NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 10 (1147) z dn. 9 marca 2018r.

Odpoczynek w pracy - Kazimierz Pasternak

Coraz trudniej jest w polskiej rzeczywistości pracowniczej XXI wieku egzekwować obowiązujące przepisy prawne w sferze odpoczynku bezpośrednio na stanowisku pracy. A przecież przedmiotowy odpoczynek jest nierozerwalnie związany z higieną pracy, bez której zawsze szwankuje bezpieczeństwo pracowników. Jest jednym z kluczowych czynników ochrony zdrowia i życia w miejscu pracy. A ochrona zdrowia i życia pracowników z zastosowaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki jest jednym z ustawowych obowiązków pracodawcy. Bezpieczeństwo i higiena pracy znajduje prawne odniesienie w regulacjach obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej. Prawo pracownika do odpoczynku w miejscu pracy jest coraz częściej przez pracodawców bagatelizowane. Jednym z powodów tego zjawiska jest fatalna organizacja pracy, korporacyjne drenowanie kosztów, nieludzkie procedury i spychanie pracowników do roli przysłowiowych „trybików” w machinie maksymalizacji efektów pracy. Takie nieludzkie praktyki niemające nic wspólnego z godnością człowieka, podmiotowością pracownika można spotkać i to w szerokim zakresie praktycznie wszędzie. Podziały na branże, segmenty gospodarki nie mają tu praktycznego znaczenia. Pracownik ma zagwarantowane prawo do minimum 15 minutowej przerwy w pracy w dobowo określonym 8 godzinnym czasie pracy wliczonej do czasu pracy. Wydawałoby się, że z wyegzekwowaniem tego prawa nie powinno być żadnego problemu. A przecież ta przerwa ma pozwolić pracownikowi na konieczną regenerację organizmu, bez względu na profesję, rodzaj wykonywanej pracy, spożycie posiłku i kilkuminutowy odpoczynek. Niestety dla wielu tysięcy pracowników w Polsce prawo to od lat stało się tolerowaną fikcją. Coraz powszechniejszy jest widok zestresowanego pracownika z kanapką w zębach, „byle zdążyć z wykonaniem planu” i absurdalnie wysokich zadań. Przerwa na odpoczynek w pracy nie jest do wyegzekwowania przez tzw. pracowników liniowych – wprost odpowiedzialnych za sprawną obsługę klientów, pracowników bankowych, tych zatrudnionych przy obsłudze urządzeń wpisujących się w systemy wydajnościowe czy pracę monotonną. Trudności z egzekwowaniem prawem określonych przerw w pracy na odpoczynek mają pracownicy w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie zaniżona do granic absurdu liczba zatrudnionych osób nie pozwala na egzekwowanie tego prawa. Brak egzekwowalnej przerwy na odpoczynek w pracy jest jednym z powodów absencji chorobowej pracowników. W nieco dłuższej pespektywie powoduje przemęczenie. Może skutkować zdarzeniami wypadkowymi. Społeczni inspektorzy pracy, zakładowe organizacje związkowe nie mogą tolerować tego rodzaju bezprawnych działań pracodawców. Społeczni inspektorzy pracy mają narzędzia, podobnie jak związkowcy, aby skutecznie na co dzień egzekwować prawo pracownika do odpoczynku w pracy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego