NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 161 (800) z dn. 29.10.2010r.

III Chrześcijański Tydzień Społeczny - Waldemar Bartosz

III Chrześcijański Tydzień Społeczny
Waldemar Bartosz
 
W latach 20-tych poprzedniego wieku w wielu krajach Europy odbyły się Tygodnie Społeczne. Inicjatywa ta wyszła wówczas ze środowisk katolickich inspirowanych encykliką papieża Leona XII „Rerum Novarum” traktującej o kwestii robotniczej. Tygodnie te miały na celu z jednej strony popularyzować rozwiązania społeczne zawarte w tej encyklice, z drugiej strony zaś podejmować refleksję nad aktualnymi problemami społecznymi. Najbardziej znanymi przedsięwzięciami w tej kwestii były wydarzenia we Francji i we Włoszech. Również w Polsce młody wówczas duchowny – ks. dr Stefan Wyszyński rozpoczął organizowanie tego typu tygodni. Okres okupacji a później komunizm przerwał tę polską inicjatywę. Okresowo próbował ją wskrzesić Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych związany  z jednym z nurtów „Znaku”. Od trzech ostatnich lat natomiast Chrześcijański Tydzień Społeczny organizuje lubelska Fundacja „Nowy Staw” przy współpracy z europejskim centrum pracowników chrześcijańskich – EZA i dwoma Regionami NSZZ "Solidarność": Środkowowschodnim i Świętokrzyskim.
I Chrześcijański Tydzień Społeczny odbył się w 2008r. we Wrocławiu i poświęcony był zasadzie dobra wspólnego, kolejny – II-gi w roku ubiegłym w Lublinie dotyczył zasady solidarności. Tegoroczny ChTS odbędzie się w dniach 5-7 listopada br. w Gdańsku, w historycznej Sali Stoczniowej BHP i poświęcony będzie zasadzie pomocniczości. Oficjalny tytuł tygodnia brzmi: Niezależny i samorządny naród. Polskie społeczeństwo w XXX lat po powstaniu NSZZ "Solidarność". Honorowy patronat nad tym spotkaniem przyjęli: ks. abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański i przewodniczący KK NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek. Głównymi referentami będą: ks. abp Henryk Muszyński, prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Antoni Koźmiński, prof. Paweł Śpiewak, prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Jadwiga Staniszkis, Bohdan Cywiński, Jacek Rybicki.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych sprawami społecznymi, również związkowców. Oferta jest kusząca bo organizatorzy pokrywają koszta noclegu i wyżywienia.
W tym samym czasie odbywają się również tygodnie społeczne we Włoszech i we Francji. Są to ogromne przedsięwzięcia. We Francji np. przewiduje się udział ok. 3 tysięcy uczestników i jest już z kolei 85 zgromadzeniem.
Przed nami więc kilkadziesiąt lat doganiania inicjatyw europejskich.

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego