NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1 (1138) z dn. 5 stycznia 2018r.

Pracodawca Przyjazny Pracownikowi 2017 - Waldemar Bartosz

20 lutego 2018 roku Prezydent RP – Andrzej Duda wręczy w ramach X edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom certyfikaty tegoroczne. Pracodawców, którzy swym działaniem i postawą zasłużyli na to miano jest tym razem 27-miu. Oznacza to, że przynajmniej u nich nie jest stosowany lobbing, dobrze funkcjonuje społeczna inspekcja pracy, respektuje się stabilność zatrudnienia, przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest również to, że ten tytuł przyznawany jest przez pracowników, bo z wnioskiem mogą występować wyłącznie organizacje związkowe naszego Związku. Oczywiście wnioski takie podlegają weryfikacji przez komisję złożoną z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP i Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” według jasnych kryteriów. Całość konkursu ma charakter „przezroczysty”, bowiem wspomniane kryteria i jego regulamin są publicznie dostępne na stronie internetowej NSZZ „Solidarność”. Tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom ma charakter wyłącznie prestiżowy, ceniony przez wiele środowisk opiniotwórczych. Oczywiście certyfikat nadawany jest na czas określony – na trzy lata. Po tym okresie można się ponownie starać o przedłużenie jego ważności. Można też unieważnić certyfikat, jeśli zachodzą przesłanki mówiące o pogorszeniu warunków dla pracowników, choć przez ostatnie dziewięć lat taki przypadek nie nastąpił. W obecnym – dziesiątym już rozdaniu, trzech pracodawców z naszego regionu otrzyma ten honorowy certyfikat. Są nimi: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Przewozy Regionalne Sp. z o.o Oddział w Skarżysku – Kamiennej i Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie. Jak widać, pracodawcy ci reprezentują różne branże, co oddaje charakter naszego Związku, skupiającego wszystkie branże i prawie wszystkie zawody, z wyłączeniem tych, które zgodnie z prawem posiadają ograniczone prawo koalicji, jak na przykład: policja, straż więzienna. Gratulując wyróżnionym pracodawcom, gratulujemy również związkowcom, bo na ten sukces z pewnością zapracowali wspólnie.

Okazją do szerszego zaprezentowania osiągnięć wspomnianych pracodawców, ich metod pracy i efektów, będzie konferencja prasowa, która zostanie przez Zarząd Regionu przygotowana wkrótce po uroczystości wręczenia certyfikatów i okolicznościowych statuetek.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego