NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 18-19 (1155-1156) z dn. 4 maja 2018r.

Zasady monitorowania w pracy – co się zmieni po wejściu w życie przepisów unijnych (RODO) - Marta Śnioch

Każdy pracodawca będzie mógł monitorować skrzynki pocztowe, firmowe telefony, auta oraz firmowe komunikatory w trosce o prawidłowe wykorzystanie czasu pracy przez podwładnych. Wystarczy, że o powyższym poinformuje na dwa tygodnie przed uruchomieniem nadzoru, a cele, zakres i sposób kontroli określi w układzie zbiorowym, regulaminie lub obwieszczeniu.

I tak monitoring wizyjny będzie można stosować np. dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub mienia firmy (np. kontroli produkcji, etc). Pozostałe formy kontroli (sprawdzanie poczty służbowej oraz innych narzędzi pracy - telefonu, samochodu, komputera, komunikatorów) będą uzasadnione, jeżeli są niezbędne do zapewnienia pełnego wykorzystania czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi pracy.

Jednocześnie ma być chroniona prywatność pracownika. Monitoring nie będzie mógł naruszać tajemnicy korespondencji i innych dóbr osobistych. W związku z tym, nawet jeśli z przepisów wewnętrznych pracodawcy wynika zakaz korzystania ze służbowej poczty do celów prywatnych, a pracodawca natknie się podczas kontroli na taką korespondencję, to nie będzie mógł jej przeczytać.

Zważając na ochronę prywatności pracodawcy będą mogli sprawdzać telefony służbowe pod kątem korzystania z internetu i logowania się na portalach społecznościowych, albo śledzić, gdzie pracownik jeździ służbowym samochodem.

Pracodawcy muszą tylko pamiętać o obowiązku poinformowania pracowników o rodzaju nadzoru oraz określeniu jego celu i zakresu w przepisach wewnątrzzakładowych. Z uwagi na to, że ustawa nie zawiera przepisów przejściowych nie do końca jest jasna sytuacja pracodawców, którzy już teraz stosują monitoring i poinformowali o tym podwładnych. W ocenie niektórych ekspertów będą oni nadal mogli go stosować, powinni tylko zadbać o uzupełnienie układów zbiorowych lub regulaminów pracy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego