NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 43(682)

 • Świadczenia pieniężne po ustaniu stosunku pracy - Łukasz Czarniecki

  Świadczenia pieniężne po ustaniu stosunku pracy 

  Łukasz Czarniecki

   

  Najczęściej, gdy myślimy o świadczeniach pieniężnych przysługujących pracownikom wymieniamy słowo wynagrodzenie. Rzeczywiście jest to podstawowe świadczenie, jakie przysługuje za wykonywaną pracę. Trzeba jednak pamiętać, że również po ustaniu stosunku pracy pracownik ma prawo do pewnych świadczeń, a jego prawo wiąże się z odpowiednimi obowiązkami po stronie pracodawcy. Tymi obowiązkami są obliczenie i wypłacenie...

  czytaj więcej
 • Podziękowania

  Podziękowania

   

  Jak każdego roku do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach nadeszły najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Za pamięć i życzenia serdecznie wszystkim dziękujemy.

  Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

  Waldemar Bartosz

  Przewodniczący

   

  Życzenia nadesłali:

   

  Ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki

  Ksiądz biskup ordynariusz diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan

  Ksiądz biskup Kazimierz Gurda

  Ksiądz...

  czytaj więcej
 • Śmiertelne pułapki - Kazimierz Pasternak

  Śmiertelne pułapki 

  Kazimierz Pasternak

   

  Codziennie na świecie ponad 300 tysięcy osób ulega wypadkom przy pracy w tym 600 ponosi śmierć. W Polsce corocznie jest odnotowywanych blisko 90 tysięcy wypadków przy pracy, a około 500 osób traci życie na stanowiskach pracy. Ponad 500 tysięcy pracowników jest zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych. Od lat do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi w przemyśle maszynowym, transporcie, budownictwie,...

  czytaj więcej
 • Ten jest z ojczyzny mojej - Waldemar Bartosz

  Ten jest z ojczyzny mojej

  Waldemar Bartosz

   

  Ostatnie tygodnie zdominowane są w mediach przez konflikt wywołany chińskimi represjami w stosunku do protestujących Tybetańczyków. Wiemy tyle, co skąpo podadzą media. Niewiedza jest duża skoro nawet Prezydent miasta wojewódzkiego publicznie przypuszczał, że demonstracje Tybetańczyków wynikają ze zbliżającej się Olimpiady w Pekinie. Po prostu, podstępni Tybetańczycy postanowili zepsuć chińskie święto pod tytułem Olimpiada....

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A” (27 kwietnia 2008r.)

  Dz 8, 5-8. 14-17; 1P 3, 15-18; J 14, 15-21

   

  Kościół misyjny i Kościół prześladowany, Kościół oddany twardej i wytężonej pracy, a jednocześnie żyjący w głębokim zjednoczeniu z Bogiem – to nie sprzeczności wykluczające się wzajemnie. Do jednego i drugiego uzdalnia Duch Święty, którego otrzymał od Chrystusa. Duch Święty wzbudza w Kościele boski...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 42(681)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Kiedy i na jakich zasadach pracownik nabywa prawo do wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jest wypłacany pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w naturze w przewidzianym na to okresie czasu, czyli w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo oraz w trzech pierwszych miesiącach roku następującego, a nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę. Zasady wypłacania ekwiwalentu są...

  czytaj więcej
 • Norma pracy - Kazimierz Pasternak

  Norma pracy

  Kazimierz Pasternak

   

  W celu uzyskania większej wydajności pracy mają zastosowanie w procesach produkcyjnych normy pracy. Ustawodawca dopuszcza w prawie pracy tego rodzaju możliwość. Normy pracy stanowiące miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości mogą być stosowane, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy (art. 83 § 1 Kodeksu Pracy). Tak więc normy pracy mogą być stosowane jedynie w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, to jest wszędzie tam gdzie istnieje realna...

  czytaj więcej
 • Manifestacja w Lubljanie

  Manifestacja w Lubljanie

   

  W Lubljanie, stolicy Słowenii, manifestowało przeciwko niskim płacom w Europie ponad 30 tys. związkowców.

  5 kwietnia w odbyło się nieformalne spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej. W tym samym czasie na ulicach Lubljany odbyła się manifestacja związkowców z całej Europy, w której wzięło udział kilkuset przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Protest zorganizowała Europejska Konfederacja Związków...

  czytaj więcej
 • Konkurs rozstrzygnięty - Mieczysław Gójski

  Konkurs rozstrzygnięty

  Mieczysław Gójski

   

  29 marca bieżącego roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Udział w nim wzięło 54 uczniów. Finał został poprzedzony eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło ponad czterystu uczniów z 24 szkół. Konkurs adresowany był do uczniów szkół Ponadgimnazjalnych a więc osób, które niebawem wejdą...

  czytaj więcej
 • Apel

  Apel

  Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

  z dnia 08 kwietnia 2008r.

   

  „NSZZ „Solidarność” przez długie lata walczył z przemocą, bez stosowania przemocy, otrzymując z całego świata wiele gestów solidarności i poparcia. Obrona wolności i praw człowieka są jednym z najważniejszych doświadczeń Związku. Z tego powodu nie możemy być obojętni wobec krwawego tłumienia przez władze chińskie pokojowych demonstracji, które mają miejsce w...

  czytaj więcej
 • Stracony czas - Waldemar Bartosz

  Stracony czas

  Waldemar Bartosz

   

  Przyzwyczailiśmy się już do twarzy ludzi z nowego rządu. Minęło wszak kilka miesięcy od expose Premiera Donalda Tuska. Pisaliśmy wówczas, że skład nowego rządu wskazuje na polityczny jego cel. Został on określony jako „przeniesienie” Donalda Tuska w dobrej kondycji politycznej do wyborów prezydenckich, czyli do 2010 roku. Nadal wszystko na to wskazuje. Rząd nie podejmuje żadnych odważniejszych decyzji w obawie o naruszenie status...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 41(680)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A” (13 kwietnia 2008r.)

  Dz 2, 14a. 36-41; 1P 2, 20b-25; J 10, 1-10

   

  W sakramencie chrztu św. otrzymaliśmy Ducha Świętego – Ducha rozeznania dobrego i złego. Weszliśmy do bezpiecznej owczarni Dobrego Pasterza, który umarł za nas i zmartwychwstał. Gdziekolwiek rozlegnie się Jego znajomy głos, powinienem się weń uważnie wsłuchiwać. Jeżeli On mnie poprowadzi – „choćby...

  czytaj więcej
 • Olimpiada i Solidarność - Waldemar Bartosz

  Olimpiada i Solidarność

  Waldemar Bartosz

   

  Kolejny bunt Tybetańczyków zwrócił uwagę świata na ich dramat. Wynarodowieni, kolonizowani – w tym stanie skazani są przez Chińską Republikę Ludową na zagładę. Tybetańczycy zwrócili uwagę nie tylko na siebie, ale na ważny problem – dramatycznego łamania elementarnych praw ludzkich w Chinach. Dzieje się tak od dziesięcioleci przy milczącej akceptacji wolnego świata. Wolny świat przedkłada swoje interesy, liczne...

  czytaj więcej
 • Człowiek - brzmi dumnie - Kazimierz Pasternak

  Człowiek – brzmi dumnie

  Kazimierz Pasternak

   

  Chcemy mieszkać, pracować i żyć w otoczeniu ludzi życzliwych, wrażliwych na los innych. W natłoku codziennie medialnie nagłaśnianego zła tego rodzaju tęsknota nabiera dodatkowo szczególnego znaczenia. Nie chcemy żyć w ciągłym lęku, zastraszeniu, w obawie o własne zdrowie i życie. Stąd czymś naturalnym staje się promowanie ludzi dobrych w naszym lokalnym środowisku. Temu celowi służą między innymi licznie organizowane plebiscyty...

  czytaj więcej
 • Pięćdziesiątki konsultowane - Kazimierz Pasternak

  Pięćdziesiątki konsultowane

  Kazimierz Pasternak

   

  Z dniem 24 marca 2008r. przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79 poz 530 z 10 maja 2006r.) mają zastosowanie także do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Ilość ta jest ustalana na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed datą wyborów...

  czytaj więcej
 • Systemy i rozkłady czasu pracy. Równoważny system czasu pracy w sytuacjach szczególnych - Łukasz Cza

  Systemy i rozkłady czasu pracy. Równoważny system czasu pracy w sytuacjach szczególnych

  Łukasz Czarniecki

   

  Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 16 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (art. 136 k.p.).

  Kodeks pracy...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Pracuję po 16 godzin co drugi dzień i po 14 godzin w co drugą sobotę miesiąca oraz 13 godzin jedną lub dwie niedziele w miesiącu. Co daje od 46 godzin do 61 godzin pracy w ciągu tygodnia. Chciałabym się dowiedzieć czy mam prawo do nadgodzin. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie pracy po 16 godzin (pracuję od 7 do 23), dzień po dniu.

   Zakładając, że podany rozkład czasu pracy ma charakter stały, to oznacza, że pracodawca bezpodstawnie planuje pracę w godzinach nadliczbowych,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 40(679)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Pracuję po 16 godzin co drugi dzień i po 14 godzin w co drugą sobotę miesiąca oraz 13 godzin jedną lub dwie niedziele w miesiącu. Co daje od 46 godzin do 61 godzin pracy w ciągu tygodnia. Chciałabym się dowiedzieć czy mam prawo do nadgodzin. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie pracy po 16 godzin (pracuję od 7 do 23), dzień po dniu.

   

  Zakładając, że podany rozkład czasu pracy ma charakter stały, to oznacza, że pracodawca bezpodstawnie planuje pracę w godzinach nadliczbowych,...

  czytaj więcej
 • System zadaniowego czasu pracy - Łukasz Czarniecki

  System zadaniowego czasu pracy

  Łukasz Czarniecki

   

  ...

  czytaj więcej
 • Dźwigaj z głową - Kazimierz Pasternak

  Dźwigaj z głową

  Kazimierz Pasternak

   

  Urazy i schorzenia kręgosłupa spowodowane najczęściej nadmiernym obciążeniem fizycznym lub niewłaściwą organizacją pracy są poważnym problemem społecznym, medycznym i ekonomicznym. Są powodem chorób zawodowych. Są jednym z najczęściej sygnalizowanych skutków wypadków przy pracy. Urazy i schorzenia kręgosłupa są istotną przyczyną absencji chorobowej pracowników. Pracownicy służby zdrowia, handlu i transportu są najczęściej...

  czytaj więcej
 • Prawa obywatelskie - Waldemar Bartosz

  Prawa obywatelskie

  Waldemar Bartosz

   

  Powolny acz systematyczny wzrost liczby członków związków zawodowych w Polsce jest faktem. Wskazują na to ogólnopolskie statystyki a także codzienna praktyka. Decyzje o zorganizowaniu się pracowników w związek zawodowy docierają do struktur ponadzakładowych niemalże co tydzień. Świadczy to o dojrzewaniu świadomości, że w izolacji niewiele da się zrobić a zorganizowana grupa ma swoje prawa prowadzące do zwiększenia poczucia...

  czytaj więcej
 • Rozważanie

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A”

  (13 kwietnia 2008r.)

  Dz 2, 14a. 36-41; 1P 2, 20b-25; J 10, 1-10

   

  W sakramencie chrztu św. otrzymaliśmy Ducha Świętego – Ducha rozeznania dobrego i złego. Weszliśmy do bezpiecznej owczarni Dobrego Pasterza, który umarł za nas i zmartwychwstał. Gdziekolwiek rozlegnie się Jego znajomy głos, powinienem się weń uważnie wsłuchiwać. Jeżeli On mnie poprowadzi – „choćby przez...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 39(678)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym. Słyszałam, że można legalnie dorobić będąc na takim urlopie. Moje pytanie dotyczy tego jak ma się taka praca do pobierania zasiłku z opieki. Dodam, że w mojej firmie jestem zatrudniona na 1/2 etatu, a moja ewentualna praca byłaby na umowę-zlecenie. Czy podejmując taką pracę nie stracę zasiłku? A może jest jakaś kwota, której nie można przekroczyć przy pobieraniu zasiłku?

   

  Odpowiadając na to pytanie, należy uwzględnić...

  czytaj więcej
 • Urlop wychowawczy - uprawnienia pracownika - Łukasz Czarniecki

  Urlop wychowawczy – uprawnienia pracownika 

  Łukasz Czarniecki

   

  W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat (art. 186 § 1 k.p.). Prawo to przysługuje pracownikowi do momentu ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Ważne jest to, że do 6 – miesięcznego okresu zatrudnienia wliczane są wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia pracownika. Okres zatrudnienia wlicza się przez...

  czytaj więcej
 • Wiosenne przebudzenie - Kazimierz Pasternak

  Wiosenne przebudzenie

  Kazimierz Pasternak 

  Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny nie brakuje obaw związanych z klimatem. W miarę ciepła klimat wcale nie gwarantuje wiosny bez śniegu, przymrozków i innych kataklizmów. Nie ma mądrego, aby przewidział warunki klimatyczne tegorocznej wiosny. Przyspieszonej wegetacji roślin obawiają się rolnicy i ogrodnicy. Pełni niepokoju są pszczelarze, o swoje pasieki. Gwałtowne spadki temperatur i ciśnienia nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Pozostaje...

  czytaj więcej
 • Protokół brytyjski

  Protokół brytyjski

   

  W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja wokół ratyfikacji przez Polskę Traktatu Lizbońskiego. Elementem tej dyskusji jest również Protokół brytyjski do Karty Praw Podstawowych. Drukujemy poniżej treść Protokołu, aby nasi Czytelnicy mogli rozeznać, kto w tej dyskusji mówi prawdę a kto z nią się mija.

  Artykuł 1

  1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego...

  czytaj więcej
 • Związek a środowisko - Kazimierz Pasternak

  Związek a środowisko

  Kazimierz Pasternak

   

  Jednym z zadań Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jest podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka. W ramach Biura Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest powołany pełnomocnik ds. ekologii, odpowiedzialny za bieżące wykonywanie zadań związkowych przy współpracy z innymi instytucjami. Rodzaj i zakres prowadzonych działań uzależniony jest od właściwości...

  czytaj więcej
 • Kpina - Waldemar Bartosz

  Kpina 

  Waldemar Bartosz

   

  W czerwcu 1984 roku przed Sądem Rejonowym w Jędrzejowie odbywały się procesy karne przeciwko trzem księżom z parafii włoszczowskiej, oraz młodym ludziom – uczniom tamtejszej szkoły średniej, którzy dopiero co weszli w wiek dorosły. Nie byli to ani złodzieje, ani bandyci, ani terroryści. Jedynym ich „przestępstwem” było to, iż nie pozwolili zdjąć ze ścian szkolnych krzyży zawieszonych tam w roku 1980 – kiedy na fali solidarnościowego...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A” (NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO) (30 marca 2008r.)

  Dz 2, 42-47; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31

   

  Każda wspólnota chrześcijańska żyje z wiary w Chrystusa zmartwychwstałego dzięki temu, że wszystkich łączy ta sama wiara i że poszczególni jej członkowie są nią ożywieni.

  Wiara to podziw i radość, wdzięczność i wierność. Życie z wiary to również stała walka ze złem, bolesne doświadczenia...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego