NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 18-19 (1155-1156) z dn. 4 maja 2018r.

Nasz optymizm - Mieczysław Gójski

Z przeprowadzonego na początku kwietnia br. badania CBOS-u - "Aktualne problemy i wydarzenia" wynika, że 46 proc. badanych Polaków (podobnie jak w sondażu sprzed miesiąca) uważa, że ogólnie sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Z badania wynika także, że wyraźnie - o 3 punkty do 36 proc. spadła ilość przekonanych, że polskie sprawy idą w złym kierunku. Jednak, tu warto zwrócić uwagę, że wskażnik pesymizmu, chociaż spada, to ciągle nie osiągnął jeszcze tak niskiego poziomu jak na początku tego roku. Za mniej przyjemny można uznać także fakt, że stan zadowolenia Polaków nieznacznie psuje ocena sytuacji w zakładach pracy. W stosunku do badania sprzed miesiąca, pogorszyła się ona o 2 punkty procentowe. Co prawda ciągle aż dwie trzecie zatrudnionych uznaje swą sytuację w zakładzie za dobrą, jednak co piąty z badanych uważa ją za przeciętną, natomiast co 10 respondent (tu wzrost o 3 punkty) określa swą sytuację w zakładach pracy jako złą. Jeśli idzie natomiast o ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy, to dobrze ocenia ją 16 proc. badanych (wzrost do marca o 3 punkty procentowe). Wzrósł także odsetek badanych przekonanych o możliwości znalezienia odpowiedniej pracy. Obecnie 57 proc. respondentów sądzi, że w ich miejscowości można znaleźć jakieś zatrudnienie, ale już trudniej jest ze znalezieniem tzw. pracy odpowiedniej. 17 proc. badanych uważa (to mniej o 2 punkty), że w ich miejscowości trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, a 4 proc. badanych (także spadek o 2 punkty) nie widzi żadnych szans na znalezienie zatrudnienia. Z badania wynika, że obecna sytuacja w kraju, co dziwić chyba nie powinno, została oceniona najlepiej w grupie zwolenników obozu rządowego, czyli przez 81 proc. sympatyków zjednoczonej prawicy, a także przez 61 proc. dzisiejszego elektoratu Ruchu Kukiz'15. Natomiast pesymiści - ci, którzy oceniają obecną sytuację jako złą, to głównie sympatycy opozycji, głównie z PO, SLD i N. Omawiany sondaż pokazuje również, że zwiększyła się wśród Polaków (o 2 punkty proc. - do 57 proc.) pozytywna ocena sytuacji gospodarczej w kraju. Podobnie jak było to w poprzednich miesiącach Polacy oceniają swój poziom życia. 63 proc. badanych uznaje, że zarówno im jak i ich rodzinom żyje się dobrze, a tylko 6 proc. uważa, że źle. Natomiast warunki materialne gospodarstw domowych ocenione zostały jako dobre przez 58 proc. respondentów. Omawiane badanie CBOS-u wskazuje również na ciekawą zależność, że lepsze oceny i to we wszystkich obszarach życia publicznego skłonni są wyrażać Polacy przede wszystkim o poglądach prawicowych, oraz wierzący - deklarują częstsze (od przeciętnego) uczestnictwo w praktykach religijnych. Lepsze oceny poziomu życia własnego i rodziny, częściej występują również wśród mężczyźn niż kobiet. Optymistami zazwyczaj bywają też młodsi, niż starsi, oraz ci mogący pochwalić się wyższym wykształceniem i uzyskujący wyższe dochody.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego