NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 18-19 (1155-1156) z dn. 4 maja 2018r.

Życie jest jedno - Kazimierz Pasternak

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

 

19 kwietnia br. podczas okolicznościowego seminarium zorganizowanego przez Zarząd Regionu „Solidarności” Świętokrzyskiej ponad 40 społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” minutą ciszy, krótką modlitwą i zapaleniem świecy oddało hołd ludziom pracy, którzy stracili życie i zdrowie w środowisku pracy. Tak jest co roku. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych został ustanowiony w 1997 roku decyzją Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych. Jest obchodzony 28 kwietnia przez ponad 70 krajów świata.

Co roku według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy około dwóch milionów pracowników na świecie traci życie w zdarzeniach wypadkowych, blisko 1,5 miliona traci zdrowie, często bezpowrotnie, a około 170 milionów pracowników wykonuje swoją pracę w warunkach ekstremalnie niebezpiecznych. W naszym kraju liczba wypadków przy pracy kształtuje się od kilku lat na poziomie około 90 tysięcy z tendencją wzrostową w 2016 roku. Wypadków ze skutkiem śmiertelnym odnotowywanych jest w granicach 250 rocznie. W ogólnej liczbie wypadków 37% zdarzeń to ciężkie wypadki przy pracy, a 52% to wypadki przy pracy, których skutkiem były obrażenia kwalifikowane, jako lekkie. Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach oraz Tadeusz Staniec – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy podczas przedmiotowego seminarium zwracali uwagę na generalne tendencje spadkowe licząc kolejne lata zarówno co do ogólnej liczby zdarzeń wypadkowych w środowisku pracowniczym, jak i systematyczną poprawę warunków pracy. Nie oznacza to jednak, że nie brakuje zakładów pracy, opornych na bieżące respektowanie zasad bezpieczeństwa pracy. Maksymalizacja zysku za wszelką cenę, korporacyjne procedury traktowania pracowników powodujące w skutkach przepracowanie i niekontrolowany stres są niestety dla wielu pracodawców swoistym sposobem na sukces. Prowadzący seminarium na podstawie prezentowanych zdarzeń wypadkowych, niestety wszystkie ze skutkiem śmiertelnym, szczegółowo wskazywali zarówno okoliczności jak i przyczyny tych dramatów, ku przestrodze na przyszłość. Ofiarami omawianych zdarzeń byli niemal wyłącznie pracownicy, dla których zarówno życie jak i kariera zawodowa była przed nimi. Posiadali doświadczenie zawodowe. Z analizy omawianych zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym wynika między innymi brak nadzoru nad wykonywanymi pracami, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym środków ochrony zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, brak wymaganych uprawnień, brak wygrodzenia strefy prac niebezpiecznych, urządzeń kontrolnych, instrukcji zakładowych czy sprawnych środków łączności między pracownikami. Najwięcej wypadków przy pracy jest w sektorze przemysłowym i budownictwie. W przedmiocie oceny dokumentacji pracy powypadkowej podlegającej kontroli państwowych inspektorów pracy, najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczą między innymi: ustalania przez zespoły powypadkowe tylko części zdarzeń, powoływanie zespołów powypadkowych niezgodnie z prawem, przewlekłość prowadzonych postępowań wypadkowych, ustalania innych przyczyn wypadku niż faktycznie występujące, brak oględzin miejsca zdarzenia i dowodowe matactwo. Uczestnicy seminarium mieli okazję uzyskania odpowiedzi na sygnalizowane problemy. Msza święta w intencji ofiar wypadków przy pracy, ludzi pracy zostanie odprawiona 1 maja o godzinie 11,00 w kieleckim kościele św. Józefa Robotnika.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego