NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 10 (1194) z dn. 8 marca 2019r.

Reprezentatywność związków zawodowych - Marta Śnioch

 

 

Od 1 stycznia 2019r. zmieniły się progi reprezentatywności związków zawodowych i zasady jej ustalania. Przy ustalaniu reprezentatywności należy teraz uwzględniać oprócz pracowników także zatrudnionych np. na umowach cywilnoprawnych. I tak reprezentatywnym jest związek zrzeszający co najmniej 8 procent osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych w firmie, jeśli jest jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską zrzeszoną w ogólnopolskiej centrali reprezentowanej w Radzie Dialogu Społecznego, lub 15 procent – jeśli nie należy do ponadzakładowej, reprezentatywnej organizacji. Należy zwrócić uwagę, że przy ustalaniu liczby osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u danego pracodawcy, od której liczy się reprezentatywność, uwzględnia się wyłącznie tylko te osoby, które są zatrudnione w firmie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem rokowań lub uzgodnień.

 

 
Związki zawodowe mają prawo wystąpić do pracodawcy o udostępnienie im ogólnej liczby zatrudnionych, w tym na podstawie innych umów niż te o pracę. Można też wnioskować o udzielenie informacji np. o średnim czasie trwania zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz o średnim wynagrodzeniu tych osób.
Pracodawca nie może odmówić – powołując się na przepisy o ochronie danych osobowych, ponieważ związki nie oczekują imiennych list pracowników.
Reprezentatywne organizacje związkowe, z których każda zrzesza co najmniej 5 procent pracowników firmy, mogą zablokować zmiany m.in. w regulaminie wynagradzania czy regulaminie pracy.
Natomiast jeśli u pracodawcy działa jeden reprezentatywny związek zrzeszający co najmniej 5 procent pracowników zatrudnionych u pracodawcy, to samodzielnie może zablokować zmiany w regulaminach.
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego