NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 130(768)

 • Nowe wyzwania - Waldemar Bartosz

  Nowe wyzwania

  Waldemar Bartosz

   

  Trwające w podstawowych jednostkach związkowych wybory są znakomitą okazją do stworzenia bilansu osiągnięć jak również problemów, przed którymi stoimy. Nie zawsze bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, iż dzięki zakładowym i międzyzakładowym organizacjom związkowym zachowane zostały znośne warunki pracy i płacy pomimo sytuacji kryzysowej w gospodarce. Nasza tendencja do nadmiernego autokrytycyzmu powinna być równoważona...

  czytaj więcej
 • SIP w Sejmie - Kazimierz Pasternak

  SIP w Sejmie

  Kazimierz Pasternak

   

  Kilkuset społecznych inspektorów pracy z całego kraju wzięło udział w okolicznościowym spotkaniu, które z racji jubileuszu 60-lecia powstania inspekcji odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu dnia 16 lutego bieżącego roku pod patronatem Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. W spotkaniu uczestniczyła także grupa społecznych inspektorów pracy z zakładów pracy województwa świętokrzyskiego. Zabierając głos Marszałek...

  czytaj więcej
 • Rokowania - przez ścianę - Kazimierz Pasternak

  Rokowania – przez ścianę

  Kazimierz Pasternak

   

  Rokowania wpisujące się w sferę dialogu społecznego, stanowiącego w myśl art. 20 konstytucji podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej decydują na co dzień o kształcie porozumień i jakości źródłowego, zakładowego prawa pracy. Są jednym z podstawowych filarów zbiorowego prawa pracy i kształtowania prawa pracy na poziomie pracodawcy. Zawarcie układu zbiorowego pracy nie jest możliwe z pominięciem rokowań....

  czytaj więcej
 • Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej

  Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej

   

  Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, iż „warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji protokołów wyborczych na kadencję 2010-2014 przez Regionalną Komisję Wyborczą jest dostarczenie do RKW aktualnej ankiety informującej o liczbie członków w danej organizacji związkowej na dzień 30 listopada 2009r. oraz analizy składek członkowskich za okres kadencji.”(pkt 6 uchwały nr 23/09 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego...

  czytaj więcej
 • Sonet pytający - Anna Błachucka

  16. Sonet pytający

   

  Prosto z dzieciństwa, bez butów, bagaży,

  W pierwszej sukience z półki kobiecości

  Chcę się wywinąć światłu i bieg zdarzeń

  Skierować w stronę kuszącej - mroczności.

   

  Nikt mnie nie strzeże i dziś nie dbam o to!

  Nie wiem czy diabeł, czy anioł klucz rzucił,

  Czy to los kusi, czy czas ma kłopoty

  Czy przestwór nocy srebrem bałamuci.

   

  A może trzeba będzie przeszłość błagać

  W niemocy ciała, w myśli poplątaniu?

  Może...

  czytaj więcej
 • Praca w niedzielę - Stanowisko Głównego Inspektora Pracy - Anna Szybalska

  Praca w niedzielę - Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 4 sierpnia 2009r.

  Anna Szybalska

   

  Co do zasady dla pracownika niedziela jest dniem wolnym od pracy. Wyjątkowo można zatrudnić pracownika w niedzielę, w sytuacjach przewidzianych w art. 15110 kodeksu pracy, czyli:

  1)         w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Mój pracodawca zatrudnia 30 pracowników, w tym roku chce zrezygnować z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych, a w zamian chce wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Czy jego działanie jest zgodne z prawem?

   

  Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami.) pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 46(685)

 • Rozważania - ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na Niedzielę Trójcy Świętej rok „A” (18 maja 2008r.)Wj 34, 4b-6. 8-9; 2 Kor 13, 11-13; J 3, 16-18

  Najświętsza Trójca, jedność Osób Bożych – Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest i pozostanie największą, w pełnym tego słowa znaczeniu – tajemnicą. Ale nie jest to tajemnica daleka i zamknięta w sobie. Bo Bóg, który zstępuje w obłoku, daje się poznać, otwiera się i udziela człowiekowi, objawia...

  czytaj więcej
 • Nowa reprezentatywność - Waldemar Bartosz

  Nowa reprezentatywnośćWaldemar Bartosz

   Kilkanaście ostatnich tygodni w sposób szczególny pokazało problem rozdrabniania ruchu związkowego. W sposób drastyczny jest to widoczne w wielu sektorach i poszczególnych firmach. Przykładem tego stanu jest kolej, w której funkcjonuje ponad czterdzieści związków zawodowych. Do takich branż należy też służba zdrowia. W wielu przypadkach tworzeniu drobnych i destrukcyjnych grup ukrywających się pod szyldem...

  czytaj więcej
 • Porozumienia dotyczące bezpieczeństwa - Kazimierz Pasternak

  Porozumienia dotyczące bezpieczeństwaKazimierz Pasternak

   Bez dialogu i porozumienia z pracownikami praktycznie niemożliwa staje się systemowa i długotrwała poprawa bezpieczeństwa pracownika. Na zawarcie porozumienia bezpieczeństwa z pracownikami lub ich przedstawicielami (związkami zawodowymi) każda okazja jest dobra. Wystarczy zakopać wszelkie opory, aby tego rodzaju porozumienie zawrzeć. Tu szczególnie ważne będzie planowanie w danym roku wydatkowania środków finansowych...

  czytaj więcej
 • Azbest zabija powoli - Kazimierz Pasternak

  Azbest zabija powoliKazimierz Pasternak

   Azbestowe boiska szkolne, chodniki, drogi, pokrycia dachowe czy wszelkiego rodzaju mury, rury - są ciągle bardzo poważnym zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju. Azbest, mimo obowiązującego od 1985 roku zakazu stosowania nadal występuje w różnego rodzaju konstrukcjach budowlanych, przewodach wentylacyjnych i osprzęcie przemysłowym. Azbest ma nadal zastosowanie na jednostkach pływających, w środkach transportu i taborze...

  czytaj więcej
 • Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy - Łukasz Czarniecki

  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacyŁukasz Czarniecki

   Wypowiedzenie zmieniające polega na zmianie pracownikowi jego warunków pracy lub płacy. Podstawę wypowiedzenia stanowi oświadczenie woli złożone przez wypowiadającego dotyczące zmiany jednego lub obu istotnych warunków umowy bez naruszenia więzi łączącej pracodawcę z pracownikiem. Zmiana dotyczy zatem tych istotnych warunków, ale nie przerywa ciągłości zatrudnienia pracownika. W praktyce, wypowiedzenie...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

  Zatrudnienie na czas nieokreślony 5 lat. 28 stycznia otrzymałem umowę zmieniającą wynagrodzenie. Sprawę oddałem do sądu. Sąd utrzymał je w mocy i po 3 miesięcznym okresie wypowiedzenie doszło do skutku 30 kwietnia. Czy należy mi się odprawa z tego tytułu i w jakiej wysokości? Pracodawca jako powód w umowie zmieniającej (wypowiedzeniu) podał przyczynę ekonomiczną, co zresztą potwierdza sąd. Proszę o podanie podstaw prawnych.

   Zwolnienia z pracy przez pracodawcę z...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 45(684)

 • Okresy wypowiedzenia umów o pracę - Łukasz Czarniecki

  Okresy wypowiedzenia umów o pracę

  Łukasz Czarniecki

   

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest to oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy, mające na celu rozwiązanie stosunku pracy po upływie pewnego czasu, zwanego okresem wypowiedzenia. Jest to podstawowy sposób rozwiązywania stosunków pracy. Oznacza to, że umowa o pracę ostatecznie rozwiąże się z upływem wyznaczonego wcześniej terminu. Wypowiedzenie umowy o pracę jest przywilejem zarówno pracodawcy, jak i...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

  Miałem wypadek w pracy i mam zwolnienie na 5 miesięcy. Wiem, że pierwsze 30 dni płaci zakład pracy ale później ZUS. Na jakiej zasadzie się oblicza i ile wynosi ten zasiłek?

  Jeśli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w pracy, oczywiście zostało to potwierdzone protokołem powypadkowym, od pierwszego dnia wypłacany jest zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

  Podstawa zostaje wyliczona z wynagrodzenia z 12 miesięcy...

  czytaj więcej
 • Wypadki przy pracy - wyrzutem sumienia - Kazimierz Pasternak

  Wypadki przy pracy – wyrzutem sumienia

  Kazimierz Pasternak

   

  28 kwietnia to Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Od 1991 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oddaje tego dnia hołd wszystkim, którzy stracili życie na stanowiskach pracy. Poprzez organizowane seminaria, konferencje, dyskusje podejmowana jest próba zaradzenia dramatowi człowieka pracy. Aktywne w poszukiwaniu rozwiązań służących...

  czytaj więcej
 • Potrzeba wspólnotowości - Waldemar Bartosz

  Potrzeba wspólnotowości 

  Waldemar Bartosz

   

  Kilka tygodni temu zakończył się we Wrocławiu Chrześcijański Tydzień Społeczny. Zorganizowany przez kilkanaście organizacji społecznych, w tym przez Region Dolnośląski NSZZ "Solidarność", nawiązywał do przedwojennych tradycji podobnych „tygodni” organizowanych w Polsce i do aktualnie kontynuowanych inicjatyw francuskich. Wspomniany „tydzień” odbywał się pod hasłem: „wspólnotowość drogą...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego rok „A” (11 maja 2008r.)

  Dz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23

  Prawo Nowego Przymierza nie jest wyryte na kamiennych tablicach, ani zapisane w księgach i dokumentach. Nie jest bowiem literą, lecz Duchem Bożym i Jego życiem. Pokusa czepiania się tylko zewnętrznych przejawów wszelkiej rzeczywistości i poprzestawania na zewnętrznej aktywności, bez zgłębiania tego, co wewnętrzne, duchowe,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 44(683)

 • Pikiety w oświacie

  Pikiety w oświacie

   

  Sztab Protestacyjny Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zapowiada pikiety protestacyjne.

  W ten sposób oświatowa „Solidarność” chce wezwać rząd do rozmów o postulatach nauczycieli. Związkowcom nie podoba się przyjęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. rozporządzenia płacowego dla nauczycieli w wersji niezgodnej z postulatami związkowymi. Zaniepokojeni są również medialnymi informacjami o wykreśleniu...

  czytaj więcej
 • Majówka - Kazimierz Pasternak

  Majówka

  Kazimierz Pasternak

   

  Wszyscy spragnieni wypadów za miasto, pieszych wędrówek, rowerowych debiutów czy zorganizowanego kilkudniowego wypoczynku już liczą godziny do miesiąca maja, nietypowego w tym roku, bajecznie kolorowego i świątecznego. Kilka dni wolnych od pracy możemy sobie zorganizować już na początku miesiąca. Drugą tego rodzaju okazję będziemy mieli z racji przypadającego 22 maja święta Bożego Ciała. Szansą na wypoczynek mieć będą pracownicy...

  czytaj więcej
 • Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1975-1989

  OPOZYCJA I OPÓR SPOŁECZNY W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 1975-1989

   {mosimage}

  Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Miejskie Centrum Kultury oraz NSZZ "Solidarność" w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowali wystawę OPOZYCJA I OPÓR SPOŁECZNY W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 1975-1989, której otwarcie nastąpiło 18 kwietnia 2008r. w Galerii Fotografii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystawa ta, przygotowana przez kielecką...

  czytaj więcej
 • Wypadek w drodze do pracy - Łukasz Czarniecki

  Wypadek w drodze do pracy 

  Łukasz Czarniecki

   

  O tym, kiedy pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy decydują przepisy prawa. Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS należy przyjąć, że za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy pracownik pracujący w warunkach szczególnych w systemie skróconego czasu pracy z tytułu narażenia na promieniowanie może pracować w nadgodzinach?

  System skróconego czasu pracy ma na celu ochronę pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych.

  W art. 151 Kodeksu pracy ustawodawca wymienił czynniki, których wystąpienie pozwala na pracę ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy tj.:

  - konieczność prowadzenie...

  czytaj więcej
 • Święto Pracy - 1 Maja

  Święto Pracy – 1 Maja

   

  W tym dniu „Solidarność” Świętokrzyska będzie uczestniczyć w III Pielgrzymce Świata Pracy Regionu Świętokrzyskiego do Patrona Robotników – Świętego Józefa.

  O godz. 11.00 podczas mszy św. w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach ludzie „Solidarności” będą się modlić w intencji świata pracy a także w intencji bezrobotnych. Po mszy przed tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ "Solidarność" zostaną złożone...

  czytaj więcej
 • Wspólnotowość drogą rozwoju Polski

  Wspólnotowość drogą rozwoju Polski

                                                                                                  ...

  czytaj więcej
 • Przed biedą zatrudnienie nie chroni - Kazimierz Pasternak

  Przed biedą zatrudnienie nie chroni

  Kazimierz Pasternak

   

  Otrzymywana płaca za wykonywaną pracę powinna zapewnić każdemu człowiekowi przyzwoite warunki do życia, utrzymania rodziny, wychowania dzieci. W zdecydowanej większości krajów europejskich tak jest. Pytanie, dlaczego w naszym kraju co piąty Polak, mimo posiadanej pracy żyje w ubóstwie? Dlaczego w raportach Unii Europejskiej ok. kilku lat plasujemy się w końcówce krajów najuboższych? Wydawałoby się, że...

  czytaj więcej
 • Majowe refleksje - Waldemar Bartosz

  Majowe refleksje

  Waldemar Bartosz

  Maj obfituje w święta. Święto Pracy albo, jak kto woli, święto Józefa Robotnika, Konstytucji 3 Maja, a w tym roku jeszcze ze względu na wczesną Wielkanoc – Boże Ciało. Każde z tych świąt ma swoją historię, często kontrowersyjną, jak w przypadku 1 Maja, a więc również zwolenników jak i przeciwników. Największy spór toczy się właśnie o to święto. Niedawno właśnie politycy polscy sprzeczali się czy aby go nie znieść. O...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na VII Niedzielę Wielkanocną rok  „A”  -Wniebowstąpienie Pańskie (4 maja 2008r.)

  Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 19-20

   

  Orędzie Uroczystości Wniebowstąpienia: Chrystus zmartwychwstały przebywa u Ojca jako Jego Odwieczny Syn, który stał się człowiekiem i został ukrzyżowany, jako nasz Najwyższy Kapłan i Orędownik. Nasza ludzka natura została włączona w wielki obieg życia, którym cieszy się Trójca Święta:...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 43(682)

 • Świadczenia pieniężne po ustaniu stosunku pracy - Łukasz Czarniecki

  Świadczenia pieniężne po ustaniu stosunku pracy 

  Łukasz Czarniecki

   

  Najczęściej, gdy myślimy o świadczeniach pieniężnych przysługujących pracownikom wymieniamy słowo wynagrodzenie. Rzeczywiście jest to podstawowe świadczenie, jakie przysługuje za wykonywaną pracę. Trzeba jednak pamiętać, że również po ustaniu stosunku pracy pracownik ma prawo do pewnych świadczeń, a jego prawo wiąże się z odpowiednimi obowiązkami po stronie pracodawcy. Tymi obowiązkami są obliczenie i wypłacenie...

  czytaj więcej
 • Podziękowania

  Podziękowania

   

  Jak każdego roku do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach nadeszły najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Za pamięć i życzenia serdecznie wszystkim dziękujemy.

  Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

  Waldemar Bartosz

  Przewodniczący

   

  Życzenia nadesłali:

   

  Ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki

  Ksiądz biskup ordynariusz diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan

  Ksiądz biskup Kazimierz Gurda

  Ksiądz...

  czytaj więcej
 • Śmiertelne pułapki - Kazimierz Pasternak

  Śmiertelne pułapki 

  Kazimierz Pasternak

   

  Codziennie na świecie ponad 300 tysięcy osób ulega wypadkom przy pracy w tym 600 ponosi śmierć. W Polsce corocznie jest odnotowywanych blisko 90 tysięcy wypadków przy pracy, a około 500 osób traci życie na stanowiskach pracy. Ponad 500 tysięcy pracowników jest zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych. Od lat do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi w przemyśle maszynowym, transporcie, budownictwie,...

  czytaj więcej
 • Ten jest z ojczyzny mojej - Waldemar Bartosz

  Ten jest z ojczyzny mojej

  Waldemar Bartosz

   

  Ostatnie tygodnie zdominowane są w mediach przez konflikt wywołany chińskimi represjami w stosunku do protestujących Tybetańczyków. Wiemy tyle, co skąpo podadzą media. Niewiedza jest duża skoro nawet Prezydent miasta wojewódzkiego publicznie przypuszczał, że demonstracje Tybetańczyków wynikają ze zbliżającej się Olimpiady w Pekinie. Po prostu, podstępni Tybetańczycy postanowili zepsuć chińskie święto pod tytułem Olimpiada....

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A” (27 kwietnia 2008r.)

  Dz 8, 5-8. 14-17; 1P 3, 15-18; J 14, 15-21

   

  Kościół misyjny i Kościół prześladowany, Kościół oddany twardej i wytężonej pracy, a jednocześnie żyjący w głębokim zjednoczeniu z Bogiem – to nie sprzeczności wykluczające się wzajemnie. Do jednego i drugiego uzdalnia Duch Święty, którego otrzymał od Chrystusa. Duch Święty wzbudza w Kościele boski...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego