NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 15 (1152) z dn. 13 kwietnia 2018r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B (15 kwietnia 2018r.)

Dz 3, 13-15. 17-19 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

1 J 2, 1-5 Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

 

Precyzyjność opisów ukazywania się Jezusa po Zmartwychwstaniu wskazuje, że przez fakt zmartwychwstania rzeczywistość nadprzyrodzona, rzeczywistość uwielbionego Boga i nasza codzienność stały się sobie bardzo bliskie. I tak jest po dziś dzień.

Tylko Mu ufajmy, tylko nie powtarzajmy błędów zamkniętych w Wieczerniku Jego uczniów.

Oremus

Ks. Jerzy Szkiert – salezjanin


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego