NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 10 (1147) z dn. 9 marca 2018r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B (11.03.2018 r.)

NIEDZIELA RADOŚCI - LAETARE

2 Krn 36,14-16.19-23 Gniew i miłosierdzie Boże

Ef 2,4-10 Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę

J 3,14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

 

 

Pan Jezus powiedział do Nikodema, że Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). To jest sedno chrześcijaństwa. Pan Bóg pierwszy ukochał i wychodzi do człowieka ze swoją łaską. Pamiętać jednak trzeba, że gest człowieka jest konieczny. Święty Augustyn ujął to w ten sposób, że Bóg, który nas stworzył bez naszego udziału nie chciał zbawić nas bez nas.

Trwamy w okresie Wielkiego Postu, a Pan Jezus przypomina nam, po co to wszystko. Obyśmy wykorzystali szansę, którą daje nam Pan Bóg.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Szczęść Boże wszystkim! Ks. Bogdan


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego