NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 75(714)

 • Czas próby - Waldemar Bartosz

  Czas próby

  Waldemar Bartosz

   

  Początek roku kalendarzowego nie różni się z pewnością od końca roku poprzedniego. Ta sama aura, ten sam klimat świąteczny. Jednak symboliczna cezura powoduje, że czujemy się starsi, że roztaczamy plany na kolejne miesiące, że czynimy własne postanowienia. Jeśli tak jest – to wskazane byłoby przyjrzenie się sprawom, które stają przed nami w 2009 roku, szczególnie w wymiarze ogólnonarodowym i społecznym. Po...

  czytaj więcej
 • Z nadzieją w Nowy Rok - Kazimierz Pasternak

  Z nadzieją w Nowy Rok

  Kazimierz Pasternak

   

  Tradycyjnie w szampańskich nastrojach, na sylwestrowych balach, prywatkach i koncertach miliony ludzi na całym świecie powitało nowy rok. Nie inaczej było w naszym kraju i województwie. Mimo oznak kryzysu nie straciły na znaczeniu gwiezdne fajerwerki i kanonady petard. Każdy w miarę możliwości starał się chociażby na chwilę zapomnieć o problemach minionego roku i bolączkach dnia codziennego. Radość z powitania nowego roku i nadzieja...

  czytaj więcej
 • Dni protestu

  Dni protestu

   

  18 grudnia 2008r., w ramach prowadzonej przez NSZZ "Solidarność" kampanii przeciw polityce rządu, w tym przeciw łamaniu zasad prowadzenia dialogu społecznego, protestowało przed Sejmem ok. 2000 związkowców. Protestujący domagali się od rządu wywiązania się ze swoich ustawowych konstytucyjnych obowiązków, rozmów z partnerami społecznymi, rozmów nie tylko na temat emerytur pomostowych, ale całego systemu emerytalnego. Na manifestację...

  czytaj więcej
 • Nowelizacyjne pułapki - Kazimierz Pasternak

  Nowelizacyjne pułapki

  Kazimierz Pasternak

   

  Sztuka pisania aktów prawnych była w całkiem nieodległych czasach polską specjalnością. Wybitni polscy prawnicy potrafili tworzyć akty prawne na całe dziesięciolecia, bez konieczności permanentnych nowelizacji. Polscy prawnicy, konstytucjonaliści słynęli w świecie z umiejętności opracowywania konstytucji wedle najlepszych metod i wykładni tekstu prawniczego. Podobnie można powiedzieć o polskiej szkole prawników –...

  czytaj więcej
 • Zwolnienia monitorowane - Anna Szybalska

  Zwolnienia monitorowane

  Anna Szybalska

   

  Procedura zwolnień monitorowanych została uregulowana w art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami). Zwolnienia monitorowane oznaczają rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Pracuję na stanowisku administracyjnym w dziale produkcji, jestem zatrudniona w systemie jednozmianowym, pracuję 8 godzin. Natomiast pracownicy fizyczni pracują w ruchu ciągłym i w systemie trzyzmianowym. Pracodawca zapowiedział, że będę musiała przepracować jeden dzień świąteczny. Czy może mnie zobowiązać do pracy w święto?

   

  Pracodawca zatrudniający przy tego typu pracach jedynie część pracowników, nie może żądać od pozostałych, by pracowali w...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 74(713)

 • Podsumowanie - Waldemar Bartosz

  Podsumowanie

  Waldemar Bartosz

   

  Kończący się rok jest znakomitą cezurą zmuszającą do podsumowań i do snucia planów na przyszłość jednocześnie. W skali kraju mijający 2008 rok był początkiem rządów ekipy Donalda Tuska. Taki wybór Polaków wyznaczał określone konsekwencje dla różnych środowisk, w tym też dla środowiska pracowniczego. Konsekwencje te są dość czytelne – poczynając od likwidacji tzw. „pomostówek” po sygnowanie...

  czytaj więcej
 • 2009 - ROK NIEPODLEGŁOŚCI

  2009 – ROK NIEPODLEGŁOŚCI

   

  9 września br. Komisja Krajowa ogłosiła rok 2009 Rokiem Niepodległości i Solidarności.

  W przyszłym roku obchodzone będą ważne rocznice związane z historią Polski i NSZZ „Solidarność”: 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, 25 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki a także 20 rocznica roku 1989r. Mottem tego roku są słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas ostatniego spotkania z „Solidarnością” w Watykanie 11 listopada...

  czytaj więcej
 • Nagrody dla najaktywniejszych - Kazimierz Pasternak

  Nagrody dla najaktywniejszych

  Kazimierz Pasternak

   

  Warto być aktywnym w swoim fachu. Przekonują się o tym chociażby zakładowi społeczni inspektorzy pracy, którzy za swoje osiągnięcie mogą liczyć na prestiżowe nagrody i wyróżnienia w ramach organizowanego co roku konkursu dla najaktywniejszych zakładowych społecznych inspektorów pracy przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem tego konkursu jest uaktywnienie zakładowych społecznych inspektorów pracy w wykonywaniu...

  czytaj więcej
 • "Fundusze Europejskie w Polsce - informacja i promocja" - Łukasz Kaproń

  „Fundusze Europejskie w Polsce – informacja i promocja”

  Łukasz Kaproń

   

  W dniach 26-28 listopada 2008r. Artur Jopek i Łukasz Kaproń wzięli udział w szkoleniu „Fundusze Europejskie w Polsce – informacja i promocja”. Szkolenie zostało zorganizowane w Hotelu Bliza w Wejherowie przez Biuro Szkoleń i Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” w ramach projektu "Czas na Fundusze Europejskie i Polskę marzeń" realizowanego...

  czytaj więcej
 • Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikom - Anna Szybalska

  Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikom

  Anna Szybalska

   

  Kodeks pracy przewiduje zasady odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone mu, a będące własnością pracodawcy. Odpowiedzialność ta opiera się na następujących przesłankach:

  - powierzenie mienia;

  - szkodzie w mieniu powierzonym;

  - bezprawności, czyli naruszeniu obowiązków pracowniczych, w tym zwłaszcza obowiązku zwrotu powierzonego mienia albo wyliczenia się z niego;

  - wina pracownika;...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Z jakim okresem przedawnia się roszczenie o wypłatę wyrównania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?

   

  W przypadkach, w których nie były wydawane decyzje, przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa....

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 72/73

 • Gorzka nauczka - Waldemar Bartosz

  Gorzka nauczka

  Waldemar Bartosz

   

  W ubiegłym tygodniu Związek Nauczycielstwa Polskiego (OPZZ), Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej odtrąbili sukces. Ma on dotyczyć emerytur pomostowych dla nauczycieli. W środowiskach pracowniczych nastała konsternacja. Wszak ZNP, który jest częścią OPZZ-u wraz z Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność" w sposób jednoznaczny domagał się od prezydenta RP zawetowania przyjętej przez większość...

  czytaj więcej
 • Z życzeniami radości - Kazimierz Pasternak

  Z życzeniami radości

  Kazimierz Pasternak

   

  Boże Narodzenie jest tradycyjnie radosnym i długo oczekiwanym niemal przez wszystkich świętem, pełnym rodzinnej harmonii i pokoju. Coraz większe tempo życia, marketingowe błyskotki i pożyczkowe zachęty nieco psują przedświąteczny nastrój. Wchodząc do pierwszego z brzegu marketu trudno się połapać w przepychu błyskotek reklamowanych i oferowanych z myślą o świątecznym kliencie. Nie brakuje wzorców kulturowo obcych naszej...

  czytaj więcej
 • Bezpieczeństwo pracy - nowelizowane - Kazimierz Pasternak

  Bezpieczeństwo pracy – nowelizowane

  Kazimierz Pasternak

   

  Od nowego roku kalendarzowego wchodzą w życie znowelizowane przepisy w obowiązującej ustawie – kodeks pracy. Nowelizacja jest wynikiem wdrażania do krajowego porządku prawnego dyrektyw unijnych i zasadniczo obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Jej celem jest doprecyzowanie już istniejących w kodeksie regulacji prawnych, wprowadzenie nowych zagadnień i zwiększenie...

  czytaj więcej
 • Zwolnienia grupowe - Anna Szybalska

  Zwolnienia grupowe

  Anna Szybalska

   

  Kwestie dotyczące zwolnień grupowych reguluje ustawa z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r. Nr 90, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

  Wyżej wymienione przepisy stosuje się w razie konieczności rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 71(710)

 • Pozoracja - Waldemar Bartosz

  Pozoracja

  Waldemar Bartosz

   

  Według posiadanych przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” informacji, w końcu listopada, co najmniej 1030 pracowników z firm działających w naszym regionie otrzyma wypowiedzenia umów o pracę. Taka ilość i takie tempo zwolnień zaskakuje i wielce niepokoi. Obawa też jest taka, że nie jest jeszcze koniec tym zwolnieniom. Niepokoi bowiem, póki co, bierność rządzących odnośnie zapobiegania wyczuwalnej właśnie...

  czytaj więcej
 • W rocznicę zbrodni stanu wojennego - Kazimierz Pasternak

  W rocznicę zbrodni stanu wojennego

  Kazimierz Pasternak

   

  Zbrodnia stanu wojennego mimo upływu 27 lat nadal nie została kompleksowo wyjaśniona i sprawiedliwie osądzona. Trudno również przewidzieć czy toczący się proces autorów stanu wojennego przed warszawskim sądem okręgowym pozwoli na ujawnienie pełnej prawdy i zakończy się sprawiedliwym wyrokiem. Stan wojenny staje się z roku na rok coraz bardziej medialnie marginalizowanym dramatem milionów ludzi, zaangażowanych...

  czytaj więcej
 • Obradował Zarząd Regionu - Andrzej Pawlik

  Obradował Zarząd Regionu

  Andrzej Pawlik

   

  2 grudnia br. obradował Zarząd Regionu Świętokrzyskiego. Zarząd zapoznał się z informacją z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej a także ze stanem przygotowań do akcji protestacyjnej „Godna praca – godna emerytura” zaplanowanej na 10 grudnia w Warszawie przed Senatem. Z naszego Regionu wyjedzie do Warszawy na pikietę 16 autokarów z przedstawicielami „Solidarności”, którzy będą uczestniczyć...

  czytaj więcej
 • Pracodawca Przyjazny Pracownikom

  Pracodawca Przyjazny Pracownikom

   

  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna drugą edycję Akcji Certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Doświadczenia pierwszej edycji Akcji i życzliwe uwagi stały się powodem zmian w regulaminie przyznawania Certyfikatu. Poza zmianami redakcyjnymi, na uwagę zasługuje zmiana wydłużająca okres prawa do korzystania z Certyfikatu przez pracodawcę laureata z roku do trzech lat. Laureaci poprzednich edycji Akcji mogą ponownie...

  czytaj więcej
 • Dokumenty

  Dokumenty

   

   

  Uchwała nr 25/08

  Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

  z dnia 2 grudnia 2008r.

   

   

  Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na podstawie § 56 Statutu NSZZ "Solidarność" stosownie do Uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 30/04 postanawia zawiesić działalność Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PKS Kielce SA oraz Zakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność"...

  czytaj więcej
 • Dyżur w pracy - Anna Szybalska

  Dyżur w pracy

  Anna Szybalska

   

  Zgodnie z art. 1515 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). W myśl art. 1515 § 2 Kodeksu pracy, czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Zwróciłam się z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie mi urlopu bezpłatnego na okres 2 miesięcy, uzasadniając go kłopotami zdrowotnymi mojego syna. Jednak pracodawca odmówił mi udzielenia urlopu we wskazanym przeze mnie terminie. Czy pracodawca miał do tego prawo?

   

  Zgodnie z art. 174 § 1 kodeksu pracy pracodawca na wniosek pracownika może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Jednakże uwzględnienie takiego wniosku zależy wyłącznie od uznania...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 70(709)

 • Przed kryzysem - Waldemar Bartosz

  Przed kryzysem

  Waldemar Bartosz

   

  Słowem-kluczem w ostatnich tygodniach stał się termin „kryzys”. Czasami można odnosić wrażenie, że wielu polityków pławi się tym, póki co, terminem. Wystarczy włączyć radio, obejrzeć TV czy zajrzeć do jakiejkolwiek gazety, aby dowiedzieć się o tym kryzysie. Dla dziennikarzy jest to z pewnością nośny temat, dla wielu przedsiębiorców – obawa a czasami pretekst, natomiast dla przeciętnego człowieka – lęk...

  czytaj więcej
 • Z informacją w biznes - Kazimierz Pasternak

  Z informacją w biznes

  Kazimierz Pasternak

   

  Budżet państwa, gminy czy przedsiębiorstwa na dany rok kalendarzowy pozwala zorientować się w podstawowych kierunkach realizowanych w danym roku z uwzględnieniem skali przychodów i wydatków, finansowaniu poszczególnych kierunków rozwoju i zakładanym deficycie. Batalie budżetowe na dobre rozkręcają się w końcowych miesiącach roku starego i początkowych nowego roku. Budżet nie należy do dokumentów tajnych....

  czytaj więcej
 • Halemba ostrzega - Kazimierz Pasternak

  Halemba ostrzega

  Kazimierz Pasternak

   

  Dramatyczna śmierć górników w metanowej Kopalni Halemba sprzed dwóch lat z całą bezwzględnością ukazuje skutki lekceważenia norm bezpieczeństwa przez ludzi z bezpośredniego dozoru kopalni. W pogoni za zyskiem spłonęli ludzie, górnicy, którzy tego dnia pracować nie powinni. Pracowali mimo przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu, bo w pierwszej kolejności liczył się zysk. Życie i zdrowie człowieka zostało...

  czytaj więcej
 • Zakres informacji przekazywanych radzie pracowników - Anna Szybalska

  Zakres informacji przekazywanych radzie pracowników

  Anna Szybalska

   

  Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawa z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006r. Nr 79, poz. 550 z późniejszymi zmianami), pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:

  1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

  2) stanu, struktury i przewidywanych zmian...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Przebywałem na zwolnieniu lekarskim i otrzymałem zwolnienie z pracy w trybie dyscyplinarnym. Czy w związku z tym przysługuje mi dłuższy termin na odwołanie się do sądu pracy?

   

  Termin na odwołanie do sądu pracy mają charakter materialny (zawity) i uchybienie im powoduje, że pozew wniesiony po czasie podlega oddaleniu. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym zatrudniony wnosi w ciągu 14 dnia od dnia doręczenia mu zawiadomienia o rozwiązaniu...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego