NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 50(689)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A”  (15 czerwca 2008r.)Wj 19, 1-6a; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36-10, 8

  ...

  czytaj więcej
 • Metropolia i prowincja - Waldemar Bartosz

  Metropolia i prowincjaWaldemar Bartosz

  Znowu żyjemy życiem mediów. Chwyciły temat. Jest nim nieistniejący, bo nikomu nieznany projekt ustawy o obszarach metropolitalnych. Chwyciły temat i go toczą jak ongiś dzieciaki fajerkę. Temat jest nośny, to się i toczy. Niewiele tylko wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Nikt, póki co ,nie powiedział jaki sens ma powołanie owych metropolii, jakie będą pełnić funkcje i czy tereny nie objęte obszarem tych metropolii nie staną się aby zapadłą...

  czytaj więcej
 • Konkurs dla aktywnych - Kazimierz Pasternak

  Konkurs dla aktywnychKazimierz Pasternak

  Co roku Państwowa Inspekcja Pracy organizuje konkurs dla najaktywniejszych zakładowych społecznych inspektorów pracy z cennymi nagrodami. Tak jest również w tym roku. Wnioski konkursowe są przyjmowane do 15 czerwca przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Oceniany jest dorobek inspektorski za rok kalendarzowy 2007. Najważniejsze w ocenie są rezultaty inspektorskich kontroli, podejmowanych inicjatyw i zgłaszanych uwag dla pracowników...

  czytaj więcej
 • Opinia nr 5/2008 WKDS ws problemów płacowych w DPS woj. świętokrzyskiego

  Opinia Nr 5/2008Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiegoz dnia 20 maja 2008 rokuw sprawie występujących problemów płacowych w domach pomocy społecznej woj. świętokrzyskiego

  Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 20 maja br. podjęła temat trudnej sytuacji płacowej pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w woj. świętokrzyskim. Komisja została zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa...

  czytaj więcej
 • Wypowiedzenie zmieniające - Łukasz Czarniecki

  Wypowiedzenie zmieniająceŁukasz Czarniecki

  Wypowiedzenie warunków pracy jest jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez pracodawcę mającą na celu zmianę warunków istniejącego stosunku pracy (art. 42 Kodeksu pracy). Wypowiedzenie zmieniające można zastosować do wszystkich rodzajów umów o pracę, które można wypowiedzieć, tj. umowy na czas nieokreślony, umowy na okres próbny oraz umowy na czas określony z uwzględnieniem art....

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 49(688)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na X NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A” (8 czerwca 2008r.)Oz 6, 3-6; Rz 4, 18-25; Mt 9, 9-13

  <<Miłosierdzie>> – to słowo staje się obce w naszej mowie, a jego praktykowanie bywa coraz trudniejsze. Uważamy przeważnie, że nie jesteśmy zobowiązani, by czynić miłosierdzie. I dlatego prawdopodobnie praktykujemy je niedbale, bez serca. Miłosierdzie biblijne jest czymś więcej niż tylko zrozumieniem nędzy ludzkiej, czynnym współczuciem,...

  czytaj więcej
 • Stereotypy - Waldemar Bartosz

  StereotypyWaldemar Bartosz

  Czytając prasę popularną spotykamy rozmaite opinie na interesujące tematy. Opinie te w sposób zasadniczy kształtują poglądy szerokich rzesz społecznych. Według badań socjologicznych aż 70% naszych poglądów jest ukształtowanych pod wpływem środków masowego przekazu. W wielu przypadkach przejmujemy medialne poglądy jako swoje na zasadzie autorytetu. Tak się złożyło, że w świecie zachodnim, kształtowanym przez masową komunikację medialną, telewizja,...

  czytaj więcej
 • Ojciec Święty w Kielcach - Kazimierz Pasternak

  W rocznicę pielgrzymki

  Ojciec Święty w KielcachKazimierz Pasternak

  Trzeciego czerwca mija siedemnasta rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi świętokrzyskiej. Ta pielgrzymka była i jest szczególnym wyróżnieniem dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego i dziejowym wydarzeniem, które zapewne w przewidywalnej przyszłości nie powtórzy się. Pierwsze kroki skierował Ojciec Święty do Kielc, stolicy województwa, miasta bardzo doświadczonego...

  czytaj więcej
 • Produkcja wypoczynku nie znosi - Kazimierz Pasternak

  Produkcja wypoczynku nie znosiKazimierz Pasternak

  Wypoczynek pracowników jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jest zdefiniowany w konstytucji i prawie międzynarodowym. Podlega ochronie. Jest szczegółowo zdefiniowany w przepisach głównie dotyczących czasu pracy, dni wolnych od pracy i urlopów wypoczynkowych. W porównaniu do sytuacji ludzi zatrudnionych w fabrykach z okresu dziewiętnastowiecznego kapitalizmu pozbawionych wszelkich wolności i praw,...

  czytaj więcej
 • Wskaźnik do kosza? - Mieczysław Gójski

  Wskaźnik do kosza?Mieczysław Gójski

  W poprzednim numerze Tygodnika Solidarność Świętokrzyska, w artykule „Pensje naszych biednych menedżerów” przedstawiono pomysł PO i PSL dotyczący likwidacji „ustawy kominowej”. Ustawy, która ogranicza wysokość wynagrodzeń dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach skarbu państwa oraz spółkach tworzonych przez samorząd terytorialny (Ustawa z dn. 3 czerwca 2000r. o wynagrodzeniach...

  czytaj więcej
 • Odprawa z tytułu zwolnień grupowych - Łukasz Czarniecki

  Odprawa z tytułu zwolnień grupowychŁukasz Czarniecki

  Rozwiązanie umowy o pracę w trybie zwolnień grupowych, przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – rodzi po stronie pracowników prawo do odprawy pieniężnej.

  Zgodnie z przepisami ustawy, w razie trudności ekonomicznych...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

  Miałem wypadek w pracy i mam zwolnienie na 5 miesięcy. Wiem, że pierwsze 30 dni płaci zakład pracy ale później ZUS. Na jakiej zasadzie się oblicza i ile wynosi ten zasiłek?

  Jeśli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w pracy, oczywiście zostało to potwierdzone protokołem powypadkowym, od pierwszego dnia wypłacany jest zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.Podstawa zostaje wyliczona z wynagrodzenia z 12 miesięcy...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 48(687)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na IX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A” (1 czerwca 2008r.)Pwt 11, 18. 26-28; Rz 3, 21-25A. 28; Mt 7, 21-27

  Tylko człowiek z sercem może naprawdę słuchać tego, co inny mówi do niego. Przez „serce” Pismo święte rozumie centrum człowieka, miejsce, gdzie prawda jest należycie rozumiana, gdzie rodzi się wiara, a więc miejsce, w którym zapadają decyzje ważne dla życia ludzkiego. Tylko wówczas możemy powiedzieć, że usłyszeliśmy...

  czytaj więcej
 • Pomoc dla pomocy społecznej - Waldemar Bartosz

  Pomoc dla pomocy społecznejWaldemar BartoszOd czasu do czasu rozlega się medialna wrzawa dotycząca poziomu płac wielu grup zawodowych. Zazwyczaj hałas ten ma na celu przekonanie opinii publicznej, że żądania pracownicze są nieuzasadnione, że niszczą gospodarkę, zwiększają inflację i są źródłem innych nieszczęść. Nic to, że koszty utrzymania rosną, że wzrost cen żywności sięgnąć może nawet 25 procent. Jednocześnie często te same media przekonują, że należy znieść tzw. „ustawę...

  czytaj więcej
 • Pensje naszych biednych menedżerów - Mieczysław Gójski

  Pensje naszych biednych menedżerówMieczysław GójskiKoalicja rządząca realizuje wcześniejsze pomysły dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach skarbu państwa oraz skarbu gminy. Dotychczasowe przepisy reguluje ustawa z 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Ustawa została uchwalona przez parlament, w którym większość miała koalicja AWS-UW. Prawo wówczas...

  czytaj więcej
 • Strajkowa legalność - Kazimierz Pasternak

  Strajkowa legalnośćKazimierz PasternakZwiązki zawodowe mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do strajku, co nie oznacza zupełnej dobrowolności w tej materii. Obowiązująca ustawa o sporach zbiorowych szczegółowo określa zarówno problemy, które mogą być przedmiotem sporu (ostatecznie strajku) jak i tryb postępowania zarówno na etapie zgłaszania i prowadzenia sporu zbiorowego jak i strajku. Związek zawodowy zgłaszający spór zbiorowy może uprzedzić pracodawcę...

  czytaj więcej
 • Prawo do zwolnienia od wykonywania pracy - Łukasz Czarniecki

  Prawo do zwolnienia od wykonywania pracyŁukasz CzarnieckiPrawo do płatnego zwolnienia od pracy jest jednym z ważniejszych uprawnień związkowców, niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych przyznaje związkowcom prawo zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w granicach określonych przepisami prawa. Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   W umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony podpisałem klauzulę, iż umowa może zostać rozwiązana za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy jest dozwolone wprowadzania dłuższych okresów wypowiedzenia niż wynika to z Kodeksu pracy?

   Niezależnie od regulacji zawartej w art. 36 § 5 Kodeksu pracy, która zezwala stronom, ustalić umownie dłuższy okres wypowiedzenia w razie, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 47(686)

 • Ekonomia solidarna

  Ekonomia Solidarna

  Ekonomia solidarna – to przewodni temat zawartości podwójnego numeru miesięcznika „Więź” (kwiecień-maj 2008r.). Problem istotny, przede wszystkim dla związkowców, choć nie tylko. Wielu publikujących tam autorów przekonuje, że „ekonomia społeczna to tworzenie instytucji nastawionych przede wszystkim nie na maksymalizację zysku, lecz na uczestnictwo i aktywizację różnych słabych grup społecznych”. Szczególnie przekonywujący...

  czytaj więcej
 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy - Łukasz Czarniecki

  Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

  Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowyŁukasz Czarniecki

   Przepisy Kodeksu pracy w art. 92 przewidują dla pracowników świadczenia, które należą im się – pomimo faktycznego niewykonywania pracy – z tytułu niezdolności do pracy. Są to: wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy – tzw. wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek, który przysługuje pracownikom po 33 dniu choroby w roku kalendarzowym.Pracownik...

  czytaj więcej
 • Szufladkowanie ryzyka - Kazimierz Pasternak

  Szufladkowanie ryzykaKazimierz Pasternak

   Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy należy w świetle kodeksu pracy do obowiązków pracodawcy. Jest jednym z podstawowych warunków minimalizowania istniejących zagrożeń oraz ich ostatecznego wyeliminowania. Bez oceny ryzyka zawodowego nie jest możliwe codzienne systematyczne realizowanie obowiązków ochrony zdrowia i życia pracowników. Ocena ryzyka zawodowego według kodeksu pracy jest dokumentowana a o jej wynikach...

  czytaj więcej
 • Biało-czerwona na Monte Cassino - Kazimierz Pasternak

  Biało-czerwona na Monte CassinoKazimierz Pasternak

   18 maja to dzień victorii polskiego żołnierza spod Monte Cassino gdzie rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej. Polski żołnierz z drugiego korpusu dowodzonego przez gen. Władysława Andersa wywiązał się bohatersko z powierzonego zadania mimo wielkiej ofiary krwi i cierpień.

  Zdobycie wzgórza Monte Cassino wiosną 1944 roku nie należało do zadań łatwych. Podejmowane wcześniej próby zdobycia silnie ufortyfikowanego...

  czytaj więcej
 • Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" do Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II

  2008-ROK JANA PAWŁA IIPielgrzymka NSZZ "Solidarność"do Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II

   Przedstawiamy program pielgrzymki Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

   AGENCJA  TURYSTYCZNA “ AGRA” Sp. z o.o.25-510 Kielce ul.Piotrkowska 12Tel/fax: 041 34 446 49 ; tel. 0 41 368 21 70e-mail: pwagra@neostrada.pl

   Santo Subito - Pielgrzymka autokarowa do Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II

   Miasto:...

  czytaj więcej
 • Po 20 latach - Waldemar Bartosz

  Po 20 latachWaldemar Bartosz

  Badania historyczne nad niedawną przeszłością przypominają fakty, które zacierają się już w pamięci. Uwaga ta dotyczy m.in. wydanej niedawno przez krakowskie wydawnictwo Znak książki Antoniego Dudka pt. „PRL bez makijażu”. Autor przypomina w niej wydarzenia sprzed 20 lat. Otóż, kiedy wiosną 1988r. zastrajkowali pracownicy komunikacji miejskiej, trudno było przypuszczać, że rozpoczął się proces, który doprowadzi do upadku dyktatury...

  czytaj więcej
 • Rozważania - ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na VIII Niedzielę Zwykłą rok „A” (25 maja 2008r.)Iz 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34

  Czy na serio liczymy się z tym, że Bóg troszczy się o ludzi dziś, jutro i pojutrze? Czy wierzymy Jezusowi, że Bóg jest naszym Ojcem, który „rządzi dziejami świata” i losami człowieka? Bóg jest Ojcem nie tylko narodów chrześcijańskich i bogatych, ale jest Ojcem wszystkich, a zwłaszcza biednych;...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 130(768)

 • Nowe wyzwania - Waldemar Bartosz

  Nowe wyzwania

  Waldemar Bartosz

   

  Trwające w podstawowych jednostkach związkowych wybory są znakomitą okazją do stworzenia bilansu osiągnięć jak również problemów, przed którymi stoimy. Nie zawsze bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, iż dzięki zakładowym i międzyzakładowym organizacjom związkowym zachowane zostały znośne warunki pracy i płacy pomimo sytuacji kryzysowej w gospodarce. Nasza tendencja do nadmiernego autokrytycyzmu powinna być równoważona...

  czytaj więcej
 • SIP w Sejmie - Kazimierz Pasternak

  SIP w Sejmie

  Kazimierz Pasternak

   

  Kilkuset społecznych inspektorów pracy z całego kraju wzięło udział w okolicznościowym spotkaniu, które z racji jubileuszu 60-lecia powstania inspekcji odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu dnia 16 lutego bieżącego roku pod patronatem Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. W spotkaniu uczestniczyła także grupa społecznych inspektorów pracy z zakładów pracy województwa świętokrzyskiego. Zabierając głos Marszałek...

  czytaj więcej
 • Rokowania - przez ścianę - Kazimierz Pasternak

  Rokowania – przez ścianę

  Kazimierz Pasternak

   

  Rokowania wpisujące się w sferę dialogu społecznego, stanowiącego w myśl art. 20 konstytucji podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej decydują na co dzień o kształcie porozumień i jakości źródłowego, zakładowego prawa pracy. Są jednym z podstawowych filarów zbiorowego prawa pracy i kształtowania prawa pracy na poziomie pracodawcy. Zawarcie układu zbiorowego pracy nie jest możliwe z pominięciem rokowań....

  czytaj więcej
 • Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej

  Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej

   

  Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, iż „warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji protokołów wyborczych na kadencję 2010-2014 przez Regionalną Komisję Wyborczą jest dostarczenie do RKW aktualnej ankiety informującej o liczbie członków w danej organizacji związkowej na dzień 30 listopada 2009r. oraz analizy składek członkowskich za okres kadencji.”(pkt 6 uchwały nr 23/09 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego...

  czytaj więcej
 • Sonet pytający - Anna Błachucka

  16. Sonet pytający

   

  Prosto z dzieciństwa, bez butów, bagaży,

  W pierwszej sukience z półki kobiecości

  Chcę się wywinąć światłu i bieg zdarzeń

  Skierować w stronę kuszącej - mroczności.

   

  Nikt mnie nie strzeże i dziś nie dbam o to!

  Nie wiem czy diabeł, czy anioł klucz rzucił,

  Czy to los kusi, czy czas ma kłopoty

  Czy przestwór nocy srebrem bałamuci.

   

  A może trzeba będzie przeszłość błagać

  W niemocy ciała, w myśli poplątaniu?

  Może...

  czytaj więcej
 • Praca w niedzielę - Stanowisko Głównego Inspektora Pracy - Anna Szybalska

  Praca w niedzielę - Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 4 sierpnia 2009r.

  Anna Szybalska

   

  Co do zasady dla pracownika niedziela jest dniem wolnym od pracy. Wyjątkowo można zatrudnić pracownika w niedzielę, w sytuacjach przewidzianych w art. 15110 kodeksu pracy, czyli:

  1)         w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Mój pracodawca zatrudnia 30 pracowników, w tym roku chce zrezygnować z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych, a w zamian chce wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Czy jego działanie jest zgodne z prawem?

   

  Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami.) pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego