolno podejmować dodatkowe zajęcie zarobkowe, chyba że szczegółowe przepisy wymagają uprzedniej zgody pracodawcy albo strony zawarły umowę o zakazie konkurencji,...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego