NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 64(703)

 • Pozjazdowe refleksje - Waldemar Bartosz

  Pozjazdowe refleksje

  Waldemar Bartosz

   

  Właśnie skończyły się obrady XXII Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność". Zazwyczaj zjazdy te wytyczały określoną perspektywę dla Związku a bardzo często dla całego kraju. Zjawisko to widoczne było w szczególności w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas Zjazdy były momentami granicznymi dla kraju, wyznaczały bowiem cezurę dla wydarzeń państwowych. Dzisiaj, co prawda, zmieniła się rola Związku, a co za tym...

  czytaj więcej
 • Nasi związkowcy manifestowali w Paryżu

  Nasi związkowcy manifestowali w Paryżu

   

  Około stu związkowców z różnych regionów Polski manifestowało 7 października br. na placu Trocadero w Paryżu razem z działaczami innych europejskich związków zawodowych z okazji Światowego Dnia Godnej Pracy.

  Pochód liczący kilka tysięcy osób przeszedł przez centrum miasta do placu Trocadero, gdzie odbył się wiec połączony z koncertami. Obok sztandarów francuskich związkowców transparenty...

  czytaj więcej
 • Kominowi truciciele - Kazimierz Pasternak

  Kominowi truciciele

  Kazimierz Pasternak

   

  W miejsce, jeszcze nie tak dawno, dymiących fabrycznych kominowych gigantów, całkiem niespodziewanie pojawiły się tysiące domowych kominów trujących ludzi i otoczenia. Nie radzą sobie z tym problemem inspektoraty środowiskowe i inne instytucje państwowego i samorządowego nadzoru nad ochroną środowiska naturalnego w tym szczególnie powietrza. Wystarczy pojawić się na krótkim spacerze w bardziej zaludnionej miejscowości,...

  czytaj więcej
 • Wypadek śmiertelny i co dalej? - Kazimierz Pasternak

  Wypadek śmiertelny i co dalej?

  Kazimierz Pasternak

   

  Co roku krajowe statystyki odnotowują śmierć kilkuset pracowników na stanowiskach pracy. Niełatwo będzie w okresie najbliższych kilku lat uzyskać w tym zakresie wyraźną poprawę mimo coraz doskonalszych środków produkcji i sposobów organizacji pracy. Śmierć pracownika jest zawsze dramatem dla najbliższych, kolegów, pracodawcy o szeroko pojmowanego społeczeństwa. Dobrze, jeśli znajdą się ludzie życzliwi...

  czytaj więcej
 • Bieg przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy - Anna Szybalska

  Bieg przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

  Anna Szybalska

   

  W myśl art. 291 § 1 kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wyjątkowo jednak roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem innych terminów, a mianowicie odpowiednio terminu jednorocznego lub dziesięcioletniego.

  Z upływem jednego roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Kiedy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) będą miały miejsce zwolnienia grupowe, a kiedy indywidualne?

   

  Zwolnienia grupowe wystąpią, jeżeli u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników następuje konieczność rozwiązania stosunków pracy z przyczyn...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 63(702)

 • Rocznice - Waldemar Bartosz

   

  Rocznice

  Waldemar Bartosz

   

  W momencie wydania tego numeru naszego Tygodnika trwać będzie XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Zjazd ten ma szczególną wymowę, bo trwa w szczególnym czasie.

  Dokładnie 16 października upływa trzydziesta rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Stąd wybór miejsca zjazdu padł na rodzinne miasto Jana Pawła II – na Wadowice. Wybór ten jak również pielgrzymka...

  czytaj więcej
 • Skazane na dożywianie - Kazimierz Pasternak

  Skazane na dożywianie

  Kazimierz Pasternak

   

  Wraz z nadejściem jesiennych chłodów wraca nierozwiązany od lat przez kolejne rządy problem głodu dzieci polskich. Zorganizowane kilka razy do roku zbiórki żywności są w stanie jedynie na krótki okres złagodzić to wstydliwe zjawisko. Potrzeba jednak kompleksowych rozwiązań, wrażliwych ludzi, determinacji samorządów i zaangażowania się rządu. Nie wystarczy jedynie hasłowe zajmowanie się tym tematem przy okazji...

  czytaj więcej
 • Pracownik nie może dopłacać - Kazimierz Pasternak

  Pracownik nie może dopłacać

  Kazimierz Pasternak

   

  Obowiązki pracodawcy określone w przepisach prawnych nie mogą być traktowane zwyczajowo z próbami ich przerzucania na pracowników. Dotyczy to wielu segmentów prawa pracy, w tym szczególnie przepisów związanych z ochroną zdrowia i życia pracowników. Zgodnie z art. 2379 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie użytkowanych przez...

  czytaj więcej
 • Kary porządkowe - Anna Szybalska

  Kary porządkowe

  Anna Szybalska

   

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować kary porządkowe.

  Stosownie do art. 108§1 kodeksu pracy wyróżnia się:

  - karę upomnienia;

  - karę nagany;

  Natomiast zgodnie z art. 108 §2 kodeksu pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy można wykorzystać w następnym roku kalendarzowym dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem?

   

  Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego zwolnienia. Dni wolnych przysługujących  w danym roku z tytułu opieki nad dzieckiem nie można jednak...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 62(701)

 • Tytanik - Waldemar Bartosz

  Tytanik

  Waldemar Bartosz

   

  Przez media przetaczają się zajadłe polemiki między aktorami krajowej sceny politycznej. Również na lokalnej scenie potyczki są widoczne, choć w innych, stosownych proporcjach.

  Nie tak dawno byliśmy świadkami dyskusji na konferencje prasowe o tym, kto przeszkadza naszemu województwu w jego rozwoju. Szukać winnych trzeba, bo półmetek kadencji samorządowej właśnie minął i niebawem trzeba zdać sprawę z włodarzowania. A że sytuacja...

  czytaj więcej
 • XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

  XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

   

  O najważniejszych sprawach pracowniczych i społecznych będą dyskutować delegaci na XXII Krajowym Zjeździe NSZZ "Solidarność" w Wadowicach w dn. 9-10 października 2008r.

  Komisja Krajowa wybierając miejsce Zjazdu – Wadowice chciała w ten sposób uczcić trzydziestą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Rok 2008 został ogłoszony przez NSZZ "Solidarność" Rokiem Jana Pawła...

  czytaj więcej
 • Oddał życie w służbie drugiemu - Kazimierz Pasternak

  Oddał życie w służbie drugiemu

  Kazimierz Pasternak

   

  Po ludzku biorąc, gdyby nie brutalna zbrodnia, żyłby do dzisiaj. Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko bestialsko zamordowany jest w drodze na ołtarze. „Solidarność” i miliony ludzi w Polsce i na całym świecie modli się o rychłe wyniesienie Sługi Bożego Ks. Jerzego na ołtarze. Jego bohaterstwo, prostota, skromność, odwaga i moc służby drugiemu człowiekowi w potrzebie jakże jest znane i szanowane. W wirze społecznego...

  czytaj więcej
 • Komunikat Trójstronnej Komisji d/s Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dn. 24.09.2008r.

  Warszawa, 24 wrzesień 2008r.

  Komunikat

  Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

  z posiedzenia w dn. 24 września 2008r.

   

  Informacja z prac nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych była tematem obrad Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która odbyła się w dniu 24 września 2008 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie. Obradom przewodniczył Waldemar Pawlak – Wiceprezes...

  czytaj więcej
 • Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika - Anna Szybalska

  Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika

  Anna Szybalska

   

  Zgodnie z art. 32§1 Kodeksu pracy, każda ze stron, zatem i pracownik, może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę na okres próbny i umowę zawartą na czas nieokreślony. Inaczej jest w przypadku umów na czas określony. Celem tego typu umowy jest bowiem zapewnienie trwałości stosunku pomiędzy stronami oraz okres, na jaki umowa została zawarta. Z tego powodu zasadą jest, że umowy terminowej pracownik nie może...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Wypowiedziałem umowę o pracę pracodawcy. Mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia, czy w jego trakcie mogę skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy?

   

  Pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Zgodnie z art. 37 §1 i §2 Kodeksu pracy wymiar zwolnienia wynosi:

  - 2 dni, w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

  - 3 dni, w okresie...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 61(700)

 • Karty pamięci - Waldemar Bartosz

  Karty pamięci

  Waldemar Bartosz

   

  Skończyły się uroczystości sierpniowe i przed nami zabiegi dnia codziennego. Mało związane z podniosłością i świętem. Tak już jest ułożone życie, że sacrum przeżywane jest wzniośle i dlatego z utęsknieniem na nie oczekujemy. Samo świętowanie jest właśnie wyrażeniem owej radości z przeżywania sacrum. Uwaga ta odnosi się zarówno do świętowania religijnego jak i zupełnie świeckiego. Dla ludzi „Solidarność” świętowanie każdorazowej...

  czytaj więcej
 • Czterokołowa mentalność - Kazimierz Pasternak

  Czterokołowa mentalność

  Kazimierz Pasternak

   

  Kilkumilionowej grupie Polaków trudno jest spędzić chociażby dzień bez samochodu. Nawet kilkusetmetrowy odcinek z domu do sklepu z gazetami pokonują samochodem, nie mówiąc już o handlowych wypadach po nieco większe zakupy. Samochód jest znakiem obywatelskiej tożsamości i społeczno – majątkowego prestiżu. Samochód pozwala na sobotnio – niedzielne wypady za miasto, pozwala pokonać nawarstwione...

  czytaj więcej
 • XXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

  XXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

   

  20 tys. członków NSZZ „Solidarność”, którzy setkami autokarów przyjechali z całej Polski, uczestniczyło w 26 pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w niedzielę 21 września br. Wśród pielgrzymów była matka ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystej sumie odprawianej na jasnogórskim szczycie przewodniczył ks. abp Józef Życiński. Wraz z metropolitą lubelskim mszę koncelebrowali m.in. abp Tadeusz...

  czytaj więcej
 • Szlify hutniczej inspekcji - Kazimierz Pasternak

  Szlify hutniczej inspekcji

  Kazimierz Pasternak

   

  Społeczni inspektorzy pracy w Celsa „Huta Ostrowiec” wybrani na nową 4-letnią kadencję postawili, bez zbędnej zwłoki, na skuteczność. Szkolenia, współdziałanie z naczelnym kierownictwem huty, zakładowymi organizacjami związkowymi i instytucjami państwowego nadzoru nad warunkami pracy mają usprawnić funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy. Z inicjatywy Ireneusza Zychnowskiego – zakładowego społecznego inspektora...

  czytaj więcej
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy - Anna Szybalska

  Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

  Anna Szybalska

   

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa rozporządzenie z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Natomiast uszczegółowienie zasad ujętych w tym rozporządzeniu powinno nastąpić w przepisach zakładowych, w regulaminach pracy, z uwzględnieniem organizacji pracy u danego pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawca nie ma obowiązku...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Ile musi trwać nękanie lub zastraszanie pracownika, by mogło być uznane za mobbing?

   

  Zgodnie z art. 943 Kodeksu pracy mobbing oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 60(699)

 • Post-rzeczywistość - Waldemar Bartosz

  Post-rzeczywistość

  Waldemar Bartosz

   

  Od jakiegoś czasu termin „post” robi prawdziwą karierę. Słyszymy i czytamy więc o post-modernizmie w literaturze i sztuce, niektórzy teologowie mówią o post-chrześcijaństwie, itd. Generalnie chodzi o to, że na przełomie XX i XXI wieku podważone zostały fundamenty dyskusji o naszej rzeczywistości. Relatywizm zastąpił realizm. Coraz rzadziej mówimy o istniejącej rzeczywistości a coraz częściej o wyobrażeniach...

  czytaj więcej
 • Sprzeciw - Kazimierz Pasternak

  Sprzeciw

  Kazimierz Pasternak

   

  Pracownik ukarany karą upomnienia lub nagany może się bronić za pomocą sprzeciwu. Decyzje w tej sprawie podejmuje pracownik. Sprzeciw jest ustawowo określony prawem a nie obowiązkiem pracownika, służącym dla zabezpieczenia ochrony praw i interesów pracowniczych. Przepisem, na który warto się powołać przy opracowywaniu sprzeciwu jest Art. 112 Kodeksu Pracy. W pierwszej kolejności pracownik po pisemnym zawiadomieniu o udzielonej karze...

  czytaj więcej
 • Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży - Krystyn Toczyłowski

  XXVIII rocznica NSZZ „Solidarność”

   

  Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

  Krystyn Toczyłowski

   

  W ostatnim dniu sierpnia, na zakończenie wakacji i z okazji 28-lecia powstania NSZZ „Solidarność” Zarząd Koła PZW „LIN” oraz Przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie zorganizowali zawody spławikowe dla dzieci do lat 16 na zbiornikach PZW w Chorzewie k/Jędrzejowa.

  Patronat...

  czytaj więcej
 • Ustalanie wysokości zasiłku chorobowego - Anna Szybalska

  Ustalanie wysokości zasiłku chorobowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.

  Anna Szybalska

   

  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2008r. (sygn. Sk 16/06), obowiązującego od dnia 7 lipca 2008r. orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa rozumiany w taki sposób, iż w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych?

   

  Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych mieści się w granicach uprawnień pracodawcy, zatem pracownik nie może odmówić wykonywania pracy w tych godzinach i ma obowiązek zastosować się do takiego polecenia. Jeżeli polecenie to jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub umową o pracę to może odmówić świadczenia pracy po godzinach....

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego