NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1 (1138) z dn. 5 stycznia 2018r.

Rok 100-lecia Niepodległości - Kazimierz Pasternak

A.D. 2018

Sylwestrowe bale, fajerwerki, prywatki w domowym zaciszu mamy za sobą. Wiemy, jaki był rok miniony. Jesteśmy świadomi zarówno popełnionych błędów jak i trafnych decyzji. Nie jest łatwo jak zwykle startując w nowy rok postawić precyzyjne diagnozy, zarówno te dotyczące wymiaru globalnego jak i krajowego, na sprawach życia osobistego kończąc. Dla NSZZ „Solidarność” ten nowy 2018 rok jest czasem wyborów wszystkich struktur związkowych na kolejną kadencję 2018 – 2022, z decyzjami wyborczymi szczebla krajowego włącznie. Zastanawiają efekty zmiany rządu. Wiele jest do zrobienia na płaszczyźnie ustrojowo – gospodarczej w naszej krajowej rzeczywistości. Pytanie, w jakim stopniu ambitne plany rozwojowe uda się zrealizować i jakim kosztem. Nie wolno pozwolić, aby rozwojowe procesy gospodarcze odbywały się kosztem obywateli, pracowników i ich rodzin, depcząc ich godność i podmiotowość. Już w tym nowym 2018 roku będziemy mieli okazję do odrobienia zaległości i lekcji z niepodległości. Żyjemy w roku 100-lecia Niepodległości odzyskanej przez Polskę po 123 latach niewoli. Niepodległości odzyskanej własnymi siłami, zmysłem, dyplomacją, bohaterstwem. Sztuką było wykorzystanie sprzyjających warunków jakie w geopolitycznej rzeczywistości europejskiej powstały po pierwszej wojnie światowej. To zasługa Polaków, ich geniuszu, pracowitości i odwagi. Pokazali, że solidarnym wysiłkiem można powalczyć o niepodległą Rzeczpospolitą. Zadanie ułatwiła pielęgnowana pod zaborami twórczość literacka w języku polskim, dbałość o historię i niezłomne dążenie do odzyskania na nowo Polski na mapie światowej. Symbolem zwycięstwa, zapoczątkowania trudnej drogi niepodległej Rzeczpospolitej jest Marszałek Józef Piłsudski, którego 150 rocznica urodzin była uroczyście obchodzona w naszym kraju miesiąc temu. Druga wojna światowa, zbrodnicze wypowiedzenie wojny przez totalitaryzm niemiecki i sowieckie, bolszewickie imperium przerwało niepodległościowe dążenia Polaków, w skutkach na kilkadziesiąt lat, co nie pozwoliło odbudować i solidnie rozwinąć zrujnowanego kraju. Polacy nigdy nie zgodzili się na sowieckie powojenne zniewolenie. Z kilkuletnimi przerwami robotnicy Poznania (1956), studenci (1968), robotnicy Wybrzeża (1970), robotnicy zakładów pracy Radomia, Ursusa (1976), bohatersko podejmowali wysiłek walki o prawo do życia w niepodległym kraju płacąc cenę życia, upokorzeń i więzienia. Papież Jan Paweł II po raz kolejny utorował drogę Polakom ku niepodległości i własnej godności. Jego słowa z 1979 roku wypowiedziane na warszawskim wówczas Placu Zwycięstwa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” pozwoliło Polakom po raz kolejny poderwać się ku niepodległości. Już w roku następnym słowa Papieża Polaka zaowocowały powstaniem 10-milionowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” kierującego się etyką chrześcijańską i nauką społeczną Kościoła, z dewizą na sztandarach związkowych BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Stan wojenny zablokował niepodległościowy wysiłek na kilka lat. Dzisiaj mamy niepodległą Rzeczpospolitą, której nie wolno stracić. Wiedząc, że należy stawać w jej obronie każdego dnia.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego